ADMITERE 2020/2021

ÎNSCRIERE ONLINE LICENŢĂ

ÎNSCRIERE ONLINE MASTERAT

Înscrierile pentru sesiunea septembrie 2021 se prelungesc până în data de 13 septembrie, ora 16:00.

 FORMULARE PENTRU ÎNSCRI ERE:

- pentru studii universitare de licență

pentru studii universitare de masterat

pentru studii universitare de doctorat

 

1. FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

- STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:

 • PROGRAMUL DE STUDII: ARTELE SPECTACOLULUI

     - ACTORIE (A)
     - PĂPUȘI-MARIONETE (A)
     - REGIE (A)
     - COREGRAFIE (A)

 • PROGRAMUL DE STUDII: TEATROLOGIE (JURNALISM TEATRAL) (A)
 • PROGRAMUL DE STUDII: MUZICĂ (A)
 • PROGRAMUL DE STUDII: SCENOGRAFIE - EVENIMENT ARTISTIC (A)
 • PROGRAMUL DE STUDII: CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA (COMUNICARE AUDIOVIZAULĂ; SCENARISTICĂ, PUBLICITATE MEDIA (AP)

-STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 •  PROGRAMUL DE STUDII: ARTA ACTORULUI (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: ARTA ACTORULUI DE TEATRU DE ANIMAȚIE (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: ARTA ACTORULUI DE TEATRU MUZICAL (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: ARTA APLICATĂ A ANIMAȚIEI (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: ARTA REGIZORULUI (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: SCRIERE DRAMATICĂ (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: TEATROLOGIE. IMPRESARIAT ARTISTIC (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: EDUCAȚIE MUZICALĂ CONTEMPORANĂ (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: SCENOGRAFIE*

(A) - ACREDITAT 

(AP) - AUTORIZAT

 *program nou - cifrele de școlarizare sunt valabile cu condiția aprobării de către Ministerul Educației Naționale

  - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI

 

2. FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA MAGHIARĂ

- STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:

 • PROGRAMUL DE STUDII: ARTELE SPECTACOLULUI

     - ACTORIE (A)
     - PĂPUȘI-MARIONETE (A)
     - REGIE (A)
     - COREGRAFIE (A)

 • PROGRAMUL DE STUDII: TEATROLOGIE (JURNALISM TEATRAL) (A)
 • PROGRAMUL DE STUDII: MUZICĂ (A)
 • PROGRAMUL DE STUDII: SCENOGRAFIE - EVENIMENT ARTISTIC (A)
 • PROGRAMUL DE STUDII: CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA (COMUNICARE AUDIOVIZAULĂ; SCENARISTICĂ, PUBLICITATE MEDIA (A)

-STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT:

 •  PROGRAMUL DE STUDII: ARTA ACTORULUI (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: ARTA ACTORULUI DE TEATRU DE ANIMAȚIE (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: ARTA APLICATĂ A ANIMAȚIEI (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: ARTA REGIZORULUI (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: TEATROLOGIE. IMPRESARIAT ARTISTIC (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: SCRIERE DRAMATICĂ (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: ARTELE ȘI NOILE MEDIA (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: CONCEPȚII MUZICALE CONTEMPORANE (A)

(A) - ACREDITAT

(AP) - AUTORIZAT

  - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR INTERNAȚIONALI!

Cetaţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene se pot înscrie la admitere după recunoașterea studiilor efectuate.

Cetățenii români, care au efectuat studiile liceale în străinătate, sunt rugați să urmeze procedurile de recununoaștere a studiilor stabilite de CENTRUL NAȚIONAL DE RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE A DIPLOMELOR  la adresa: 

https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta-in-Romania 

 

ROMÂNII DE PRETUTINDENI

Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă (2017-2018)

 

CETĂȚENI STRĂINI DIN STATE TERȚE AL UE:

Metodologia de admitere a cetățenilor din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană