Regulamente & decizii

Regulamentul de organizare a examenelor de finalizare a studiilor - examen de licență, examen de disertație - 2024

Pentru Teatru, Arte vizuale și Media:   

    - Norme de prezentare a lucrărilor de licență 
    - Norme de prezentare a lucrărilor de disertație
    - Tematica lucrărilor de licență  - Actorie, Regie,Scenografie și eveniment artistic, Teatrologie

Pentru Muzică:

    - Tematica examenului teoretic
    - Norme de redactare a lucrărilor de licență
    - Norme de redactare a lucrprilor de disertație 

CALENDARUL EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR:

11.06.2024, ora 15:00 - Termenul de încărcare online a lucrărilor de licență
18.06.2024, ora 15:00 - Termenul de încărcare online a lucrărilor de disertație

18.06.2024, ora 15:00 - Înscriere și termenul de depunere în format fizic a lucrărilor de licență
25.06.2024, ora 15:00 - Înscriere și termenul de depunere în format fizic a lucrărilor de disertație

24.06.2024 - 28.06.2024 - Sesiunea exemenelor de licență
01.07.2024 - 05.07.2024 - Sesiunea exemenelor de disertație

 

URMĂTOARELE SESIUNI PENTRU EXAMENELE DE FINALIZARE A STUDIILOR VOR AVEA LOC:

- 9-10 septembrie 2024, pentru absolvenţii care nu au promovat examenul din prima sesiune sau nu s-au prezentat, în funcţie de solicitările existente;

Înscriere și termenul de depunere a lucrărilor: până în 30 august 2024, ora 15.00

11-14 februarie 2025, pentru absolvenţii care nu au promovat examenul din prima sesiune sau nu s-au prezentat, în funcţie de solicitările existente

Înscriere și termenul de depunere a lucrărilor: până în 30 ianuarie 2025, ora 15.00.

 

ANUNȚ

Studenții universității noastre care pot beneficia de locurile gratuite în taberele studențești alocate în perioada vacanței de vară, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii
(vezi art. 4 și art. 5 din Metodologie)

Criterii generale:

a) Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la programul de studii universitare de licență, la programul de studii universitare de masterat și doctorat;
b) Sunt integraliști respectiv au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților din anul I;
c) Sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu prevederile Legii Tinerilor.

 

PERIOADA DE DEPUNERE A CERERILOR

24 MAI – 21 IUNIE 2024

 

MODEL CERERE ANEXA 4 CERERE TABERE STUDENTESTI

MAI MULTE DETALII:  METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA TABERELOR STUDENȚEȘTI

Anexe - la Metodologia privind organizarea taberelor studențești

„EURO 200” este un program prin care studenții din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate din Romania cu o vârstă de până la 26 de ani și provin din familii cu un venit lunar brut de maximum 500 RON pe membru de familie pot beneficia de un ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, conform Hotărârii nr. 395/04.05.2023. Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de Euro pentru un calculator și se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Depunerea cererilor şi a documentelor doveditoare necesare accesării programului „EURO 200” se face la secretariatul universităţii, termenul de depunere a acestora este de 22  mai 2023, conform calendarului aprobat prin O.M. nr.4135/03.05.2023

Detalii aici

Regulament de cazare a studenților
              Model cerere pentru cazare

Solicitare locurilor de cazare în cămin pentru anul universitar 2023/2024: Cererile se pot trimite prin e-mail la adresa uat_ms@yahoo.com, sau se pot depune personal la secretariat până cel târziu în data de  30 august 2023. Căminul poate asigura cazarea a 25 de studenți. Locurile se distribuie pe baza mediilor și pe baza criteriilor sociale, în camere de 3-4 locuri. 
 

Regulament de Ordine Interioarã