SUSȚINERI PUBLICE TEZE DE DOCTORAT:

 

*

Numele studentului - doctorand: SZABÓ J. RÓBERT-CSABA, student - doctorand în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculat la data de 1 octombrie 2018 la Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Data susținerii publice a tezei de doctorat: 5 iunie 2024, ora 13:00.

 

Titlul tezei de doctorat este: 

Hősök kultusza a színházi és filmes emlékezetben a romániai magyar kultúrában 1945-1975 között 
Cultul eroilor în memoria teatrală și cinematografică în cultura maghiară din
România între anii 1945-1975

Limba de susținere a tezei: maghiară

MEMBRII COMISIEI DE DOCTORAT:

 PREŞEDINTE:
1.Prof. univ. dr. habil. BOB Erzsébet  – Universitatea de Arte din Târgu Mureş

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT: 
1.Prof. univ. dr. habil. UNGVÁRI ZRÍNYI Ildikó-Andrea – Universitatea de Arte din Târgu Mureş

REFERENŢI OFICIALI: 
1. Prof. univ. dr. habil. HATHÁZI András – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 
2. Conf. univ. dr. FÜLÖP (ÁRMEÁN) Otília – Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu Mureș 
3. Conf. univ. dr. habil. KÉKESI KUN Árpád – Universitatea de Arte din Târgu Mureş 

 

Rezumatul tezei: ROEN, HU

CV Szabó Róbert Csaba

CV Bob Erzsébet

CV Ungvári Zrínyi Ildikó

CV Hatházi András

CV Fülöp (Ármeán) Otília

CV Kékesi-Kun Árpád

 

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității de Arte din Târgu Mureș (str. Köteles Sámuel nr. 6).

 

*

Numele studentei-doctorande: PUREA (TODORAN) T. ELENA, studentă-doctorandă în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculată la data de 1 octombrie 2020 la Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Data: 22 decembrie 2023, ora 12:00.


Titlul tezei de doctorat este: 

BLOCAJELE ACTORULUI
TEHNICI ȘI METODE ÎN DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII SCENICE

Limba de susținere a tezei: română

PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. Oana-Veronica LEAHU – Universitatea de Arte din Târgu Mureş

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT: 
1. Prof. univ. dr. habil. Alina NELEGA – Universitatea de Arte din Târgu Mureş

REFERENŢI OFICIALI: 
1. Prof. univ. dr. habil. Ion M.TOMUȘ – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
2. Prof. univ. dr. habil. Aurelian BĂLĂIȚĂ – Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași
3. Prof. univ. dr. habil. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Rezumatul tezei: ROEN

CV Purea Elena

CV Leahu Oana

CV Nelega Alina

CV Tomuș Ion M. 

CV Bălăiță Aurelian

CV Crișan Sorin-Ion

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității de Arte din Târgu Mureș (str. Köteles Sámuel nr. 6).
 

*

Numele studentei-doctorande: MANOLESCU (BORȘA) G. M. MARIA, studentă-doctorandă în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculată la data de 1 octombrie 2019 la Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Data: 21 decembrie 2023, ora 12:00.


Titlul tezei de doctorat este: 

DRAMATURGIA LIMINALITĂȚII: DE LA RESCRIEREA RITUALULUI LA RESCRIEREA PIESEI

Limba de susținere a tezei: română

MEMBRII COMISIEI DE DOCTORAT:

PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. Oana-Veronica LEAHU – Universitatea de Arte din Târgu Mureş

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT: 
1. Prof. univ. dr. habil. Alina NELEGA – Universitatea de Arte din Târgu Mureş

REFERENŢI OFICIALI: 
1. Prof. univ. dr. habil. Theodor-Cristian POPESCU – Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, București
2. Conf. univ. dr. Mihaela MICHAILOV – Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, București
3. Prof. univ. dr. habil. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Rezumatul tezei: ROEN

CV Manolescu Maria

CV Leahu Oana

CV Nelega Alina

CV Popescu Theodor-Cristian

CV Michailov Mihaela

CV Crișan Sorin-Ion

 

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității de Arte din Târgu Mureș (str. Köteles Sámuel nr. 6).

*

Numele studentei-doctorande: GHIURCO I. CARMEN – ADRIANA, studentă-doctorandă în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculată la data de 1 octombrie 2020 la Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Data: 14 decembrie 2023, ora 12:00.


Titlul tezei de doctorat este: 

ACTORUL – PERFORMER LA LIMITA DINTRE FICȚIUNE ȘI REALITATE ÎN TEATRUL SECOLULUI XXI

Limba de susținere a tezei: română

MEMBRII COMISIEI DE DOCTORAT:

PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. habil. Daniela LEMNARU – Universitatea de Arte din Târgu Mureş

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT: 
1. Prof. univ. dr. habil. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Târgu Mureş

REFERENŢI OFICIALI: 
1. Prof. univ. dr. habil. Alexandru BOUREANU – Universitatea din Craiova
2. Prof. univ. dr. habil. Octavian JIGHIRGIU – Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași
3. Conf. univ. dr. Sabin SABADOȘ – Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Rezumatul tezei: ROEN

CV Ghiurco Carmen

CV Lemnaru Daniela

CV Crișan Sorin

CV Boureanu Alexandru

CV Jighirgiu Octavian

CV Sabadoș Sabin

 

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității de Arte din Târgu Mureș (str. Köteles Sámuel nr. 6).

 

*

Numele studentei-doctorande: POPOVICI A. IULIA, doctorandă în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculată la data de 1 octombrie 2021 la Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Data: 6 decembrie 2023, ora 12:00.


Titlul tezei de doctorat este: 

„ACTORUL, CA MINERUL”. MITURILE REFORMEI TEATRULUI ÎN ANII 1990

Limba de susținere a tezei: română

MEMBRII COMISIEI DE DOCTORAT:

PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. habil. Erzsébet BOB – Universitatea de Arte din Târgu Mureş
CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:
1.Prof. univ. dr. habil. Alina NELEGA – Universitatea de Arte din Târgu Mureş
REFERENŢI OFICIALI:
1.Prof. univ. dr. habil. Alexandru BOUREANU – Universitatea din Craiova
2.Prof. univ. dr. habil. Daniela GOLOGAN (Miruna RUNCAN) – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
3.Prof. univ. dr. Aura CORBEANU – Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Rezumatul tezei: ROEN

CV Popovici Iulia

CV Bob Erzsébet

CV Nelega Alina

CV Boureanu Alexandru

CV Gologan Daniela

CV Corbeanu Aura

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității de Arte din Târgu Mureș (str. Köteles Sámuel nr. 6).
 

*


Numele studentei- doctorande: HERESCU D. SIMONA-ALINA, doctorandă în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculată la data de 1 octombrie 2016 la Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Data: 28 septembrie 2023, ora 11:00.


Titlul tezei de doctorat este: 

ESENȚIALIZARE ȘI PERSONALIZARE ÎN SCENOGRAFIA CONTEMPORANĂ
Mecanisme funcționale, relaționale și ale procesului creativ


Limba de susținere a tezei: română

MEMBRII COMISIEI DE DOCTORAT:

 PREŞEDINTE:
1.Prof. univ. dr. habil. Erzsébet BOB – Universitatea de Arte din Târgu Mureş

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT: 
1.Prof. univ. dr. habil. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Târgu Mureş

REFERENŢI OFICIALI: 
1.Prof. univ. dr. habil. Eleonora RINGLER-PASCU – Universitatea de Vest din Timișoara 
2.Prof. univ. dr. Daniela VITCU – Universitatea „Ovidius” din Constanța, Facultatea de Arte
3.Prof. univ. dr. Oana Veronica LEAHU – Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Rezumatul tezei: ROEN

CV Herescu Alina

CV Bob Erzsébet

CV Crisan Sorin

CV Rigler-Pascu Eleonora

CV Vitcu Daniela

CV Leahu Oana

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității de Arte din Târgu Mureș (str. Köteles Sámuel nr. 6).

*

Numele studentei- doctorande: GÁL I. B. BOGLÁRKA-PÁLMA (căs. SZÉKELY-GÁL), doctorandă în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculată la data de 1 octombrie 2016 la Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Data: 26 septembrie 2023, ora 10:00.


Titlul tezei de doctorat este: 

DRAMATURGIILE SENSIBILITĂȚII SOCIALE 
SPECTACOLE MULTILINGVE ÎN TEATRUL CONTEMPORAN DIN TRANSILVANIA 

A TÁRSADALMI ÉRZÉKENYSÉG DRAMATURGIÁI 
TÖBBNYELVŰ ELŐADÁSOK A KORTÁRS ERDÉLYI SZÍNHÁZBAN

Limba de susținere a tezei: maghiară


 PREŞEDINTE: 
1. Prof. univ. dr. habil. Erzsébet BOB – Universitatea de Arte din Târgu Mureş 

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT: 
1. Prof. univ. dr. habil. Ildikó-Andrea UNGVÁRI ZRÍNYI – Universitatea de Arte din Târgu Mureş 

REFERENŢI: 
1. Prof. univ. dr. Julianna BODÓ – Universitatea Sapientia, Facultatea de Stiinţe Economice, Socio-Umane şi Inginerești din Miercurea Ciuc 
2. Prof. univ. dr. habil. István BERSZÁN – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere
3. Conf. univ. dr. habil. Árpád KÉKESI KUN – Universitatea de Arte din Târgu Mureş 

Rezumatul tezei: RO, HUEN

CV Gál Boglárka Pálma

CV Bob Erzsébet

CV Ungvári Zrínyi Ildikó

CV Bodó Julianna

CV Berszán István

CV Kékesi-Kun Árpád

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității de Arte din Târgu Mureș (str. Köteles Sámuel nr. 6).

 

*

Numele studentei-doctorande: BEZSÁN J. NOÉMI, doctorandă în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculată la data de 2 octombrie 2017 la Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Data: 22 septembrie 2023, ora 17:00.


Titlul tezei de doctorat este: 

Teatrul-dans din Transilvania – o cercetare de rețea 
Az erdélyi táncszínház – hálókutatás.


Limba de susținere a tezei: maghiară

PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu Mureş

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT: 
1. Magdolna JÁKFALVI, D. Sc.– Universitatea de Arte din Târgu Mureş

REFERENŢI OFICIALI: 
1. Prof. univ. dr. Katalin LŐRINC – Academia de Dans din Budapesta
2. Prof. univ. dr. habil. András HATHÁZI – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
3. Conf. univ. dr. habil. Árpád KÉKESI KUN – Universitatea de Arte din Târgu Mureş

 

Rezumatul tezei: RO, HUEN

CV Bezsán Noémi

CV Béres András

CV Jákfalvi Magdolna

CV Hatházi András

CV Lőrinc Katalin

CV Kékesi-Kun Árpád

 

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității de Arte din Târgu Mureș (str. Köteles Sámuel nr. 6).

