DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

Carta Universității de Arte din Târgu-Mureș - 2023

Codul de etică și deontologie universitară a Universității de Arte din Târgu Mureș

Regulamentul de organizare și funcționare a Universității de Arte din Târgu Mureș

Regulamentul de ordine interioară a universității de Arte din Târgu Mureș

Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante la Universitatea de Arte din Târgu Mureș

Planul strategic de dezvoltare instituțională 2020-2024

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2023/2024

Planul operațional pe anul 2022         

               Planuri operaționale:  2021  /   2020  /   2019  /   2018

Strategia de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat în tezele de doctorat la IOSUD-UAT

Universitatea de Arte - Grad de incredere ridicat acordat - de ARACIS

Universitatea de Arte - IEP, EUA: Raport de evaluare

RAPORTUL ANUAL 2023

RAPORTUL DE ACTIVITATE A ȘCOLII DOCTORALE 2011-2015

RAPORT DE AUDIT 

RAPORT DE CALITATE 

RAPORT DE EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE  - 2022

EVALUARE INSTITUȚIONALĂ

PLANUL DE EGALITATE DE GEN LA UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ

SITUAȚIA CONFORM DISPOZIȚIILOR ART.33/30.09.2023

SITUAȚIA CONFORM DISPOZIȚIILOR ART.33/31.03.2023

SITUAȚIA CONFORM DISPOZIȚIILOR ART.33/30.09.2022

SITUAȚIA CONFORM DISPOZIȚIILOR ART.33/31.03.2020

INFORMARE DISPONIBILIZARE MIJLOACE FIXE


ALEGERI  - MEMBRII CSUD - 2024

Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță alegeri pentru calitatea de membru al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat.

Depunerea candidaturilor: 16-22.04.2024, personal la secretariatul Universității de Arte (str. Köteles Sámuel nr. 6),  sau  în format electronic la uat@uat.ro

METODOLOGIA privind procesul de constituire și de alegere a membrilor din cadrul Consiliului pentru studiile universitare de doctorat CSUD din cadrul IOSUD a Universității de Arte din Târgu Mureș

CALENDARUL alegerilor pentru membrii CSUD

Rezultatele alegerilor pentru membrii CSUD, din data de 30.04.2024:

Membrii aleși:

Kékesi-Kun Árpád

Ungvári Zrínyi Ildikó

Ciobotaru Anca Doina

Olăreanu Radu Silviu

Zonte Violeta

Rezultatele alegerilor pentru membrii studenți doctoranzi CSUD, din data de 10.05.2024:

Bojan Cristian 

Nagy Attila Botond


Documente necesare pentru depunerea candidaturilor: 

EXTRAS din METODOLOGIA privind procesul de constituire și de alegere a membrilor din cadrul Consiliului pentru studiile universitare de doctorat CSUD din cadrul IOSUD a Universității de Arte din Târgu Mureș:

ART. 5 
(4) Candidaţii pentru poziţia de membru al CSUD, conducători de doctorat, depun, în format electronic, la secretariat, până la data limită precizată în anunţul privind alegerea membrilor CSUD, un dosar de candidatură care conţine:
a) declaraţia de depunere a candidaturii (Anexa 1);
b) copia cărţii de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate;
c) curriculum vitae;
d) declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data desemnării.

(5) Candidaţii pentru poziţia de membru al CSUD, studenţi-doctoranzi, depun, în format electronic, la secretariatul universităţii până la data limită precizată în anunţul privind alegerea membrilor CSUD un dosar de candidatură care conţine:
a) declaraţia de depunere a candidaturii (Anexa 2);
b) copia cărţii de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate;
c) curriculum vitae.

Anexa 1

Anexa 2

Candidaturi depuse pentru funcția de membru în Consiliul pentru studiile universitare de doctorat
(CSUD):

1. Prof univ. dr. habil Radu-Silviu Olăreanu
2. Conf. univ. dr. habil Kékesi-Kun Árpád
3. Prof. univ. dr. habil Anca Doina Ciobotaru
4. Prof. univ. dr. habil Ungvári-Zrinyi Ildikó
5. Prof. univ. dr. habil Violeta Zonte
6. Nagy Attila-Botond, student-doctorand
7. Bojan Cristian, student-doctorand


ANUNȚ CONCURS PUBLIC  - DIRECTOR CSUD - 2024

Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță organizarea concursului public pentru ocuparea postului de conducere vacant de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), pentru mandatul 2024-2029, concurs ce va avea loc în data de 30.07.2024, ora 11.00, la sediul Rectoratului Universității de Arte din Târgu Mureș, strada Köteles Sámuel, numărul 6, Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș, conform metodologiei aprobate de Senatul Universității de Arte din Târgu Mureș din data de 15.04.2024.

