Regulamente & decizii

Metodologia de organizare a examenelor de finalizare a studiilor - examen de licență, examen de disertație - 2022

    - Formular de înscriere la examenele de finalizare a studiilor

    - Norme de prezentare a lucrărilor de licență 

    - Norme de prezentare a lucrărilor de disertație

    - Tematica lucrărilor de licență  - Actorie, Regie, Scenografie, Teatrologie (Jurnalism teatral)

 

URMĂTOARELE SESIUNI PENTRU EXAMENELE DE FINALIZARE A STUDIILOR VOR AVEA LOC:

- 8-9 septembrie 2022, pentru absolvenţii care nu au promovat examenul din prima sesiune sau nu s-au prezentat, în funcţie de solicitările existente;
Înscriere și termenul de depunere a lucrărilor: până în 30 august 2022, ora 12.00

- 13-17 februarie 2023, pentru absolvenţii care nu au promovat examenul din prima sesiune sau nu s-au prezentat, în funcţie de solicitările existente
Înscriere și termenul de depunere a lucrărilor: până în 27 ianuarie 2023, ora 12.00.

 

Regulament de cazare a studenților
              Model cerere pentru cazare

Solicitare locurilor de cazare în cămin pentru anul universitar 2022/2023: Cererile se pot trimite prin e-mail la adresa uat_ms@yahoo.com, sau se pot depune personal la secretariat până cel târziu în data de  30 august 2022. Căminul poate asigura cazarea a 25 de studenți. Locurile se distribuie pe baza mediilor și pe baza criteriilor sociale, în camere de 3-4 locuri. 
 

Regulament de Ordine Interioarã