*

Numele studentei - doctorande: PREZSMER GH. LAURA-BOGLÁRKA, doctorandă în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculată la data de 1 octombrie 2016 la Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Data: 30 mai 2023, ora 10:00.


Titlul tezei de doctorat este: 
Pedagogia teatrală în slujba educației adulților/ 
Színház- és drámapedagógia a felnőttnevelés szolgálatában

Limba de susținere a tezei: maghiară

PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES– Universitatea de Arte din Târgu Mureş

CONDUCATOR DE DOCTORAT: 
1. Prof. univ. dr. habil. Ildikó-Andrea UNGVÁRI ZRÍNYI – Universitatea de Arte din Târgu Mureş

REFERENŢI: 
1. Magdolna JÁKFALVI, D. Sc. – Universitatea de Arte din Târgu Mureş 
2. Prof. univ. dr. habil. Miklós BÁCS – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
3. Conf. univ. dr. Ádám BETHLENFALVY  –  Universitatea Reformată „Károli Gáspár” Budapesta

 

Rezumatul tezei: RO, HUEN

CV Prezsmer Laura Boglárka

CV Béres András

CV Ungvári Zrínyi Ildikó

CV Jákfalvi Magdolna

CV Bács Miklós

CV Bethlenfalvy Ádám

 

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității de Arte din Târgu Mureș (str. Köteles Sámuel nr. 6).

 

*

Numele studentei- doctorande: KÉZÉR M. GABRIELLA, doctorandă în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculată la data de 1 octombrie 2016 la Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Data: 19 martie 2023, ora 10:00 


Titlul tezei de doctorat este: 

Corp, frumusețe, armonie, pedagogie - opera lui Sára Berczik 
Test, szépség, harmónia, pedagógia – Berczik Sára életműve


Limba de susținere a tezei: maghiară

PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu Mureş

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT: 
1. Magdolna JÁKFALVI, D. Sc. – Universitatea de Arte din Târgu Mureş

REFERENŢI OFICIALI: 
1. Prof. univ. dr. habil. Miklós BÁCS – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
2. Conf. univ. dr. Katalin MIZERÁK – Universitatea Maghiară de Științele Sportului, Budapesta
3. Conf. univ. dr. habil. Árpád KÉKESI KUN – Universitatea de Arte din Târgu Mureş

 

Rezumatul tezei: RO, HUEN

CV Kézér Gabriella

CV Béres András

CV Jákfalvi Magdolna

CV Bács Miklós

CV Mizerák Katalin

CV KÉKESI-KUN Árpád

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității de Arte din Târgu Mureș (str. Köteles Sámuel nr. 6).

 

*

Numele doctorandului: KOZMA G. I. GÁBOR VIKTOR, doctorand în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculat la data de 2 octombrie 2017 la Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Data: 25 martie 2022, ora 12:00, online, pe platforma ZOOM


Date de conexiune:

Bob Erzsebet is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Susținere publică - Kozma Gábor Viktor
Time: Mar 25, 2022 12:00 AM Bucharest

Join Zoom Meeting
us02web.zoom.us/j/89476210646

Meeting ID: 894 7621 0646
Passcode: 511860

One tap mobile
+13126266799,,89476210646# US (Chicago)
+19292056099,,89476210646# US (New York)

Dial by your location
        +1 312 626 6799 US (Chicago)
        +1 929 205 6099 US (New York)
        +1 301 715 8592 US (Washington DC)
        +1 346 248 7799 US (Houston)
        +1 669 900 6833 US (San Jose)
        +1 253 215 8782 US (Tacoma)
Meeting ID: 894 7621 0646
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kbBuz1G1oy

 

Titlul tezei de doctorat este: 

SPRE TRAININGUL ACTORILOR
Analiza logicii trainingului actoricesc prin Odin Teatret, prin metoda Suzuki și prin Viewpoints

A SZÍNÉSZTRÉNINGEK FELÉ
A színésztréningek logikájának elemzése az Odin Teatret, A Suzuki-módszer és a Viewpoints tréningjén keresztül

Limba de susținere a tezei: maghiară

PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu Mureş

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT: 
1. Magdolna JÁKFALVI, DSc – Universitatea de Arte din Târgu Mureş

REFERENŢI OFICIALI: 
1. Prof. univ. dr. habil. Miklós BÁCS – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
2. Prof. univ. dr. habil. András HATHÁZI – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
3. Prof. univ. dr. habil. Ildikó Andrea UNGVÁRI ZRÍNYI – Universitatea de Arte din Târgu Mureş

 

Rezumatul tezei: RO, HUEN

CV Kozma Gábor Viktor

CV Béres András

CV Jákfalvi Magdolna

CV Ungvári Zrínyi Ildikó

CV Bács Miklós

CV Hatházi András

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității de Arte din Târgu Mureș (str. Köteles Sámuel nr. 6).

 

*

Numele doctorandei: HOLOBUȚ V. ELENA-BIANCA, doctorandă în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculată la data de 1 octombrie 2018 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

Data: 9 decembrie 2021, ora 11:00, online, prin platforma ZOOM.

 

DATE DE CONEXIUNE:
Topic: Sustinere teză Bianca Holobuț

Time: Dec 9, 2021 11:00 AM Bucharest
Join Zoom Meeting us02web.zoom.us/j/5376786697
Meeting ID: 537 678 6697

 

Titlul tezei de doctorat: TEATRUL LABORATOR – O METODĂ ȘI UN MOD DE VIAȚĂ 

Limba de susținere a tezei: română

 

PREŞEDINTE:
1.Prof. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Târgu Mureş

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:
1.Prof. univ. dr. habil. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Târgu Mureş

REFERENŢI OFICIALI:
1.Prof. univ. dr. habil. Aurelian BĂLĂIȚĂ –  Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași
2.Prof. univ. dr. Liviu LUCACI – Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București
3.Conf. univ. dr. Sabin SABADOȘ – Universitatea de Arte din Târgu Mureş

 

Rezumatul tezei: RO, EN

CV Holobuț Elena-Bianca

CV Balási András

CV Sorin Ion Crișan

CV Liviu Lucaci

CV Sabin Sabadoș

CV Aurelian Bălăiță

 

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității de Arte din Târgu Mureș (str. Köteles Sámuel nr. 6).

 

*

Numele doctorandei: MIHĂILĂ C. C. CĂTĂLINA-ELENA, doctorandă în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculată la data de 1 octombrie 2018 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

Data: 25 noiembrie 2021, ora 11:00, online, prin platforma ZOOM


Titlul tezei de doctorat: 
CUVÂNTUL ROSTIT DE ACTOR PE SCENĂ - INTERDEPENDENȚĂ ÎNTRE TEHNICĂ ȘI ARTĂ

Limba de susținere a tezei: română

PREŞEDINTE:
1.Conf. univ. dr. habil. Radu-Silviu OLĂREANU – Universitatea de Arte din Târgu Mureş

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT: 
1.Prof. univ. dr. habil. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Târgu Mureş

REFERENŢI OFICIALI: 
1.Prof. univ. dr. habil. Eleonora RINGLER-PASCU – Universitatea de Vest din Timișoara
2.Prof. univ. dr. habil. Alexandru BOUREANU – Universitatea din Craiova
3.Conf. univ. dr. Sabin SABADOȘ – Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Rezumatul tezei: RO, FR

CV Mihăilă Cătălina

CV Radu Silviu Olăreanu

CV Sorin Ion Crișan

CV Eleonora Ringler-Pascu

CV Alexandru Boureanu

CV Sabin Sabadoș

 

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității de Arte din Târgu Mureș (str. Köteles Sámuel nr. 6).

*

Numele doctorandului: GECSE L. RAMONA, doctorand în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculat la data de 1 octombrie 2012 la Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Data: 30 septembrie 2021, ora 13.00 online, pe platforma ZOOM

Date de conexiune:
Topic: Susținerea publică a tezei de doctorat a doctorandei Gecse Ramóna
Time: Sep 30, 2021 01:00 PM Bucharest

Join Zoom Meeting
us02web.zoom.us/j/89321016017

Meeting ID: 893 2101 6017
Passcode: 191810

Titlul tezei de doctorat este: Aspirații devised la început de mileniu în mișcarea teatrală maghiară din Transilvania/ Devised színházi törekvések az ezredforduló utáni erdélyi magyar színjátszásban

Limba de susținere a tezei: maghiară

PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 
1. Conf. univ. dr. habil. Árpád KÉKESI KUN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

REFERENŢI: 
1. Prof. univ. dr. habil. András HATHÁZI – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
2. Conf. univ. dr. Ádám BETHLENFALVY  –  Universitatea Reformată „Károli Gáspár” Budapesta
3. Magdolna JÁKFALVI, DSc. – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş 

 

Rezumatul tezei: RO, EN, HU

CV Gecse Ramona

CV Béres András

CV Kékesi-Kun Árpád

CV Hatházi András

CV Bethlenfalvy Ádám

CV Jákfalvi Magdolna

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității de Arte din Târgu Mureș (str. Köteles Sámuel nr. 6).

*

Numele doctorandului: ADAMOVICH FERENC TAMÁS, doctorand în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculat la data de 1 octombrie 2014 la Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Data: 30 septembrie 2021, ora 10.30 online, pe platforma ZOOM

Date de conexiune:
Bob Erzsebet is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Susținerea publică a tezei de doctorat a doctorandului Adamovich Ferenc Tamas
Time: Sep 30, 2021 10:30 AM Bucharest

Join Zoom Meeting
us02web.zoom.us/j/84429415285

Meeting ID: 844 2941 5285
Passcode: 844419

Titlul tezei de doctorat este: Pedagogia afectivă a mișcării / Affektív mozgáspedagógia

Limba de susținere a tezei: maghiară

PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 
1. Magdolna JÁKFALVI, DSc.– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

REFERENŢI: 
1. Prof. univ. dr. Katalin LŐRINC – Academia de Dans din Budapesta
2. Conf. univ. dr. Zoltán HERMANN –  Universitatea Reformată „Károli Gáspár” Budapesta
3. Conf. univ. dr. habil. Árpád KÉKESI KUN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

 

Rezumatul tezei: RO, EN, HU

CV Adamovich Ferenc

CV Béres András

CV Jákfalvi Magdolna

CV Lőrinc Katalin

CV Hermann Zoltán

CV Kékesi-Kun Árpád

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității de Arte din Târgu Mureș (str. Köteles Sámuel nr. 6).

