Concursuri posturi UAT

Concursuri și examene organizate de Universitatea de Arte din Târgu Mureș

Mai 2024

Rezultatul final pentru concursul de promovare în grad/trepte profesionale


Rezultatul selecției de dosare pentru concursul de promovare în grad/trepte profesionale


Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante în semestrul II anul universitar 2023/2024 publicate în Monitorul Oficial al României.

Calendarul cconcursului poate fi vizualizat aici

Facultatea de Arte în Limba Română - Departamentul de teatru, arte vizuale și media 

Conferențiar universitar, poziția nr. 25, disciplinele: Istoria costumului. Arte vizuale/ Structuri dramatice. Arta scenografică. Machiaj scenic. Scenografie.
Lector universitar, poziția nr. 42, disciplinele: Interpretarea caracterelor dramatice în condiț›iile spectacolului public. Arta interpretării în teatrul muzical. Interpretarea caracterelor dramatice în teatrul muzical (în condițiile spectacolului public).

Facultatea de Arte în Limba Maghiară - Departamentul de teatru, arte vizuale și media 

- Conferențiar universitar, poziția nr. 18, disciplina: Interpretarea caracterelor dramatice în condițiile spectacolului public. 
- Lector universitar, poziția nr. 46, disciplinele: Impresariat artistic. Gramatica normativă a limbii maghiare. 

Departamentul de muzică 

- Lector universitar, poziția nr. 8, disciplinele: Dirijat coral. Principii de cercetare și redactare în muzică. Ansamblu coral. Istoria muzicii. 
- Lector universitar, poziția nr. 9, disciplinele: Teoria modernă a muzicii. Organizarea și conducerea muzicală a formațiilor corale. Pian. 

Școala doctorală 

- Profesor universitar, poziția nr. 7, disciplinele: Memoria teatrului. Reconstrucția spectacolului teatral (în limba maghiară). Metodologia cercetării în științele teatrale (în limba maghiară). Îndrumarea tezei de doctorat. Membru în comisie de îndrumare. Tehnica rescrierii scenice. 
- Profesor universitar, poziția nr. 8, disciplinele: Teatrul secolului XX (în limba maghiară). Metodologia cercetării în științele teatrale (în limba maghiară). Îndrumarea tezei de doctorat. Membru în comisie de îndrumare. Estetica teatrului contemporan 

Institutului de Cercetări Teatrale și Multimedia 

- Cercetător științific grad I, poziția nr. 2, disciplina din planul de învățământ: Istoria teatrului românesc. 
- Cercetător științific grad II, poziția nr. 3, disciplina din planul de învățământ: Istoria teatrului românesc. 
- Cercetător științific grad III, poziția nr. 6, disciplina din planul de învățământ: Istoria teatrului românesc. 
- Asistent de cercetare științifică, poziția nr. 10, disciplina din planul de învățământ: Istoria teatrului maghiar. 

Documentele necesare pentru înscriere le găsiți aici.
Anexe:
- Cerere înscriere la concurs - Anexa 4
- Declarație incompatibilitate - Anexa 5
- Declarație pe proprie răspundere - Anexa 6
- Declarație date personale 
- Fișă asistent - cercetător - Anexa 2
- Fișa lector - cercetător - Anexa 2
- Fișă conferențiar - profesor - Anexa 3
- Fișă CSI I și CSI II- Anexa 3


Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță organizarea unui examen de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual pentru postul de secretar.

  

Aprilie 2024

Rezultatul final al examenului de promovare in grade/trepte profesionale


Rezultatul selecției de dosare la examenul de promovare in grade/trepte profesionale


ANUNȚ CONCURS PUBLIC  - DIRECTOR CSUD - 2024

Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță organizarea concursului public pentru ocuparea postului de conducere vacant de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), pentru mandatul 2024-2029, concurs ce va avea loc în data de 30.07.2024, ora 11.00, la sediul Rectoratului Universității de Arte din Târgu Mureș, strada Köteles Sámuel, numărul 6, Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș, conform metodologiei aprobate de Senatul Universității de Arte din Târgu Mureș din data de 15.04.2024.

