Biblioteca UAT

CATALOGUL ONLINE al Bibliotecii UAT.

Biblioteca Universitãţii de Arte este o bibliotecã specializatã (teatru, muzică coregrafie și multimedia), și este finanţatã din bugetul  universitãţii. De serviciile bibliotecii beneficiazã studenţii, cadrele didactice, specialiştii din diverse domenii de activitate din cadrul universitãţii, cadrele didactice asociate, personalul de specialitate de la Teatrului Naţional şi  Teatrul “Ariel”. Cititorii vor putea utiliza întregul patrimoniu documentar, indiferent de formatul în care acesta a fost publicat.

Biblioteca Universitãţii de Arte este parte integrantã a sistemului naţional de învãţãmânt superior şi participã la procesul de instruire, formare şi educaţie, precum şi la activitatea de cercetare ştiinţificã. 

Biblioteca Universitãţii de Arte dezvoltã colecţii specializate de publicaţii cu caracter artistic, filosofic, estetic, literar, şi de înaltã valoare culturalã, din ţarã şi de peste hotare, pe toate categoriile de suporturi documentare, în acord cu programele de învãţãmânt şi de cercetare.

Patrimoniul documentar include: cãrţi, publicaţii seriale, documente de muzicã tipãrite, documente audiovizuale, documente fotografice, documente multiplicate, alte categorii de documente (afişe, caiete-program).
Colecţiile Bibliotecii Universitãţii de Arte se constituie şi se dezvoltã prin achiziţionare, transfer, schimb interbibliotecar naţional şi internaţional, donaţii, sponsorizãri. Numãrul total de titluri, volume este de 41.895 titluri (la sfârşitul anulului 2011).


Spații pentru cititori: o salã de lecturã cu 24 de locuri
Cataloage: Cataloage generale, specializate și cataloage on line
Servicii: 

 • Asistență bibliografică
 • Studiu în sala de lectură: acces liber la raft numai pentru periodice
 • Împrumut la domiciliu: Utilizatorii pot împrumuta numai cărți: casetele VHS, DVD-urile și CD-urile sunt împrumutate pentru 48 de ore.
 • Împrumut interbibliotecar: naţional şi internaţional
 • Copiere: se poate solicita după caz
 • Acces la Internet: calculatoare, wireless pe tot teritoriul bibliotecii

Colecții: 

 • Fondul de cărți (39.745 titluri)
 • Fondul de reviste (2.150 titluri)
 • Fondul audio-vizual (discuri, partituri, benzi de magnetofon: 928; casete video VHS: 935; casete audio: 21; CD-rom-uri: 208; DVD-uri: 110)
 • Colecția de disertații 
 • Colecția de afișe și caiete-program

Program: luni-vineri, între orele 9.00-18.00
Contact: 0040.265.266.281

biblioteca@uat.ro