*

Numele doctorandului: BOROS GY. CSABA, doctorand în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculat la data de 1 octombrie 2018 la Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Data: 29 septembrie 2021, ora 10:00 online, pe platforma ZOOM

 

Date de conexiune:
Topic: Susținerea publică a tezei de doctorat a domnului Boros Csaba
Time: Sep 29, 2021 10:00 AM Bucharest
Join Zoom Meeting
us02web.zoom.us/j/89996738721
Meeting ID: 899 9673 8721
Passcode: 929237


Titlul tezei de doctorat este: Muzica în teatrul lui György Harag – abordare hermeneutică / A zene Harag György színházában – hermeneutikai megközelítés

Limba de susținere a tezei: maghiară

PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 
1. Prof. univ. dr. habil. Erzsébet BOB – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

REFERENŢI: 
1. Magdolna JÁKFALVI, DSc. – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
2. Prof. univ. dr. habil. Miklós  BÁCS – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
3. Conf. univ. dr. habil. Péter ZOMBOLA –  Universitatea din Debrețin

 

Rezumatul tezei: RO, EN, HU

CV Boros Csaba

CV Balási András

CV Bob Erzsébet

CV Jákfalvi Magdolna

CV Bács Miklós

CV Zombola Péter


Textul integral al tezei poate fi consultat în format electronic la Biblioteca Universității de Arte din Târgu Mureș (str. Köteles Sámuel nr. 6).

 

*

Numele doctorandului: BONCZIDAI D. DEZIDERIU, doctorand în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculat la data de 1 octombrie 2014 la Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Data: 14 septembrie 2021, ora 15.00 online, pe platforma ZOOM

Date de conexiune:
Topic: Susținerea publică a tezei de doctorat a doctorandului Bonczidai D. Dezideriu
Time: Sep 14, 2021 03:00 PM Bucharest

Join Zoom Meeting
us02web.zoom.us/j/85630977128

Meeting ID: 856 3097 7128
Passcode: 893581

Titlul tezei de doctorat este: Tradiția de joc a eroilor populari din jocul păpușeresc de bâlci în secolele XIX-XX. (Vitéz László, Paprika Jancsi și Vasilache)/A vásári bábjátékhősök játékhagyománya a XIX-XX. században (Vitéz László, Paprika Jancsi és Vasilache).

Limba de susținere a tezei: maghiară

PREŞEDINTE:
1.Prof. univ. dr. habil. Erzsébet BOB – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 
1.Prof. univ. dr. habil. Ildikó Andrea UNGVÁRI ZRÍNYI – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

REFERENŢI: 
1.Prof. univ. dr. habil. András HATHÁZI – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
2.Conf. univ. dr. habil. Veronika DARIDA –  Universitatea „Eötvös Lóránd” din Budapesta
3.Conf. univ. dr. habil. Árpád KÉKESI KUN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
4.Conf. univ. dr. Ildikó NOVÁK – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş 

 

Rezumatul tezei: RO, EN, HU

CV Bonczidai Dezideriu

CV Erzsébet Bob

CV Ildikó Andrea Ungvári Zrínyi

CV András Hatházi

CV Veronika Darida

CV Árpád Kékesi Kun

CV Ildikó Novák


Textul integral al tezei poate fi consultat în format electronic la Biblioteca Universității de Arte din Târgu Mureș (str. Köteles Sámuel nr. 6).

*

Numele doctorandei: CSIZMADIA A. IMOLA, doctorandă în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculată la data de 1 octombrie 2014 la Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Data: 21 mai 2021, ora 11.00 online, pe platforma ZOOM

Date de conexiune:
Topic: Susținerea publică a tezei de doctorat a doctorandei Csizmadia Imola
Time: May 21, 2021 11:00 AM Bucharest
Join Zoom Meeting
us02web.zoom.us/j/84633567746
Meeting ID: 846 3356 7746
Passcode: 611587

 

Titlul tezei de doctorat este: INTERPRETĂRI AMBIENTALE SPAȚIO-IMAGISTICE ALE TEATRULUI (HELYSPECIFIKUS SZÍNHÁZI TÉR- ÉS LÁTVÁNYOLVASATOK)

Limba de susținere a tezei: maghiară

PREŞEDINTE:
1.Prof. univ. dr. habil. Erzsébet BOB – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1.Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

REFERENŢI:
1.Prof. univ. dr. habil. Magdolna JÁKFALVI – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
2.Prof. univ. dr. habil. Miklós BÁCS – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
3.Prof. univ. dr. habil. András HATHÁZI – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

 

Rezumatul tezei: RO, EN, HU

CV Csizmadia Imola

CV Erzsébet Bob

CV András Béres

CV Magdolna Jákfalvi

CV Miklós Bács

CV András Hatházi


Textul integral al tezei poate fi consultat în format electronic la Biblioteca Universității de Arte din Târgu Mureș (str. Köteles Sámuel nr. 6).

 

*

Numele doctorandei: WILK H. H. ELISA, doctorandă în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculată la data de 2 octombrie 2017 la Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Data: 10 decembrie 2020, ora 11:00, online, pe platforma ZOOM
DATE DE CONEXIUNE: 
Topic: Susținerea publică a tezei de doctorat a doctorandei Elisa Wilk
Time: Dec 10, 2020 11:00 AM Bucharest
Join Zoom Meeting: us02web.zoom.us/j/88252537368
Meeting ID: 882 5253 7368 
Passcode: 000712


Titlul tezei de doctorat: TEATRUL PENTRU PUBLICUL TÂNĂR ÎN ROMÂNIA


PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. Oana-Veronica LEAHU – Universitatea de Arte din Târgu Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. habil. Alina NELEGA – Universitatea de Arte din Târgu Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. habil. Daniela LEMNARU – Universitatea de Arte din Târgu Mureş
2. Prof. univ. dr. habil. Daniela GOLOGAN (Miruna RUNCAN) – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Teatru și Televiziune
3. Prof. univ. dr. habil. Marian POPESCU – Universitatea din București; Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Teatru și Televiziune

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca Universității de Arte din Târgu Mureș (str. Köteles Sámuel nr. 6).

Rezumatul tezei: ROEN

 

CV Elisa Wilk

CV Oana Leahu

CV Alina Nelega

CV Daniela Lemnaru

CV Daniela Gologan

CV Marian Popescu

 

*

Numele doctorandului: JAKAB T. TIBOR, doctorand în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculat la data de 1 octombrie 2013 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

Data: 29 septembrie 2020, ora 11:00, online, prin platforma ZOOM

DATE DE CONEXIUNE: 
Topic: Susținerea publică a tezei de doctorat a domnului Jakab Tibor
Time: Sep 29, 2020 11:00 AM Bucharest
Join Zoom Meeting us02web.zoom.us/j/85749046708
Meeting ID: 857 4904 6708
Passcode: 500873

Titlul tezei de doctorat: PERFORMATIVITATEA ŞI TEATRALITATEA FOTOGRAFIILOR REALIZATE DE MARX JÓZSEF (PERFORMATIVITÁS ÉS TEATRALITÁS MARX JÓZSEF FOTOGRÁFIÁIBAN)

Limba de susținere a tezei: maghiară

PREŞEDINTE:
1.Prof. univ. dr. habil. Erzsébet BOB – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 
1.Prof. univ. dr. habil. Ildikó Andrea UNGVÁRI ZRÍNYI – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

REFERENŢI: 
1.Prof. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
2.Conf. univ. dr. habil. Zoltán IMRE – Universitatea „Eötvös Loránd” din Budapesta
3.Conf. univ. dr. Diana DRĂGAN CHIRILĂ – Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

Rezumatul tezei: ROENHU

Proves verbal - Rezultat

CV Jakab Tibor

CV Bob Erzsébet

CV Ungvári Zrínyi Ildikó

CV Balási András

CV Imre Zoltán

CV Drăgan Chirilă Diana

*

Numele doctorandei: ZERIU M. H. GABRIELA-DIANA, doctorandă în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculată la data de 1 octombrie 2013 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

Data: 22 septembrie 2020, ora 10:00, online, pe platforma ZOOM

Titlul tezei de doctorat: SACRALITATEA FEMININĂ CA EMANAȚIE A SACRIFICIULUI RITUALIC ÎN TRAGEDIA GREACĂ ȘI DRAMA MUZICALĂ 

Limba de susținere a tezei: română

PREŞEDINTE:
1.Prof. univ. dr. habil. Niculae CRISTACHE – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1.Prof. univ. dr. habil. Daniela LEMNARU – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

REFERENŢI:
1.Prof. univ. dr. habil. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
2.Prof. univ. dr. habil. Anca Doina CIOBOTARU – Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi
3.Prof. univ. dr. Violeta Simona ZONTE – Universitatea de Vest din Timișoara
 

Topic: Susținerea publică a tezei de doctorat a doamnei Zeriu M. H. Gabriela-Diana
Time: Sep 22, 2020 10:00 AM Bucharest

Join Zoom Meeting
us02web.zoom.us/j/86123267116

Meeting ID: 861 2326 7116
Passcode: 430096

Rezumatul tezei: ROEN

Proces verbal rezultat

CV Gabriela-Diana Zeriu

CV Niculae Cristache

CV Daniela Lemnaru

CV Sorin-Ion Crișan

CV Anca Doina Ciobotaru

CV Violeta Simona Zonte

*

Numele doctorandului: PANAITESCU T. MIHAI, doctorand în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculat la data de 1 octombrie 2013 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

Data: 10 septembrie 2020, ora 10:00, online, prin platforma ZOOM

Titlul tezei de doctorat: DOMINANTA EROTICĂ SUB SPECTRUL MORȚII ÎN TRAGEDIA GREACĂ

Limba de susținere a tezei: română

PREŞEDINTE:

  1. Prof. univ. dr. habil. Niculae CRISTACHE – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:

  1. Prof. univ. dr. habil. Cristian STAMATOIU – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

REFERENŢI:

  1. Prof. univ. dr. habil. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
  2. Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA – Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș
  3. Prof. univ. dr. Violeta Simona ZONTE – Universitatea de Vest din Timișoara

Rezumatul tezei: RO

Topic: Suștinerea publică a tezei de doctorat a domnului Panaitescu T. Mihai
Time: Sep 10, 2020 10:00 AM Bucharest

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83149026405

Meeting ID: 831 4902 6405
Passcode: 480503

Proces verbal - Rezultat

CV Mihai Panaitescu

CV Niculae Cristache

CV Cristian Stamatoiu

CV Sorin-Ion Crișan

CV Iulian Boldea

CV Violeta Simona Zonte

*

Numele doctorandei: MOISUC Ș. FLORICA-DANIELA, doctorandă în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculată la data de 1 octombrie 2013 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

