DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

Carta Universității de Arte din Târgu-Mureș - 2019

Codul de etică și deontologie profesională universitară - 2019 

Universitatea de Arte - Grad de incredere ridicat acordat - de ARACIS

Universitatea de Arte - IEP, EUA: Raport de evaluare

RAPORTUL DE ACTIVITATE A ȘCOLII DOCTORALE 2011-2015

RAPORT DE AUDIT 

RAPORT DE CALITATE 

EVALUARE INSTITUȚIONALĂ

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR

SITUAȚIA CONFORM DISPOZIȚIILOR ART.33/02.03.2020

 

A L E G E R I  2019

CALENDARUL ALEGERILOR LA UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREȘ - 2019

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ALEGERILOR STRUCTURILOR ŞI FUNCŢIILOR DE CONDUCERE ACADEMICĂ ALE UNIVERSITĂŢII DE ARTE DIN TÂRGU-MUREŞ

LISTA PERSOANELOR CU DREPT DE VOT LA ALEGERILE PENTRU STRUCTURILE ȘI FUNCȚIILE DE CONDUCERE LA UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ - 2019

 

REZULTATUL REFERENDUMULUI LA UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREȘ, organizat în data de 21 iunie 2019:“pe bază de alegeri generale, prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul universității și al reprezentanților studenților din senatul universitar și consiliile facultăților” (51 de voturi)

 

ANUNȚ - Organizare REFERENDUM pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului - 2019

METODOLOGIA DE ORGANIZARE A REFERENDUMULUI LA NIVELUL UNIVERSITĂȚII DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ PENTRU ALEGEREA MODALITĂȚII DE DESEMNARE A RECTORULUI - 2019

 

CALENDARUL REFERENDUMULUI

LISTA PERSOANELOR CU DREPT DE VOT

 

Metodologia-cadru referitoare la procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior, aprobat prin OM nr. 3751/2015 

 

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului la acces la informaţiile de interes public solicitate

Informații privind aplicarea Legii nr.544/2001

Responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

Serviciul Secretariat
tel: 0265-266281
e-mail: uat@uat.ro