La concursul pentru ocuparea postului de Director al CSUD se pot prezenta numai persoanele care au dreptul de a conduce doctorate și care îndeplinesc standardele minimale și obligatorii, pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data publicării postului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunțului privind scoaterea la concurs a postului.

Metodologia de desfășurare a concursului public pentru funcția de director al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) din cadrul IOSUD a Universității de Arte din Târgu Mureș

Calendarul concursului public - director CSUD

Anexa 1

Anexa 2

Informațiile suplimentare pot fi obținute de la Directorul Școlii Doctorale prof. univ.dr. habil. Bob Erzsébet și de la Secratarul șef al Universității de Arte din Târgu Mureș Bordi Aliz, tel. 0265266281, e-mail uat@uat.ro.

 

***

A L E G E R I   - STRUCTURI ȘI FUNCȚII DE CONDUCERE 2023

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ALEGERILOR STRUCTURILOR ŞI FUNCŢIILOR DE CONDUCERE ACADEMICĂ ALE UNIVERSITĂŢII DE ARTE DIN TÂRGU-MUREȘ - 2023

CALENDARUL ALEGERILOR - 2023/2024

LISTA PERSOANELOR CU DREPT DE VOT

LISTA REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR CCU DREPT DE VOT

 

Candidaturi depuse pentru funcția de Directior departament:

BOB Erzsébet - Plan managerial, CV

BONCZIDAI Dezideriu - Plan managerial, CV

LEMNARU Daniela - Plan managerial, CV

PENCIUC Traian - Plan managerial, CV

SZÁSZ Attila - Plan managerial, CV

Rezultatele alegerilor la nivel de departamente - 8 noiembrie 2023

Rezultatele alegerilor la nivel de facultăți și a membrilor Senatului - 17 noiembrie 2023

Candidaturi depuse pentru funcția de Rector:

Prof. univ. dr. habil. Sorin-Ion CRIȘAN - Plan managerial, Curriculum vitae

***

 

ANUNT- Organizare Referendum pentru alegerea modalitatii de desemnare a rectorului - 2023

Lista persoanelor cu drept de vot pentru Referendumul privind modalitatea de desemnare a rectorului - 2023

REZULTATUL REFERENDUMULUI LA UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREȘ, organizat în data de 26 iunie 2023: “pe bază de alegeri generale, prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul universității și al reprezentanților studenților din senatul universitar și consiliile facultăților” (64 de voturi)

METODOLOGIA DE ORGANIZARE A REFERENDUMULUI LA NIVELUL UNIVERSITĂȚII DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ PENTRU ALEGEREA MODALITĂȚII DE DESEMNARE A RECTORULUI - 2023

CALENDARUL REFERENDUMULUI

_____________________

 

A L E G E R I  2019

CALENDARUL ALEGERILOR LA UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREȘ - 2019

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ALEGERILOR STRUCTURILOR ŞI FUNCŢIILOR DE CONDUCERE ACADEMICĂ ALE UNIVERSITĂŢII DE ARTE DIN TÂRGU-MUREŞ

LISTA PERSOANELOR CU DREPT DE VOT LA ALEGERILE PENTRU STRUCTURILE ȘI FUNCȚIILE DE CONDUCERE LA UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ - 2019

 

REZULTATUL REFERENDUMULUI LA UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREȘ, organizat în data de 21 iunie 2019:“pe bază de alegeri generale, prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul universității și al reprezentanților studenților din senatul universitar și consiliile facultăților” (51 de voturi)

 

ANUNȚ - Organizare REFERENDUM pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului - 2019

METODOLOGIA DE ORGANIZARE A REFERENDUMULUI LA NIVELUL UNIVERSITĂȚII DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ PENTRU ALEGEREA MODALITĂȚII DE DESEMNARE A RECTORULUI - 2019

 

CALENDARUL REFERENDUMULUI

LISTA PERSOANELOR CU DREPT DE VOT

 

Metodologia-cadru referitoare la procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior, aprobat prin OM nr. 3751/2015 

 

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului la acces la informaţiile de interes public solicitate

Informații privind aplicarea Legii nr.544/2001

Responsabil cu difuzarea informaţiilor publice: Bordi Aliz, secretar șef

Responsabil cu protecția datelor personale: Pisak Lukats Ioan Marius - tel: 0754908069, e-mail: jani@pisak.ro

Serviciul Secretariat
tel: 0265-266281
e-mail: uat@uat.ro