Data: 9 septembrie 2020, ora 10:00, online, prin platforma ZOOM

Titlul tezei de doctorat: TEATRU ȘI MEMORIE. MEMORAREA TEXTULUI DRAMATIC

Limba de susținere a tezei: română

PREŞEDINTE:

  1. Prof. univ. dr. habil. Niculae CRISTACHE – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:

  1. Prof. univ. dr. habil. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

REFERENŢI:

  1. Conf. univ. dr. Sabin SABADOȘ – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
  2. Prof. univ. dr. habil. Eleonora RINGLER-PASCU – Universitatea de Vest din Timișoara
  3. Prof. univ. dr. habil. Alexandru BOUREANU – Universitatea din Craiova

Rezumatul tezei: ROEN

Topic: Suștinerea publică a tezei de doctorat a doamnei Moisuc Ș. Florica-Daniela

Time: Sep 9, 2020 10:00 AM Bucharest

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84443906204

Meeting ID: 844 4390 6204
Passcode: 977503
 

Proces verbal - Rezultat

CV Florica-Daniela Moisuc

CV Niculae Cristache

CV Sorin-Ion Crișan

CV Sabin Sabadoș

CV Eleonora Ringler-Pascu

CV Alexandru Boureanu

*

Numele doctorandei: KONTEK N. R. EVA-OTILIA, doctorandă în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculată la data de 1 octombrie 2013 la Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Data: 9 iulie 2020, ora 11.00 online, pe platforma ZOOM

Titlul tezei de doctorat este: ACTIVITĂȚI TEATRALE APLICATIVE ÎN PREDAREA LIMBILOR STRĂINE

Limba de susținere a tezei: maghiară

PREŞEDINTE:
1.Prof. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Târgu Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1.Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu Mureş
REFERENŢI:
1.Prof. univ. dr. habil. Ildikó Andrea UNGVÁRI ZRÍNYI – Universitatea de Arte din Târgu Mureş
2.Prof. univ. dr. habil. Miklós BÁCS – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
3.Prof. univ. dr. habil. András HATHÁZI – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca


Textul integral al tezei poate fi consultat în format electronic la Biblioteca Universității de Arte din Târgu Mureș (str. Köteles Sámuel nr. 6).
Vă rugăm să ne semnalați intenția de participare pe adresa de mail: uat_ms@yahoo.com.

Rezumatul tezei: ROENHU

CV Kontek Eva

CV Balási András

CV Béres András

CV Ungvári Zrínyi Ildikó

CV Bács Miklós

CV Hatházi András

Acces prin platforma ZOOM:

Topic: UAT Școala Doctorală din Târgu Mureș

Time: Jul 9, 2020 11:00 AM Bucharest

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88516206855Meeting ID: 885 1620 6855Password: 991591One tap mobile+13017158592,,88516206855# US (Germantown)+13126266799,,88516206855# US (Chicago)Dial by your location        +1 301 715 8592 US (Germantown)        +1 312 626 6799 US (Chicago)        +1 929 205 6099 US (New York)        +1 253 215 8782 US (Tacoma)        +1 346 248 7799 US (Houston)        +1 669 900 6833 US (San Jose)Meeting ID: 885 1620 6855Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kAUfr82BD

Hotărârea comisiei în urma susținerii publice

*

Numele doctorandei: NAGY A. IMOLA, doctorandă în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculată la data de 1 octombrie 2015 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Data: 8 noiembrie 2019, ora 9.00, Foaierul Teatrului Studio

Titlul tezei de doctorat este: A DEVENI SPECTATOR

Limba de susținere a tezei: maghiară

PREŞEDINTE:
1.Conf. univ. dr. Zoltán-Zsolt HARSÁNYI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1.Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

REFERENŢI:
1.Conf. univ. dr. habil. Árpád KÉKESI KUN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
2.Prof. univ. dr. habil. Miklós BÁCS – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
3.Prof. univ. dr. habil. András HATHÁZI – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Rezumatul tezei: RO, EN, HU

CV Nagy Imola

CV Harsányi Zsolt

CV Béres András

CV Kékesi Kun Árpád

CV Bács Miklós

CV Hatházi András



Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca Universității de Arte din Târgu-Mureș (str. Köteles Sámuel nr.6).

 

*

Numele doctorandei: BALINT (KUSZTOS) A. ETELKA-ILDIKO, doctorandă în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculată la data de 1 octombrie 2014 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Data: 8 noiembrie 2019, ora 11.00, Foaierul Teatrului Studio

Titlul tezei de doctorat este: EDUCAȚIE TEATRALĂ ÎN TRANSILVANIA

Limba de susținere a tezei: maghiară

PREŞEDINTE:
1.    Prof. univ. dr. habil. Erzsébet BOB – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1.    Conf. univ. dr. habil. Árpád KÉKESI KUN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

REFERENŢI:
1.Prof . univ. dr. habil. Magdolna JÁKFALVI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
2.Prof. univ. dr. habil. Miklós BÁCS – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
3.Prof. univ. dr. habil. András HATHÁZI – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Rezumatul tezei: RO, EN, HU

 

CV Bálint (Kusztos) Etelka-Ildikó

CV Bob Erzsébet

CV Kékesi Kun Árpád

CV Jákfalvi Magdolna

CV Bács Miklós

CV Hatházi András

 


Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca Universității de Arte din Târgu-Mureș (str. Köteles Sámuel nr.6).

 

*

Numele doctorandului: DAILLÈRE J. P. JULIEN, doctorand în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculat la data de 1 octombrie 2015 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Data: 17 septembrie 2018, ora 10:00, Holul Teatrului Studio 

Titlul tezei de doctorat: 

Penser les processus de création et reception de l'oeuvre scénique à travers la métaphore du système digestif.

***

Gândirea procesului de creație şi receptare a unei opere scenice prin metafora sistemului digestiv

Limba de susținere a tezei: franceză

PREŞEDINTE:

1. Prof. univ. dr. habil. Cristian STAMATOIU – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

CONDUCĂTORII ŞTIINŢIFICI: 

1. Prof. univ. dr. habil. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

2. Prof. univ. dr. habil. Catherine MAYAUX– Universitatea Cergy-Pontoise, Cergy-Pontoise, Franța

REFERENŢI: 

1. Prof. univ. dr. habil. Claude COSTE – Universitatea Cergy-Pontoise, Cergy-Pontoise, Franța

2. Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA – Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş 

3. Prof. univ. dr. habil. Alexandru BOUREANU – Universitatea din Craiova

Rezumatul tezei: FR, RO

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca Universității de Arte din Târgu-Mureș (str. Köteles Sámuel nr.6).

CV Julien DAILLERE

CV Cristian STAMATOIU

CV Sorin-Ion CRIȘAN

CV Catherine MAYAUX

CV Claude COSTE 

CV Iulian BOLDEA

CV Alexandru BOUREANU

*

Numele doctorandului: VASINIUC A. FLORIN TIBERIUS, doctorand în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculat la data de 1 octombrie 2015 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Data: 12 septembrie 2018, ora 10:00, Holul Teatrului Studio

Titlul tezei de doctorat: TEATRUL ȘI INTERVALELE ETICII.

„CAZUL” MIHAIL SEBASTIAN

Limba de susținere a tezei: română

PREŞEDINTE:

1. Prof. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:

1. Prof. univ. dr. habil. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

REFERENŢI OFICIALI:

1. Prof. univ. dr. habil. Aurelian BĂLĂIȚĂ – Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi

2. Prof. univ. dr. Violeta Simona ZONTE – Universitatea de Vest din Timișoara 

3. Conf. univ. dr. Nicolae CRISTACHE – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Rezumatul tezei:RO

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca Universității de Arte din Târgu-Mureș (str. Köteles Sámuel nr.6).

CV Vasiniuc Florin Tiberius

CV Balási András

CV Crișan Sorin

CV Bălăiță Aurelian

CV Zonte Violeta

CV Cristache Niculae

 

*

Numele doctorandei: ALBERT F. GYÖNGYVÉR-MÁRIA, doctorandă în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculată la data de 1 octombrie 2013 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Data: 12 iunie 2018, ora 12.00, Foaierul Teatrului Studio

Titlul tezei de doctorat este: TEATRUL ȘCOLAR DIN COLEGIUL SZÉKELY MIKÓ DE LA ÎNCEPUTURI PÂNĂ LA SFÂRȘITUL CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

Limba de susținere a tezei: maghiară

PREŞEDINTE:

1.Prof. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:

1.Prof. univ. dr. habil. Ildikó-Andrea UNGVÁRI-ZRINYI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

REFERENŢI:

1.Prof. univ. dr. habil. JÁKFALVI Magdolna – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

2.Prof. univ. dr. habil. BÁCS Miklós – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

3.Prof. univ. dr. GAGYI József – Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste, Tîrgu-Mureș

Rezumatul tezei: ROMÂNĂ, MAGHIARĂ, GERMANĂ

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca Universității de Arte din Târgu-Mureș (str. Köteles Sámuel nr.6).

 

CV Gyöngyvér-Mária ALBERT

CV András BALÁSI

CV Ildikó-Andrea UNGVÁRI-ZRÍNYI

CV Magdolna JÁKFALVI 

CV  Miklós BÁCS

CV  József GAGYI

 

*


Numele doctorandului: ARDELEANU C. COSMIN, doctorand în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculat la data de 1 octombrie 2014 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Data: 20 decembrie 2017, ora 12:00, Holul Teatrului Studio

Titlul tezei de doctorat: RECUNOAȘTEREA PRINCIPIILOR ARHITECTURALE SONORE ÎN PLASTICA SCENEI DE TEATRU

Limba de susținere a tezei: română

PREŞEDINTE:

1. Prof. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:

1. Prof. univ. dr. habil. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

REFERENŢI OFICIALI:

1. Prof. univ. dr. Alexandru BOUREANU – Universitatea din Craiova

2. Prof. univ. dr. Ion Bogdan ȘTEFĂNESCU – Universitatea Națională de Muzică din București

3. Conf. univ. dr. Theodor-Cristian POPESCU – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Rezumatul tezei: ROMÂNĂENGLEZĂ

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca Universității de Arte din Târgu-Mureș (str. Köteles Sámuel nr.6).

