A fi student la specializarea Artele spectacolului – actorie la UAT Tg. Mureş, înseamnă să parcurgi un traseu al exersării şi fructificării talentului şi capacităţilor personale prin tehnici de improvizaţie diverse, prin cunoaşterea celor mai importante metode de studiu ale artei actorului (Stanislavski, Grotovski, Artoud, Brecht, Boal, Barba etc.), lucrând atât individual, cât şi în echipe de creaţie complexe (actor- regizor - scenograf – compozitor – coregraf).

La nivel de licenţă se dezvoltă toate instrumentele şi modalităţile de expresie specifice artei actorului (tehnică şi expresivitate vocală, canto,  plastică corporală, comunicare, imaginaţie, adaptabilitate, self management). Studenţii au ocazia de asemenea să urmeze cursurile DPPD (Departamentul de pregătire a personalului didactic) pentru a fi pregătiţi nu numai pentru o carieră scenică, ci şi una didactică în domeniul artelor spectacolului.


Metodologia de admitere

ETAPA 1. (probă practică): se notează cu admis/respins
Testarea aptitudinilor muzicale şi ritmice şi prezentarea unor versuri, din repertoriul candidatului.

Proba se desfăşoară astfel:

a.) Candidatul va cânta şi va dansa pe o melodie din propriul repertoriu (sunt admise, la cererea candidatului, partituri de pian, înregistrări audio sau instrumente muzicale pentru acompaniament) şi va rezolva unele teste practice propuse de Comisia de examinare. Candidaţii vor susţine această probă în echipament de educaţie fizică;
b.) Candidatul va recita, la alegere şi la solicitarea comisiei, două-trei poezii din repertoriul personal.

ETAPA a 2-a (probă practică):
Prezentarea unui monolog dintr-o piesă de teatru, a unor versuri şi a unei povestiri, la alegerea comisiei, din repertoriul candidatului; exerciţii de improvizaţie pe teme propuse de comisie.

Proba se va desfăşura astfel:

a). Candidatul va interpreta un monolog, la alegerea comisiei;
b). Candidatul va recita două-trei poezii şi va prezenta o povestire, la alegerea comisiei, din repertoriul personal;
c). Candidatul va improviza o scurtă scenă dramatică pe baza unei teme indicate de comisie printr-un bilet de examen.

Criterii de departajare în caz de medii egale: media obţinută la proba II, punctul a.)

N.B.: Candidaţii vor pregăti un repertoriu care va cuprinde un număr de şase poezii diferite ca gen (inclusiv fabule şi balade), două povestiri din literatura naţională şi universală şi două monologuri din dramaturgia naţională şi universală.

 *În cazul în care situația epidemiologică va impune desfășurarea examenului de admitere online, candidatul va primi toate informațiile necesare pregătirii pentru un format online, pe adresa de email.