APEL LA CONTRIBUȚII - Conferința internațională de studii teatrale, ediția a XXIII-a

Scena teatrală târgumureșeană – 60 de ani de dialog și performanță artistică 1962-2022

 

APEL LA CONTRIBUȚII - Conferința internațională de studii teatrale, ediția a XXIII-a

Universitatea de Arte din Târgu-Mureș  9-10 decembrie 2022, Târgu-Mureș, România

Scena teatrală târgumureșeană – 60 de ani de dialog și performanță artistică 1962-2022

Arta este unică și locală. Această afirmație a scriitorului Karl Ove Knausgård dă seama, pe de o parte, de caracterul excepțional, incomparabil pe care-l poartă fiecare gest artistic. Pe de altă parte, cuvintele citate vorbesc și despre particularul, caracteristicul spațiului în care se naște o anumită vibrație artistică. Anul 1962 are o însemnătate aparte pentru scena teatrală târgumureșeană. În luna octombrie se inaugurează Teatrul Studio al Institutului de teatru Szentgyörgyi István. La nici o lună distanță, mai precis în ziua de 10 noiembrie, pe scena Platului Culturii, este marcată, o dată cu premiera spectacolului Dacă vei fi întrebat de Dorel Dorian, în regia lui Mihai Raicu, înființarea secției române a Teatrului de Stat din Târgu-Mureș. Timp de șaizeci de ani spațiul teatral târgumureșean a generat atitudini artistice, căutând atât particularul, cât și excepționalul, reunite adeseori în forma dialogului intercultural.

Conferința noastră invită la reflecție asupra situației unice și locale a teatrului, în particular, asupra teatrului târgumureșean în aceste șase decenii: Cum a evoluat discursul teatral al secției române a Teatrului de Stat (devenit apoi Teatrul Național) din Târgu-Mureș? Care este caracterul unic, particular al secției române a Teatrului de Stat (devenit apoi Teatrul Național) din Târgu-Mureș? În ce măsură și prin ce metode a generat schimbări de atitudine artistică apariția Teatrului Studio al Institutului de teatru Szentgyörgyi István? În ce măsură și prin ce metode teatrul universitar, respectiv studio-urile asociate acestor teatre, își lasă amprenta asupra mediului comunității din care sunt parte? Care este caracterul specific al Institutului de teatru Szentgyörgyi István? Care au fost personalitățile importante ale celor două scene teatrale? Care au fost spectacolele generatoare de noi direcții artistice născute pe cele două scene ale orașului? Care au fost atitudinile teatrale târgumureșene care au pus în prim plan dialogul intercultural? Care ar fi liniile directoare ale caracterului unic, local al teatrului târgumureșean?

La conferință sunt invitați să ia parte cercetători, oameni de cultură, cadre didactice, studenți, artiști, antropologi, toți cei care cred că pot intra în dialog, în raport cu tema propusă. Vă invităm să trimiteți rezumatele lucrărilor (maximum 400 de cuvinte) în limbile română, maghiară, engleză sau franceză, împreună cu afilierea instituțională a autorilor, prin e-mail (în format compatibil Microsoft Word), către conferinta.uat.2022@gmail.com și conference@uat.ro până la data de 23 octombrie 2022. Conferința se va desfășura, pe secțiuni, în limbile română, maghiară, engleză și franceză. Comisia științifică va selecta lucrările care vor participa la conferință înainte de 10 noiembrie 2022. Lucrările acceptate prin sistemul peer-review vor fi publicate în revista Symbolon. Symbolon  este o revistă academică publicată de editura UArtPress sub egida Universității de Arte din Tîrgu Mureș. Revista este publicată în format tipărit (ISSN 1582-327X) și online (ISSN 2344-4460) începând din anul 2000. Revista Symbolon publică recenzii, articole, și studii, recenzate în sistem peer review, care tratează aspecte variate din domeniul teatrului și artele spectacolului, cinematografie și al media, și muzică, încurajând cercetările din perspectivă pluri- şi inter-disciplinară. Este indexată de CEEOL, Index Copernicus, Google Scholar, ERIC+ și clasificată în categoria B de către CNCS. Instrucțiunile pentru autori sunt disponibile online la adresa: http://uartpress.ro/journals/index.php/symbolon/guidelins_for_authors.