 

CV Alexandru BOUREANU

CV Ion Bogdan ȘTEFĂNESCU

CV Cristian Theodor POPESCU

CV Sorin-Ion CRIȘAN

CV András BALÁSI

*

Numele doctorandei: PEȘCHIR C. LINDA, doctorandă în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculată la data de 1 octombrie 2010 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Data: miercuri, 8 noiembrie 2017, ora 12:00, Foaierul Teatrului Studio

Titlul tezei de doctorat:VIITORUL BALETULUI EUROPEAN ÎNTRE TEATRU ŞI DANS – EVOLUŢIE ŞI REVOLUŢII

Limba de susținere a tezei: română

PREŞEDINTE:

1.Prof. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 

1.Prof. univ. dr. Violeta Simona ZONTE– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

REFERENŢI: 

1.Prof. univ. dr. habil. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

2.Prof. univ. dr. Aurelian BĂLĂIȚĂ – Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi

3.Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA – Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş

 

Rezumatul tezei: ROMÂNĂENGLEZĂ

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca Universității de Arte din Târgu-Mureș (str. Köteles Sámuel nr.6).

 

CV Linda PEȘCHIR

CV András BALÁSI

CV Violeta Zonte

CV Sorin-Ion Crișan

CV Aurelian Bălăiță

CV Iulian Boldea

 

___

Numele doctorandei: CĂBUZ I. ANDREA, doctorandă în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculată la data de 1 octombrie 2013 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Data: 9 iunie 2017, ora 17:00, Holul Teatrului Studio

Titlul tezei de doctorat: PERFORMATIVITATEA CREAŢIILOR ARTISTICE REALIZATE ÎN NATURĂ

Limba de susținere a tezei: maghiară

 

PREŞEDINTE:

1.Prof. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:

2.Prof. univ. dr. habil. Ildikó-Andrea UNGVÁRI-ZRINYI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

REFERENŢI:

3.Prof. univ. dr. Jenő Mihály BARTOS – Universitatea „George Enescu” din Iași

4.Prof. univ. dr. Dorel GĂINĂ GERENDI – Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca

5.Conf. univ. dr. habil. Árpád KÉKESI KUN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

 

Rezumatul tezei: ROMÂNĂENGLEZĂ, MAGHIARĂ

CV CĂBUZ I. ANDREA

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca Universității de Arte din Târgu-Mureș (str. Köteles Sámuel nr.6).

CV András BALÁSI

CV Ildikó-Andrea UNGVÁRI-ZRÍNYI

CV Jenő Mihály BARTOS

CV Dorel GĂINĂ GERENDI

CV Árpád KÉKESI-KUN

 

 

*

Numele doctorandului: NEACȘU ADRIAN, doctorand în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculat la data de 1 octombrie 2013 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Data: 15 martie 2017, ora 14:00, Sala Senatului

Titlul tezei de doctorat: VALORILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI DIN SPATELE ACTORULUI

Limba de susținere a tezei: română

Membrii comisiei:

PREŞEDINTE: 

1. Conf. univ. dr. Daniela LEMNARU – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 

1. Prof. univ. dr. habil Sorin-Ion CRIȘAN  – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

REFERENŢI: 

1. Prof. univ. dr. Aurelian BĂLĂIȚĂ –  Universitatea „George Enescu” din Iași 

2. Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA – Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș 

3. Prof. univ. dr. Violeta ZONTE –  Universitatea de Vest din Timișoara

Rezumatul tezei: ROMÂNĂENGLEZĂ

CV doctorand NEACȘU ADRIAN

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca Universității de Arte din Târgu-Mureș (str. Köteles Sámuel nr.6).

CV Daniela Lemnaru

CV Sorin-Ion Crișan

CV Aurelian Bălăiță

CV Iulian Boldea

CV Violeta Zonte

 

 

Numele doctorandului: BADEA A. ALINA-DENISA, doctorand in domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculată în data de 1 octombrie 2014  la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş.

Data: 23 noiembrie 2016, ora 11.00, Holul Teatrului Studio

Titlul tezei de doctorat:
PROCESUL ESTETIZĂRII SCENICE ÎN BALET. DESPRE “CORPUL AMBIGUU” 

Limba de susținere a tezei: română

Membrii comisiei:

PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. Oana LEAHU – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
2. Prof. univ. dr. habil Sorin-Ion CRIȘAN  – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

REFERENŢI:
3. Prof. univ. dr. Aurelian BĂLĂIȚĂ –  Universitatea “George Enescu” din Iași
4. Prof.univ.dr. Iulian BOLDEA – Universitatea “Petru Maior” din Târgu-Mureș
5. Prof.univ.dr. Violeta ZONTE–  Universitatea de Vest din Timișoara

Rezumatul tezei:ROMÂNĂ, ENGLEZĂ

CV doctorand BADEA ALINA-DENISA

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca Universității de Arte din Târgu-Mureș (str. Köteles Sámuel nr.6).

CV Oana Leahu

CV Sorin-Ion Crișan

CV Aurelian Bălăiță

CV Iulian Boldea

CV Violeta Zonte

 

_____________

-Numele doctorandului: STAMATOIU I. CRISTIAN, doctorand în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculat la data de 1 octombrie 2009 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Data: 8 aprilie 2016, ora 13:00

Titlul tezei de doctorat: “Lanțul slăbiciunilor” de comunicare în lumea lui Caragiale și în cea de azi

Limba de susținere a tezei: română

PREŞEDINTE:

1.Conf. univ. dr. BALÁSI András– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 

1.Prof. univ. dr. habil. CRIȘAN Sorin Ion – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

REFERENŢI: 

1.Prof. univ. dr. BOLDEA Iulian – Universitatea “”Petru Maior” din Tîrgu-Mureş

2.Prof. univ. dr. VASILIU Dan Anton – Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L. Caragiale” din București

3.Prof. univ. dr. ULMU Bogdan– Universitatea de Arte “George Enescu” din Iași

Rezumatul tezei: ROMÂNĂ, ENGLEZĂ

 

Numele doctorandei: BEREKMÉRI GH. KATALIN, doctorandă în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculată la data de 1 octombrie 2011 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Data: 10 decembrie 2015, ora 18:00

Titlul tezei de doctorat: Rolul în actor – munca actorului în teatrul de repertoriu

Limba de susținere a tezei: maghiară

PREŞEDINTE:

1.Prof. univ. dr. BÉRES András– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 

1.Prof. univ. dr. habil. JÁKFALVI Magdolna– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

REFERENŢI: 

1.Conf. univ. dr. habil. KÉKESI KUN Árpád– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

2.Conf. univ. dr. habil. BÁCS Miklós– Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 

3.Conf. univ. dr. SÜTŐ-UDVARY András– Universitatea de Vest din Timișoara

Rezumatul tezei: ROMÂNĂMAGHIARĂ, ENGLEZĂ

 

Numele doctorandului: STRAUSZ E. IMRE ISTVÁN, doctorand în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculat la data de 1 octombrie 2011 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Data: 10 decembrie 2015, ora 16:00

Titlul tezei de doctorat: Aspectele estetice și pedagogice ale musicalului

Limba de susținere a tezei: maghiară

PREŞEDINTE:

1.Prof. univ. dr. BÉRES András– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 

1.Conf. univ. dr. habil. KÉKESI KUN Árpád– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

REFERENŢI: 

1.Prof. univ. dr. habil. JÁKFALVI Magdolna– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

2.Conf. univ. dr. habil. BÁCS Miklós– Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 

3.Conf . univ. dr. LÁSZLÓFFY Zsolt– Universitatea Creștină Partium din Oradea

Rezumatul tezei: ROMÂNĂ, MAGHIARĂ, ENGLEZĂ

 

Numele doctorandei: CĂPRARU M. ECATERINA, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2010 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Data: 20 octombrie 2015, ora 13:00

Titlul tezei de doctorat: Improvizaţia ca geneză în arta actorului.

Limba de susținere a tezei: română

 PREŞEDINTE:

1. Conf. univ. dr. BALÁSI András – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

 CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 

2. Prof. univ. dr. ZONTE Violeta – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş 

 REFERENŢI: 

3. Prof. univ. dr. BOLDEA Iulian – Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş

4. Prof. univ. dr. CRIȘAN Sorin-Ion – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş 

5. Prof. univ. dr. ULMU Bogdan-Ştefan – Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi 

Rezumatul tezei: ROMÂNĂ, ENGLEZĂ

 

Numele doctorandei: MARIA ORQUÍDEA J. A. LEITE DE FARIA BORGES-BISPO, doctorandă în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculată la data de 1 octombrie 2014 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 30 iunie 2015, ora 11:00
Titlul tezei de doctorat: Acțiunea teatrală în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea (L’action du théâtre de la seconde moitié du dix-huitième siècle)
Limba de susținere a tezei: franceză
PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. Oana LEAHU– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion CRIȘAN– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA – Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş
2. Prof. univ. dr. Anca-Maria RUSU – Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi
3. Prof. univ. dr. Dorin ȘTEFĂNESCU – Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş

Rezumatul tezei: FRANCEZĂ
 

35. Numele doctorandului: EUGEN PĂSĂREANU, doctorand în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculat în data de 1 octombrie 2012 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 26 mai 2015, ora 13:00
Titlul tezei de doctorat: Forțe care acționează asupra teatrului: de la centrifuga descompunerii la centripeta cimentării
Limba de susținere a tezei: română
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
2. Prof. univ. dr. Daniela GOLOGAN (Miruna RUNCAN) – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
3. Prof. univ. dr. Bogdan-Ştefan ULMU – Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi 

Rezumatul tezei: ROMÂNĂENGLEZĂ
 

34. Numele Candidatului: BOUREANU Alexandru
Data, ora și locul susținerii tezei de abilitare: 22 iulie 2014, ora 12.00, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș
Componența comisiei de abilitare:
Prof.univ.dr. Sorin-Ion CRIȘAN– Universitatea de Arte din Târgu-Mureș;
Prof.univ.dr. Violeta ZONTE – Universitatea de Vest din Timișoara;
Prof. univ.dr. Bogdan ULMU – Universitatea de Arte “George Enescu”, din Iași; 

Rezumatul tezei de abilitare
Teza de abilitare
Lista de lucrări
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

33. Numele doctorandului: CSUTAK F. ATTILA, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculat la data de 1 octombrie 2007 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 23 februarie 2014, ora 12:00
Titlul tezei de doctorat: Excedarea limitelor sistemului spațio-temporal-imagistic al teatrului. Contribuții la o hermeneutică a imaginii și spațiului teatral
Limba de susținere a tezei: maghiară
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Béla BÍRÓ– Universitatea Sapientia, Facultatea de Științe Economice și Umaniste, Miercurea Ciuc
2. Prof. univ. dr. Jenő BARTOS – Universitatea de Arte “George Enescu”, Iași
3. Prof . univ. dr. habil. Ildikó UNGVÁRI-ZRÍNYI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Rezumatul tezei: ROMÂNĂMAGHIARĂENGLEZĂ

