Skip to main content

Conferința Internațională de Studii Teatrale, ediția a XXIV-a

Artele spectacolului și inteligența artificială


Vineri, 8 decembrie 2023, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș organizează Conferința Internațională de Studii Teatrale, ediția a XXIV-a, cu tema Artele spectacolului și inteligența artificială.

Conferinţa îşi propune să aducă în acelaşi spaţiu de discuţie, cadre didactice, cercetători, artiști, doctoranzi preocupaţi de a reflecta asupra oportunităților, dar și riscurilor unor astfel de tehnologii în raport cu artele spectacolului.

Tema conferinței:

De la experimente de laborator rezervate doar programatorilor acum câteva decenii, interacțiunea om-mașină prin intermediul platformelor de inteligență artificială a ajuns astăzi o prezență accesibilă „la un click distanță”. A picta un tablou în maniera lui Cézanne ori a scrie un scheci în două personaje a cărui acțiune se petrece în Târgu Mureș au devenit verbe deloc străine platformelor electronice care emulează experiențe ale ființei într-o combinatorică proprie. Mai mult decât atât, inteligența artificială redactează lucrări academice, intră în dialog cu utilizatorul răspunzând la întrebări complexe, rezumă cele mai noi apariții editoriale sau imită stilul unor creatori de referință.

Conferința noastră își propune să dezbată care sunt oportunitățile, dar și riscurile unor astfel de tehnologii în raport cu artele spectacolului. Poate inteligența artificială să potențeze viul sau tinde să i se substituie? Vor fi aceste tehnologii înglobate natural în artele spectacolului, vor genera noi forme de expresie sau este inteligența artificială o amenințare pentru memoria, creativitatea ori gândirea umană; cât de marea este tentația manipulării informației și a deturnării ideologice? Care sunt liniile directoare ale spectacolelor care chestionează sau includ în propriile demersuri teatrale potențialul inteligenței artificiale? Care sunt motivațiile artistice ale creatorilor de spectacole care explorează aceste tehnologii? Cum au evoluat relațiile dintre natural și artificial, real și virtual, om și mașină în contextul teatral? Iată câteva teme care pot fi abordate, alături de alte perspective (artistice, psihologice pedagogice, etice, estetice, tehnice ș.a.) privind intersecția dintre artă și inteligența artificială.

24th edition of INTERNATIONAL CONFERENCE OF THEATRE STUDIES

organized by the

UNIVERSITY OF ARTS, TÂRGU-MUREȘ

PERFORMING ARTS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Time Frame: December 8th 2023

Location: University of Arts Târgu Mureș, Köteles Sámuel, no. 6

08.30—09.00 – Registration of participants
09.00-09.15 – Welcome speech, Professor Sorin-Ion Crisan, Rector University of Arts Tirgu Mures

09.15 – 10.30: Session 1, chair Raluca Blaga– The Rise of Artificial

09.15-09.30: Balási András - In the Reflections of Metamorphosis/ A metamorfozis tükrözéseiben
09.30-09.45: Eugen Păsăreanu - Art and Artificial intelligence, between the Pre-existing and the Revelatory/ Arta și inteligența artificială, între preexistent și revelatoriu
09.45-10.00: Ardian Kycyku - Abolishing Powerlessness or Precision instead of Empathy/ Desființarea neputințelor sau precizie în loc de empatie
10.00-10.15: Traian Penciuc - On the Authenticity of the Artificially Induced Art / Reflecții asupra autenticității artei generate artificial
10.15- 10.30 – Discussion

10.30-10.45 – Coffee break

10.45-12.00 – Session 2, chair Eugen Păsăreanu – AI & Performance

10.45-11.00 – Tarik Abou Soughaire - Artificial Intelligence at the Service of Theatrical Creativity/ L’intelligence artificielle au service de la créativité théâtrale 
11.00-11.15 – Marcela Dan - The Impact of Artificial Intelligence on the Arts/ Impactul inteligenței artificiale asupra artelor
11.15-11.30 – Anda Cadariu - Spike Jonze Meets Shakespeare – Artificial Intelligence and Posthumanism
11.30-11.45 – Zamfirescu Andrei-Călin - From the Chimerical Promises of the "Mechanical Turk", to the Actualized Myth of Artificial Intelligence/ De la promisiunile himerice ale „turcului mecanic”, la mythos-ul actualizat al inteligenței artificiale.
11.45-12.00 – Discussion

12.00-12.15 – Coffee break

12.15-13.30 – Session 3, chair Sabin Sabados– Stage & Technology

12.15-12.30 – Demeter Katalin - dramaturg&literary_secretary.online/ dramaturg&irodalmi_titkár.online
12.30-12.45 – Szikszai Mária - Algorithms on Stage: the Role of AI in Performing Arts/ Algoritmusok a színpadon: az AI szerepe az előadóművészetekben
12.45-13.00 – Kovacs Ferenc – Beyond Human Imagination – The AI Revolution/ Dincolo de imaginația umană - Revoluția A.I.
13.00-13.15 – Zsanett Lengyel - Was, Is, Will Be. The Relationship Between Theatre and Technology/Volt, van és lesz. A színház és technológia kapcsolata
13.15-13.30 – Discussion

13.30-13.45 – Coffee break

14.00-15.15 – Session 4, chair Traian Penciuc – AI for Choreography & Music

14.00-14.15 – Cristina Olar - The intersection of Choreography and Technology/ Intersecția coregrafiei cu tehnologia
14.15-14.30 – Elena Marinova - The impact of Artificial intelligence in Musical Education and Performing Arts/ Impactul inteligenței artificiale în educația muzicală și artele spectacolului
14.30-14.45 – Adamovich Ferenc - The importance of the Motion Capture Technique and Movement Analysis and the Development of Adaptive Teaching Methods in the Dance Environment / A motion capture technika és a mozgásanalizálás jelentősége az adaptív oktatási módszerek kialakításában.
14.45-15.00 – Elekes Márta-Adrienne - Choosing the Artificial – a Defining Moment in the History of Music/ A mesterséges választása – határpillanat a zene történetében

15.00-15.15 – Discussion