Studiile de licenţă de Scenografie şi eveniment artistic se concentrează în asigurarea unei pregătiri vizual-artistice temeinice în vederea formării competenţelor cerute de realizarea lucrărilor de scenografie şi de proiectarea unor evenimente artistice. Se asigură: însuşirea ansamblului de concepte despre organizarea spaţiului şi a imaginii plastice prin desen, culoare şi compoziţie; însuşirea limbajului scenografiei şi a metodelor de proiectare scenografică în contextul experienţelor teatrale şi vizuale contemporane; formarea capacităţii de a structura expresia vizuală a spectacolelor prin exersarea proiectării spaţiului de joc, a mobilierului, a costumului şi machiajului personajelor; însuşirea cunoştinţelor despre grafica 2D şi 3D şi formarea competenţelor de utilizare a programelor grafice în proiectarea scenografică şi în domeniile evenimentelor artistice; stimularea creativităţii în contextul specific al artelor colective şi dezvoltarea capacităţii de a comunica şi de a dialoga cu regizorul, cu actorii şi cu echipa tehnică participantă la realizarea spectacolului; însuşirea unor tehnici interactive în vederea realizării unor punţi evenimenţiale între diverse domenii de artă: teatru, arte vizuale, muzică, dans, literatură; formarea competenţelor în vederea integrării în arta spectacolului a noilor forme de artă vizuală, ca fotografia, filmul, televiziunea, arta video, arta pe calculator.

   Studenţii au posibilitatea de a-şi face practica artistică în atelierele şi pe scenele Universităţii, de a colabora cu Teatrul Naţional Tg. Mureş şi alte companii teatrale din regiune.

 

CRITERII DE ADMITERE

Specializarea SCENOGRAFIE-EVENIMENT ARTISTIC


ETAPA 1: eliminatorie - se notează cu admis/respins 
- testarea pregătirii plastice şi a fanteziei creatoare 
a)    Realizarea unei compoziții în culoare, pe marginea unei teme alese de comisia de admitere (5 ore)
b)    6 crochiuri după model viu (6x10 minute=1 oră)
ETAPA a 2-a:
Realizarea unor schiţe de decor și de costum la o temă dată pornind de la o piesă din repertoriul de concurs (3 ore).
Repertoriul de concurs: 
1. I.L. Caragiale: „O scrisoare pierdută” 
2. Camil Petrescu: „Suflete tari”  
3. W. Shakespeare: „Romeo şi Julieta” 
4. J.B. Molière: „Avarul” 
5. C. Goldoni: „Slugă la doi stăpâni” 
6. A.P. Cehov: „Pescăruşul” 
7. A. Miller: „Moartea unui comis-voiajor” 
8. E. Ionescu: „Cântăreaţa cheală” 
Tehnici de execuție admise la examenul de admitere: creion, cărbune, tuș, tempera, acuarele, culori acrilice, carioca, creioane colorate, pasteluri, tehnici mixte.
Planșetele, caprele de atelier și hârtia de desen vor fi asigurate de universitate.

N.B.: Candidaţii vor încărca pe o  platformă proprie (drive) o mapă conținând lucrări personale scanate / fotografiate (min. 10 lucrări). Candidatul va trimite linkul de acces a mapei la adresa: uat_decanat@yahoo.com.