32. Numele doctorandei: SZÜCS E. KATALIN ÁGNES, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2009 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 19 decembrie 2014, ora 12:00
Titlul tezei de doctorat: Teatrul şi schimbarea de regim. Aspecte teatrale ale schimbării regimului din Ungaria de la sfârşitul secolului trecut.
Limba de susținere a tezei: maghiară
PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. Attila GÁSPÁRIK – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Béla BÍRÓ – Universitatea Sapientia, Facultatea de Științe Economice și Umaniste, Miercurea Ciuc
2. Conf. univ. dr. habil. Miklós BÁCS – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
3. Conf. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Rezumatul tezei: MAGHIARĂ, ENGLEZĂ

31. Numele doctorandului: SABADOȘ S. SABIN, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2009 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 22 octombrie 2014, ora 12:00
Titlul tezei de doctorat:Teatrul de la substanțialitate la metafizică. Contribuții la estetica teatrală românească în prima jumătate a secolului al XX-lea.
Limba de susținere a tezei: română
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1.      Prof. univ. dr. Aurelian BĂLĂIȚĂ – Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași
2.      Prof. univ. dr. Eleonora-Ringler PASCU – Universitatea de Vest din Timișoara
3.      Prof. univ. dr. Violeta ZONTE – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Rezumatul tezei: ROMÂNĂ

30. Numele doctorandei: KIS MÁRIA KINGA, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2009 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 24 octombrie 2014, ora 14:00
Titlul tezei de doctorat:Rolul dansului în formarea actorului şi evoluţia liniilor coregrafice
Limba de susținere a tezei: română
PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. Attila GÁSPÁRIK – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1.      Prof. univ. dr. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
2.      Conf. univ. dr. Miriam CUIBUS – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
3.      Conf. univ. dr. Livia Tulbure GUNĂ – Academia de MuzicăGheorghe Dima” din Cluj-Napoca

Rezumatul tezei: ROMÂNĂ

29. Numele doctorandei: PRAJA P. LUMINIȚA, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2008 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 22 octombrie 2014, ora 10:00
Titlul tezei de doctorat:Cuvânt-Mișcare-Tăcere
Limba de susținere a tezei: română
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş 
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1.      Prof. univ. dr. Aurelian BĂLĂIȚĂ – Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași
2.      Prof. univ. dr. Eleonora-Ringler PASCU – Universitatea de Vest din Timișoara 
3.     Prof. univ. dr. Violeta ZONTE – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Rezumatul tezei: ROMÂNĂENGLEZĂ

28. Numele doctorandului: BENEDEK TIBOR MAGOR, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2011 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 24 octombrie 2014, ora 12:00
Titlul tezei de doctorat: Analiza muzical-dramaturgică a melodramelor lui Franz Liszt
Limba de susținere a tezei: maghiară
PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Conf. univ. dr. Árpád KÉKESI KUN– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1.      Conf. univ. dr. Miklós BÁCS – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
2.      Conf. univ. dr. Márta Adrienne ELEKES – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
3.      Conf . univ. dr. Zsolt LÁSZLÓFFYUniversitatea Creștină Partium din Oradea

Rezumatul tezei: MAGHIARĂ,  ROMÂNĂ

27. Numele doctorandei: MAIOR (DOMNICAR) CLAUDIA, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2009 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 21 octombrie 2014, ora 10:00
Titlul tezei de doctorat:Reguli, interdicții, tabuuri. De la ritual la reprezentația teatrală
Limba de susținere a tezei: română
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion CRIȘAN– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1.      Prof. univ. dr. András BÉRES– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
2.      Prof. univ. dr. Iulian BOLDEAUniversitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş
3.      Conf. univ. dr. Octavian SAIU – Universitatea Natională De Artă Teatrală și  Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București

Rezumatul tezei: ROMÂNĂ

26. Numele doctorandei: IUȘAN (MAROCICO) CRISTINA, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2011 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 21 octombrie 2014, ora 12:00
Titlul tezei de doctorat:Corpul actorului și dansul contemporan. De la mimesis la formele libertății artistice
Limba de susținere a tezei: română
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion CRIȘAN– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1.      Prof. univ. dr. András BÉRES– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
2.      Prof. univ. dr. Iulian BOLDEAUniversitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş
3.      Conf. univ. dr. Octavian SAIU – Universitatea Natională De Artă Teatrală și  Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București

Rezumatul tezei: ROMÂNĂ

 

25. Numele doctorandei: BOROS Z. A. KINGA-MÓNIKA, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată la data de 1 octombrie 2007 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 17 octombrie 2014, ora 12:00
Titlul tezei de doctorat: Teatrul incomod. Politicul în teatrul român și maghiar de azi
Limba de susținere a tezei: maghiară
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. habil. Ildikó UNGVÁRI-ZRÍNYI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
2. Conf. univ. dr. Zsuzsa SELYEM – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
3. Conf. univ. dr. Zsuzsanna Mónika TAPODI – Universitatea Sapientia, Facultatea de Științe Economice și Umaniste, Miercurea Ciuc

Rezumatul tezei: MAGHIARĂROMÂNĂENGLEZĂ

24. Numele doctorandei: GYERESI A. JULIA, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată la data de 1 octombrie 2011 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 24 octombrie 2014, ora 10:00
Titlul tezei de doctorat: Importanţa improvizaţiei verbale în forme semi-fixe (FSF) în educaţia vorbirii
Limba de susținere a tezei: maghiară
PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 
1. Prof. univ. dr. habil. Magdolna JÁKFALVI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI: 
1. Conf. univ. dr. András HATHÁZI – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
2. Conf. univ. dr. Attila IMRE – Universitatea Sapientia, Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Tîrgu-Mureş
3. Conf. univ. dr. Éva PAPP – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Rezumatul tezei: MAGHIARĂENGLEZĂROMÂNĂ

23. Numele doctorandului: HARSÁNYI F. ZOLTÁN-ZSOLT, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculat la data de 1 octombrie 2007 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 10 octombrie 2014, ora 12:00
Titlul tezei de doctorat: Rolul spectatorului
Limba de susținere a tezei: maghiară
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Attila-Csaba GÁSPÁRIK – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
2. Conf. univ. dr. Miklós BÁCS – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
3. Conf. univ. dr. András SÜTŐ-UDVARY – Universitatea de Vest din Timișoara

Rezumatul tezei: ROMÂNĂ, MAGHIARĂENGLEZĂ

22. Numele doctorandului: ȘTEFAN-MARIN A. ROMAN, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2009 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 10 iulie 2014, ora 10:00
Titlul tezei de doctorat: Teatralitatea scrierilor epice beckettiene
Limba de susținere a tezei: română
PREŞEDINTE: 1. Conf. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş 
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
2. Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA – Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş
3. Prof. univ. dr. Bogdan-Ştefan ULMU – Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

Rezumatul tezei: ROMÂNĂENGLEZĂ

21. Numele doctorandului: BUTA A. ÁRPÁD-ATTILA, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculat la data de 1 octombrie 2008 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 15 mai 2014, ora 12:00
Titlul tezei de doctorat:Arta magiei - magia artei. Raportul dintre arta interpretului și tehnica de canto în arta teatrală europeană modernă
Limba de susținere a tezei: maghiară
PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. Levente KOVÁCS– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Conf. univ. dr. Melinda BÉRES – Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca
2. Conf. univ. dr. Márta Adrienne ELEKES – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
3. Conf. univ. dr. András SÜTŐ-UDVARY – Universitatea de Vest din Timișoara

Rezumatul tezei: ROMÂNĂ, MAGHIARĂ, ENGLEZĂ

20. Numele doctorandei: KELEMEN A. MARIA-MAGDALENA, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2010 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Data: 29 aprilie 2014, ora 9:00
Titlul tezei de doctorat:Istoria teatrului târgumureșean. Repere instituționale și spectacologice de la primele forme de manifestare teatrală, până la sfârșitul secolului al XX-lea.Limba de susținere a tezei: 
PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. Oana LEAHU – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. Sorin CRIȘAN– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA – Universitatea Petru Maior din Tîrgu-Mureș
2. Conf. univ. dr. András BALÁSI– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
3. Dr. Virgil PANĂ, cercetător științific gradul I. – Muzeul Județean Mureș 

Rezumatul tezei: ROMÂNĂ

19. Numele doctorandei: ȘARBA Ș. MARIANA-IRINA, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2010 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Data: 27 martie 2014, ora10:00
Titlul tezei de doctorat: Importanţa creatoare a artei actorului în spectacolul muzical
Limba de susținere a tezei: română
PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. Oana LEAHU – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. Violeta ZONTE– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
2. Prof. univ. dr. Eleonora-Ringler PASCU – Universitatea de Vest din Timișoara
3. Prof. univ. dr. Bogdan-Ştefan ULMU – Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

Rezumatul tezei: ROMÂNĂENGLEZĂ

18. Numele doctorandului: VĂCĂRESCU P. PETRU SILVIU, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2010 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Data: 29 aprilie 2014, ora 11:00
Titlul tezei de doctorat: Modalitatea estetică a corpului
Limba de susținere a tezei: română
PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. Oana LEAHU – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. Violeta ZONTE– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş REFERENŢI:
4. Prof. univ. dr. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
5. Prof. univ. dr. Eleonora-Ringler PASCU – Universitatea de Vest din Timișoara
6. Prof. univ. dr. Bogdan-Ştefan ULMU – Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

Rezumatul tezei: ROMÂNĂENGLEZĂ

17. Numele doctorandei: ANDA G. CADARIU, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2010 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 26 noiembrie 2013, ora 12:00
Titlul tezei de doctorat: Poetic sau politic? Teatrul alternativ în Polonia (1954-1989)
Limba de susținere a tezei: română
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion  CRIȘAN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA – Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş
2. Prof. univ. dr. Oana LEAHU– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
3. Conf. univ. dr. Carmen STANCIU – Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București

Rezumatul tezei: ROMANA, ENGELZĂ

16. Numele doctorandei: PERȚEA A. GH. ALINA-MARIA, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2010 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 24 septembrie 2013, ora12:00
Titlul tezei de doctorat: Pedagogia teatrală. Aplicabilitatea, utilitatea și eficacitatea mijloacelor pedagogiei teatrale în cercetare practică
Limba de susținere a tezei: română
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion  CRIȘAN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1.      Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA – Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş
2.      Prof. univ. dr. Alina NELEGA– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
3.      Prof. univ. dr. Bogdan-Ştefan ULMU – Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

