ADMITERE 2024/2025

ÎNSCRIERE ONLINE LICENŢĂ

ÎNSCRIERE ONLINE MASTERAT

Înscrierile pentru sesiunea de admitere din luna iulie 2024 se pot face online!

 FORMULARE PENTRU ÎNSCRIERE:

- pentru studii universitare de licență

pentru studii universitare de masterat

pentru studii universitare de doctorat

 

1. FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

- STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:

 • PROGRAMUL DE STUDII: ARTELE SPECTACOLULUI

     - ACTORIE (A)
     - ACTORIE PĂPUȘI MARIONETE (A)
     - COREGRAFIE (A)

 • PROGRAMUL DE STUDII: COMUNICARE AUDIOVIZUALĂ. SCENARISTICĂ. PUBLICITATE MEDIA (A)
 • PROGRAMUL DE STUDII: MUZICĂ (A)

-STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 •  PROGRAMUL DE STUDII: ARTA ACTORULUI (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: ARTA ACTORULUI DE TEATRU DE ANIMAȚIE (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: ARTA REGIZORULUI (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: EDUCAȚIE MUZICALĂ CONTEMPORANĂ (A)

(A) - ACREDITAT 

(AP) - AUTORIZAT

 

  - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI

 

2. FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA MAGHIARĂ

- STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:

 • PROGRAMUL DE STUDII: ARTELE SPECTACOLULUI

     - ACTORIE (A)
     - SCENOGRAFIE (A)

 • PROGRAMUL DE STUDII: TEATROLOGIE (JURNALISM TEATRAL) (A)
 • PROGRAMUL DE STUDII: MUZICĂ (A)
 • PROGRAMUL DE STUDII: SCENOGRAFIE - EVENIMENT ARTISTIC (A)
 •  

-STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT:

 •  PROGRAMUL DE STUDII: ARTA ACTORULUI (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: ARTA ACTORULUI DE TEATRU DE ANIMAȚIE (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: ARTA APLICATĂ A ANIMAȚIEI (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: ARTA ACTORULUI DE TEATRU MUZICAL (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: TEATROLOGIE. IMPRESARIAT ARTISTIC (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: SCRIERE DRAMATICĂ (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: EDUCAȚIE MUZICALĂ CONTEMPORANĂ (A)

(A) - ACREDITAT

(AP) - AUTORIZAT

  - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR INTERNAȚIONALI!

Cetaţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene se pot înscrie la admitere după recunoașterea studiilor efectuate.

Cetățenii români, care au efectuat studiile liceale în străinătate, sunt rugați să urmeze procedurile de recununoaștere a studiilor stabilite de CENTRUL NAȚIONAL DE RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE A DIPLOMELOR  la adresa: 

https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta-in-Romania 

 

ROMÂNII DE PRETUTINDENI

Informații detaliate privind admiterea românilor de pretutindeni: https://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni

Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă (2017-2018)

Întrebări, răspunsuri legate de admiterea românilor de pretutindeni

 

CETĂȚENI STRĂINI DIN STATE TERȚE AL UE:

Metodologia de admitere la Universitatea de Arte din Târgu Mureș a cetățenilor din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană - 2021

Anexe la Metodologie: Anexa 1, Anexa 2, Anexa3

ORDIN Nr. 3473/2017 din 17 martie 2017 - Metodologia de primire la studii a cetățenilor din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană