Cadrele didactice ale Facultății de Arte în Limba Română

   

  Cadre didactice asociate

  DEPARTAMENTUL DE TEATRU ȘI ARTE VIZUALE
  ARDELEAN
  IOAN
  BOGĂŢAN IOANA
  CAIȚA OVIDIU LUCIAN
  CHINDA DAN-HORIA
  CONȚIU LIA CODRINA
  COZLAC ANDREI
  COZMOLICI BIATRICE
  DOBRE-KÓTHAY JUDIT
  HERESCU ALINA
  HORGA MONICA
  KLINGER DANIEL
  LUNGEANU MIHAI
  MIHĂILĂ CĂTĂLINA-ELENA
  PATKO EVA
  PAȘCA MARIA
  PRECUP ANGELA
  PUREA ELENA
  RĂDESCU VLAD
  STRAUSZ IMRE
  SZŐKE ISTVÁN

  DEPARTAMENTUL  DE MUZICĂ
  BRANEA ANCA
  GLIGA CARLA
  LASZLO CRISTINA
  ȚÂRC MIRELA

  DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
  CĂTINEAN
  IOLANDA
  VARGANCSIK-THŐRIK KRISZTINA IRINGÓ

  Cadre didactice cu funcția de bază

  DEPARTAMENTUL DE TEATRU ȘI ARTE VIZUALE

  Lect.univ.dr. ARDELEANU COSMIN
  Lect.univ.dr. BADEA DENISA
  Lect.univ.dr. BLAGA RALUCA
  Lect.univ.dr. BOANTĂ ADRIANA
  Lect.univ.dr. CADARIU ANDA             
  Conf.univ.dr. CADARIU GAVRIL                 
  Prof.univ.dr. CORBEANU AURELIA
  Prof.univ.dr.habil. CRISTACHE NICULAE
  Prof.univ.dr.habil. CRIŞAN SORIN-ION
  Conf.univ.dr. DALU FELICIA
  Conf.univ.dr. FLOREA MARIA-MAGDALENA
  Lect.univ.dr. IONESCU IRINA CORNELIA
  Conf.univ.dr. JANOSI MARIA MAGDALENA
  Lect.univ.dr. KOVACS FERENC
  Prof.univ.dr. LEAHU OANA-VERONICA
  Prof.univ.dr.habil. LEMNARU DANIELA
  Prof.univ.dr.habil. NELEGA ALINA
  Lect.univ.dr. OLAR CRISTINA-MARIA
  Conf.univ.dr. OLĂREANU CRISTINELA
  Conf.univ.dr. OLĂREANU RADU-SILVIU
  Prof.univ.dr.habil. OLTEAN MARIUS-CORNELIU
  Lect.univ.dr. PĂSĂREANU EUGEN
  Lect.univ.dr. POGĂCEANU DORINA
  Lect.univ.dr. PRAJA LUMINIŢA
  Lect.univ.dr. ROMAN ŞTEFAN
  Conf.univ.dr. SABADOȘ SABIN
  Conf.univ.dr. SIRITEANU COSTACHE-GAVRIL
  Prof.univ.dr.habil. STAMATOIU CRISTIAN
  Lect.univ.dr. TOPUZU LIVIU

  DEPARTAMENTUL DE MUZICĂ
  Lect.univ.dr. BAALBAKI IOANA
  Prof.univ.dr. MIHĂESCU CARMEN MIHAELA
  Lect.univ.dr. NEAMŢ- GILOVAN DANIELA
  Conf.univ.dr. PENCIUC TRAIAN
  Conf.univ.dr. PREJA RAMONA

  DPPD
  Conf.univ.dr. NEGRUȚIU SILVIA
  Lect.univ.dr. MOLDOVAN TRAIAN