Rezumatul tezei: Engelza  Romana

15. Numele doctorandului: RĂDESCU NEAGU-OLTEA-VLAD, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2009 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 5 iunie 2013, ora 13:00
Titlul tezei de doctorat: Teatrul românesc și experiențele culturale postdecembriste
Limba de susținere a tezei: română
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. Daniela  LEMNARU – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion  CRIȘAN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA – Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş
2. Prof. univ. dr. Bogdan-Ştefan ULMU – Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi
3. Conf. univ. dr. Oana LEAHU – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

14. Numele doctorandului: ARDELEAN IOAN IULIU, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2009 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 14 mai 2013, ora 12:00
Titlul tezei de doctorat: Stanislavski şi teatrul american de azi
Limba de susținere a tezei: română
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. Marius  OLTEAN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion  CRIȘAN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Bogdan-Ştefan ULMU – Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi
2. Conf. univ. dr. Oana LEAHU – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
3. Conf. univ. dr. Octavian SAIU – Universitatea Natională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București

Rezumatul tezei: Engleza  Romana

13. Numele doctorandei: KOVÁCS GABRIELLA, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2010 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 25 aprilie 2013, ora 12:00
Titlul tezei de doctorat: Teatru şi dramă aplicate – tehnici dramatice în predarea limbii engleze de specialitate
Limba de susținere a tezei: maghiară
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. Ildikó UNGVÁRI-ZRÍNYI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Emese EGYED – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
2. Prof. univ. dr. Levente KOVÁCS– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
3. Conf. univ. dr. Szabolcs JÁNOS-SZATMÁRY – Universitatea Creștină Partium din Oradea

Rezumatul tezei: Engleza  Romana  Maghiara

12. Numele doctorandei: TOMPA KLÁRA, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2007 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 22 februarie 2013, ora 14:00
Titlul tezei de doctorat: HEAUTONTIMORUMENOS (Cel care se pedepseşte singur) Etosul ascetic al creaţiei actorului  sau discursul autoflagelant
Limba de susținere a tezei: maghiară
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. Attila GÁSPÁRIK– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. Levente KOVÁCS– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1.    Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
2.    Conf. univ. dr. Miklós BÁCS – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
3.    Conf. univ. dr. András SÜTŐ-UDVARY – Universitatea de Vest din Timișoara 
Rezumatul tezei: Engleza  Romana  Maghiara

11. Numele doctorandei: DAN MARCELA LIVIA, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2007 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
Data: 5 decembrie 2012, ora 10:00
Titlul tezei de doctorat: Limbajul teatral
Limba de susținere a tezei: română
PREŞEDINTE:
1.    Conf. univ. dr. Oana LEAHU– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
2. Prof. univ. dr. Mihai SIN– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion CRIȘAN– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
2. Prof. univ. dr. Bogdan-Ştefan ULMU – Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi
3. Conf. univ. dr. Octavian SAIU – Universitatea Natională De Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București

Rezumatul tezei: Engleza  Romana

10. Numele doctorandei: ELENA IVĂNUȘCĂ, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2008 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
Data: 5 decembrie 2012, ora 11:30
Titlul tezei de doctorat: Gestul ca mediator și creator de sens. De la text la întruparea personajului
Limba de susținere a tezei: română
PREŞEDINTE:
1.    Conf. univ. dr. Oana LEAHU– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
2. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion CRIȘAN– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
2. Prof. univ. dr. Bogdan-Ştefan ULMU – Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi
3. Conf. univ. dr. Octavian SAIU – Universitatea Natională De Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București

Rezumatul tezei: Engleza  Romana

9. Numele doctorandului: HERCZEG TAMÁS, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2009 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
Data: 6 decembrie 2012, ora 10:00
Titlul tezei de doctorat: Viziuni noi în managementul instituțiilor teatrale
Limba de susținere a tezei: maghiară
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. Attila GÁSPÁRIK– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
2. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Conf. univ. dr. Miklós BÁCS – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
2. Conf.univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
3. Conf. univ. dr. Gábor FELEKY– Universitatea din Szeged

Rezumatul tezei: Engleza  Romana  Maghiara

8. Numele doctorandului: MOLNÁR MÁRTA, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2010 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
Data: 6 decembrie 2012, ora 12:00
Titlul tezei de doctorat: Impactul esteticii teatrale a regizorului coregraf Maurice Béjart asupra artei dansului şi a vieţii culturale maghiare
Limba de susținere a tezei: maghiară
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. András BALÁSI– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
2. Prof. univ. dr. András BÉRES– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof.univ. dr. Levente KOVÁCS – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
2. Prof.univ. dr. András NÉMETH – Universitatea Eötvös Loránd, Budapesta
3. Conf.univ. dr. Katalin MIZERÁK– Institutul de Arta Dansului, Budapesta

Rezumatul tezei: Engleza  Romana  Maghiara

7. Numele doctorandului: LŐRINCZI ROZÁLIA, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2007 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
Data:  19 iulie 2012, ora 10
Titlul tezei de doctorat: Relaţia om-păpuşă în genurile teatrale
Limba de susținere a tezei: română și maghiară
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
2. Prof. univ. dr. Levente KOVÁCS – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Cristian PEPINO – Universitatea Natională De Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București
2. Conf. univ. dr. Imre UNGVÁRI-ZRÍNYI – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
3. Conf. univ. dr. Oana LEAHU – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

Rezumatul tezei: Engleza   Romana   Maghiara

Listă cu lucrări științifice publicate în tematica tezei de doctorat
Procesul verbal de susținere publică a tezei de doctorat

6. Numele doctorandului: RALUCA BĂLAN, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2007 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
Data:  22 iunie 2012, ora 12:00
Titlul tezei de doctorat: Prelucrări ale tragicului în dramaturgia contemporană
Limba de susținere a tezei: română
Membrii comisiei
PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
2. Prof. univ. dr. Mihai SIN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
2. Prof. univ. dr. Dan Anton VASILIU – Universitatea Naţională De Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București
3. Conf. univ. dr. Anca CIUBOTARU – Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

Rezumatul tezei

Listă cu lucrări științifice publicate în tematica tezei de doctorat
Procesul verbal de susținere publică a tezei de doctorat

5. Numele doctorandului: ADRIANA BOANTA, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2006 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
Data:  22 iunie 2012, ora 10:00
Titlul tezei de doctorat: Experiment și experiență în arta teatrului secolului XX: Arhitectura imaginii scenice.
Limba de susținere a tezei: română
Membrii comisiei
PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş 
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
2. Prof. univ. dr. Mihai SIN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA – Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş
2. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
3. Prof. univ. dr. Bogdan-Ştefan ULMU – Universitatea de Arte „ George Enescu” din Iaşi

Rezumatul tezei
Listă cu lucrări științifice publicate în tematica tezei de doctorat
Procesul verbal de susținere publică a tezei de doctorat

4. Numele doctorandului: DUȘA INOCENȚIU RÂNDUNEL, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2008 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
Data:  9 decembrie 2011, ora 12
Titlul tezei de doctorat: Între identitatea continentală şi diferenţele culturale - teatrul lui Eugen Ionescu sau chipul ascuns al destinului.
Limba de susținere a tezei: română
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. Sorin CRIȘAN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
2. Prof. univ. dr. Mihai SIN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
2. Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA – Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş
3. Prof. univ. dr. Bogdan-Ştefan ULMU – Universitatea de Arte “ George Enescu” din Iaşi

Rezumatul tezei: Franceza  Romana

Listă cu lucrări științifice publicate în tematica tezei de doctorat
Procesul verbal de susținere publică a tezei de doctorat

3. Numele doctorandului: THEODOR-CRISTIAN POPESCU, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2008 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
Data:  22 noiembrie 2011, ora 10
Titlul tezei de doctorat: Surplus de oameni sau surplus de idei. Pionierii mișcării independente în teatrul românesc post 1989: atitudini, strategii, impact.
Limba de susținere a tezei: română
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. Oana LEAHU – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
2. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Miruna RUNCAN – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
2. Prof. univ. dr. Sorin CRIȘAN– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
3. Conf. univ. dr. Carmen STANCIU – Universitatea Natională De Artă Teatrală și
Cinematografică “Ion Luca Caragiale” din București

Rezumatul tezei: Engleza  Romana

Listă cu lucrări științifice publicate în tematica tezei de doctorat
Procesul verbal de susținere publică a tezei de doctorat

2. Numele doctorandului: CRISTACHE NICULAE, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2006 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
Data:  28 octombrie 2011, ora 12:00
Titlul tezei de doctorat: Formarea actorului. Instrumentele metodei Chubbuck.
Limba de susținere a tezei: română
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. Alina NELEGA – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
2. Prof. univ. dr. Sorin CRIȘAN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Bogdan-Ştefan ULMU – Universitatea de Arte “ George Enescu” din Iaşi
2. Prof. univ. dr. Mihai SIN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
3. Conf. univ. dr. Carmen STANCIU – Universitatea Natională De Artă Teatrală și
 Cinematografică “Ion Luca Caragiale” din București

Rezumatul tezei: Engleza  Romana

Listă cu lucrări științifice publicate în tematica tezei de doctorat
Procesul verbal de susținere publică a tezei de doctorat

1. Numele doctorandului: MENDEL MELINDA ZSUZSANNA, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2008 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
Data:  26 octombrie 2011, ora 12:00
Titlul tezei de doctorat: Teatrul maghiar din America. Istoria culturii maghiare din America.
Limba de susținere a tezei: maghiară
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. UNGVÁRI-ZRÍNYI Ildikó – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
2. Prof. univ. dr. Levente  KOVÁCS – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Florin ZAMFIRESCU – Universitatea Natională De Artă Teatrală și
    Cinematografică “Ion Luca Caragiale” din București
2. Prof.univ.dr. Olga MURVAI – Universitatea “SAPIENTIA” din Târgu-Mureş
3. Conf. univ. dr. János LÁZOK  –  Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

Rezumatul tezei: Maghiara  Romana

Listă cu lucrări științifice publicate în tematica tezei de doctorat
Procesul verbal de susținere publică a tezei de doctorat

2010/2011

8. Numele doctorandului: PATKÓ ÉVA, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2006 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş.
Data:  3 iunie 2011, ora 12.00
Titlul tezei de doctorat: Căutarea identităţii prin procesul teatral (The search for identity through theatrical process)
Limba de susținere a tezei: română
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC:
2. Prof. univ. dr. Levente KOVÁCS – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
3.Prof. univ. dr. Dan Anton VASILIU  –  Universitatea Naţională De Artă Teatrală și
  Cinematografică ”Ion Luca Caragiale” din București
4.Conf. univ. dr. Miklós BÁCS – Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
5 Conf. univ. dr. Alina NELEGA–  Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

Rezumatul tezei

Listă cu lucrări științifice publicate în tematica tezei de doctorat
Procesul verbal de susținere publică a tezei de doctorat

7. Numele doctorandului: CARMEN MIHĂESCU, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2007 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş.
Data:  26 mai 2011, ora 13.00
Titlul tezei de doctorat: Convergențe ale artei muzicale cu arta teatrului
Limba de susținere a tezei: română
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. Bögözi-Molnár-Tünde – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC:
2. Prof. univ. dr. Mihai SIN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
3. Prof. univ. dr. Gabriel BANCIU – Academia de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca
4. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
5. Prof. univ. dr. Șerban SOREANU  –  Universitatea Naţională De Muzică din București

Rezumatul tezei
Listă cu lucrări științifice publicate în tematica tezei de doctorat
Procesul verbal de susținere publică a tezei de doctorat

6. Numele doctorandului: BORODAN GAVRIL, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2007 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş.
Data:  24 martie 2011, ora 12.00
Titlul tezei de doctorat: Teatrul românesc între constrângerea ideologică și ideologia libertății
Limba de susținere a tezei: română
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. Oana LEAHU– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC:
2. Prof. univ. dr. Mihai SIN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
3. Prof. univ. dr. Ștefan VELNICIUC – Universitatea Naţională De Artă Teatrală și
  Cinematografică ”Ion Luca Caragiale” din București
4. Prof. univ. dr. Sorin CRIȘAN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
5. Conf. univ. dr. Radu NICULESCU-Universitatea din Constanța

Rezumatul tezei

Listă cu lucrări științifice publicate în tematica tezei de doctorat

Procesul verbal de susținere publică a tezei de doctorat

5. Numele doctorandului: SUCIU MIHAI, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2006 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş.
Data:  17 martie 2011, ora 14.00
Titlul tezei de doctorat: Teatrul, dincolo de teatru (paradigma teatrală a spectacolului mediatic)
Limba de susținere a tezei: română
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. Oana LEAHU– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC:
2. Prof. univ. dr. Mihai SIN– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
3. Prof. univ. dr. Constantin CHIRIAC – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
4. Prof. univ. dr. Sorin CRIȘAN  –  Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
5. Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA – Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş

Rezumatul tezei
Listă cu lucrări științifice publicate în tematica tezei de doctorat
Procesul verbal de susținere publică a tezei de doctorat

4. Numele doctorandei: NĂNDREAN DORINA, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2007 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş.
Data:  28 ianuarie 2011, ora 16.00
Titlul tezei de doctorat: Vocea şi vorbirea – Amprente ale personalităţii actoriceşti
Limba de susținere a tezei: română
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. Oana LEAHU– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC:
2. Prof. univ. dr. Mihai SIN– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
3. Prof. univ. dr. Dan Anton VASILIU  –  Universitatea Naţională De Artă Teatrală și
    Cinematografică ”Ion Luca Caragiale” din București
4. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
5. Prof. univ. dr. Constantin CHIRIAC –  Universitatea „Lucian Blaga” din  Sibiu

Rezumatul tezei
Listă cu lucrări științifice publicate în tematica tezei de doctorat
Procesul verbal de susținere publică a tezei de doctorat

3. Numele doctorandului: RADU NICA ALEXANDRU, doctorand in domeniul TEATRU, pe baza convenţiei de cotutelă nr. 2752/22.09.2009, încheiat între Universitatea „Lucian Blagaˮ din Sibiu şi Universitatea de Arte din Târgu-Mureş.
Data:  26 noiembrie 2010,  ora 14.00
Titlul tezei de doctorat: Istoria Teatrului German din Sibiu
Limba de susținere a tezei: română
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. Attila GÁSPÁRIK– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTORI ȘTIINȚIFICI:
2. Prof. univ. dr. Thomas NÄGLER – Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
3. Prof. univ. dr. Sorin CRIȘAN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
4. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
5. Prof.univ.dr. Liviu MALIŢA – Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
6. Prof. univ. dr. Dan Anton VASILIU  –  Universitatea Natională De Artă Teatrală și
                                                              Cinematografică ”Ion Luca Caragiale” din București

Rezumatul tezei
Listă cu lucrări științifice publicate în tematica tezei de doctorat
Procesul verbal de susținere publică a tezei de doctorat pagina1, pagina2

2. Numele doctorandului: PARASZKA NICOLAE, doctorand in domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2006 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş.
Titlul tezei de doctorat: Ce aplaudăm? Teatrul în contextul culturii populare și de elită
Limba de susținere a tezei: maghiară
Data:  19 noiembrie 2010,  ora 10.00
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. Attila GÁSPÁRIK– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC:
2. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
3. Conf. univ. dr. Miklós BÁCS – Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
4. Conf. univ. dr. András HATHÁZI – Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
5. Conf. univ. dr. János LÁZOK –  Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

Rezumatul tezei
Listă cu lucrări științifice publicate în tematica tezei de doctorat
Procesul verbal de susținere publică a tezei de doctorat: pagina1, pagina2

1. Numele doctorandului: ANCA BRADU, doctorand în domeniul TEATRU, transferată în anul universitar 2010/2011 de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Titlul tezei de doctorat: Dramaturgia lui Lucian Blaga – fenomen de antropologie teatrală româneasc
Data: 10 decembrie, ora 14:00
PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. Sorin CRIŞAN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
2. Prof. univ. dr. Mihai SIN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
3. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
4. Prof. univ. dr. Doina MODOLA – Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca
5. Prof. univ. dr. Mircea TOMUŞ – Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Rezumatul tezei
Listă cu lucrări științifice publicate în tematica tezei de doctorat
Procesul verbal de susținere publică a tezei de doctorat

 

2009/2010

1. Numele doctorandului: MIRIAM SIMONA CUIBUS, doctorand in domeniul TEATRU, pe baza convenţiei de cotutelă nr. 1999/22 iulie 2008, încheiat între Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
Data: 15 ianuarie 2010, ora 12.00
Titlul tezei de doctorat: “Bovarismul. Jocurile fictiunii bovarice in literatura si teatru”
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Conf.univ.dr. Attila GÁSPÁRIK – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTORI ŞTIINŢIFICI:
2. Prof.univ.dr. Ion VARTIC – Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
3. Prof.univ.dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
4. Prof.univ.dr. Bogdan-Ştefan ULMU – Universitatea de Arte “George Enescu” din Iaşi
5. Prof.univ.dr. Liviu MALIŢA – Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
6. Prof.univ.dr. Sorin CRIŞAN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

Rezumatul tezei
Lista de creaţie artistică şi a lucrărilor publicate 
Lista cu lucrări ştiinţifice publicate în tematica tezei de doctorat

Procesul verbal de susținere publică a tezei

2. Numele doctorandului: KISÓ-KATA PALOCSAY, doctorand in domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2006 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş.
Data: 22 ianuarie 2010, ora 12.00
Titlul tezei de doctorat: 
“BÁBOS IMPROVIZÁCIÓ - ANIMÁCIÓS GONDOLKODÁS ÉS ANIMÁCIÓS TECHNIKÁK” / “IMPROVIZAŢIE PENTRU TEATRUL DE PĂPUŞI  - ATITUDINE ŞI TEHNICI DE ANIMAŢIE”
Limba de susținere a tezei: maghiară
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Prof.univ.dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTORI ŞTIINŢIFICI:
2. Prof.univ.dr. Levente KOVÁCS – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr. Jenő BARTOS – Universitatea de Arte “George Enescu” din Iaşi
4. Conf.univ.dr. Miklós BÁCS – Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
5. Conf.univ.dr. János LÁZOK – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

Rezumatul tezei 
 Lista cu lucrări ştiinţifice publicate în tematica tezei de doctorat

Procesul verbal de susținere publică a tezei

3. Numele doctorandului: GYÖNGYVÉR MAKKAI, doctorand in domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2006 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş.
Data: 16 februarie 2010, ora 12.00
Titlul tezei de doctorat: “A ZENE SZÍNHÁZ-DRAMATURGIAI SZEREPVÁLLALÁSA”  / “ROLUL DRAMATURGIC AL MUZICII”
Limba de susținere a tezei: maghiară
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
2. Prof. univ. dr. Levente KOVÁCS  – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
3. Conf. univ. dr. Márta-Adrienne ELEKES –  Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
4. Conf. univ. dr. Boldizsár CSÍKY– Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
5. Conf. univ. dr. Zoltán KISKAMONI - SZALAY–  Universitatea Transilvania din Brașov 

Rezumatul tezei
Lista cu lucrări ştiinţifice publicate în tematica tezei de doctorat

Procesul verbal de susținere publică a tezei

4. Numele doctorandului:  EDITH NICOLETA NOFERI (MAG) doctorand in domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2006 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş.
Data: 20 septembrie 2010, ora 13.00
Titlul tezei de doctorat: “Teatralitatea limbajului scenic la Purcărete”
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Conf.univ.dr. Attila-Csaba GÁSPÁRIK- Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
2. Prof.univ.dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr. Dan Anton VASILIU – Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L. Caragiale”, București
4. Prof.univ.dr. Sorin CRIȘAN - Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
5. Conf.univ.dr. Constantin CICORT - Universitatea din Craiova

Rezumatul tezei
Lista de creaţie artistică şi a lucrărilor publicate
Lista cu lucrări ştiinţifice publicate în tematica tezei de doctorat

Procesul verbal de susținere publică a tezei

5. Numele doctorandului:  ILDIKÓ NOVÁK,  doctorand in domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2006 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş.
Data: 6 octombrie 2010, ora 13.00
Limba de susținere a tezei: maghiară.
Titlul tezei de doctorat: “S-a făcut odată un teatru de păpuși - capitole din istoria Teatrului de Păpuși din Tg-Mureș (1949-1975)”
“Lett egyszer egy bábszínház - fejezetek a marosvásárhelyi Állami Bábszínház történetéből (1949-1975)”
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Prof.univ.dr. Sorin CRIȘAN- Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
2. Prof.univ.dr. Levente KOVÁCS– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
4. Prof.univ.dr. Cristian PEPINO - Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică ”I.L. Caragiale”, București
5. Conf.univ.dr. András HATHÁZI - Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca 

Rezumatul tezei
Lista cu lucrări ştiinţifice publicate în tematica tezei de doctorat
Procesul verbal de susținere publică a tezei