La concursul pentru ocuparea postului de Director al CSUD se pot prezenta numai persoanele care au dreptul de a conduce doctorate și care îndeplinesc standardele minimale și obligatorii, pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data publicării postului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunțului privind scoaterea la concurs a postului.

Metodologia de desfășurare a concursului public pentru funcția de director al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) din cadrul IOSUD a Universității de Arte din Târgu Mureș

Calendarul concursului public - director CSUD

Anexa 1

Anexa 2

Informațiile suplimentare pot fi obținute de la Directorul Școlii Doctorale prof. univ.dr. habil. Bob Erzsébet și de la Secretarul șef al Universității de Arte din Târgu Mureș Bordi Aliz, tel. 0265266281, e-mail uat@uat.ro.

***


Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului de Secretar II


Rezultatul interviului pentru postul de Secretar II


Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță organizearea unui examen de promovare in grade/trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual.


Rezultatul probei practice pentru postul de Secretar II

 

Martie 2024

Rezultatul final pentru postul de Tehnician sunet


Rezultatul selecției de dosare pentru postul de Secretar II


Rezultatul interviului pentru postul de Tehnician sunet


Rezultatul probei practice pentru postul de Tehnician sunet


Rezultatul selecției de dosare pentru postul de Tehnician sunet


UNIVERSITATEA DE ARTE TÂRGU MUREȘ, anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează: 
DENUMIREA POSTULUI: Secretar II

Documentele necesare dosarului de înscriere la concurs le găsiți aici.
- Formular de înscriere
- Declarație de incompatibilitate

Decembrie 2023

Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță (conform publicării în Monitorul Oficial) organizarea, conform calendarului stabilit, a concursului didactic pentru ocuparea următoarelor posturi:

Facultatea de Arte în Limba Română: 
   -   Profesor universitar, poziția nr. 10, disciplinele: Arta scenografică, Spațiul și costumul scenic, Atelier de teatru experimental, Atelier de creație teatrală.
   -   Profesor universitar, poziția nr. 3, disciplinele: Sisteme de educație muzicală. Sisteme de educație muzicală și auditivă, Istoria muzicii. 
   -   Conferențiar universitar, poziția nr. 5, disciplinele: Canto coral, lnterpretare vocală cameră, Dirijat coral/Repertoriu vocal. 
   -   Lector universitar, poziția nr. 8, disciplinele: Educarea auzului musical, Teorie, solfegiu, dictat. Canto.  

Facultatea de Arte în Limba Maghiară : 
   -   Conferențiar universitar, poziția nr. 19, disciplinele: Interpretarea caracterelor dramatice în condițiile spectacolului public, Arta actorului, Introducere în arta actorului. 
   -   Lector universitar, poziția nr. 39, disciplinele: Arta coregrafică, Arta actorului pt. teatrul musical, Dans contemporan, Dans scenic, Teatru dans, Expresie corporală. 
   -   Lector universitar, poziția nr. 40, disciplinele: Medii teatrale, Istoria teatrului universal și a artelor spectacolului CSI, Antropologia artelor vizuale și a teatrului, Teatrologie, Arta aplicată a teatrului. 
   -   Profesor universitar, poziția nr. 2, disciplinele: Armonie, Contrapunct și fugă, Forme și analize muzicale, Opțiune: Muzică de cameră, Citirea și analiza partiturilor muzicale, Interferențe între sacru și profan în muzică, Practica  instrumentelor armonice cu claviatură - pian/orga. 

Documente necesare pentru înscrierea la concurs: 

- Cerere înscriere concurs
- Declarație date personale 
- Declarație de incompatibilitate
- Declarație pe proprie răspundere

Fișe standard ce trebuie completate:

- Fișă Lector
- Fișă Muzică - Conferențiar & Profesor universitar
- Fișă Teatru - Conferențiar & Profesor universitar

 

Septembrie 2023


Rezultatul final pentru concursul de ocupare a postului de Tehnician I (Maestru de sunet)


Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță organizarea unui concurs pentru  ocuparea postului de Audit Intern.

Documentele necesare pentru depunerea dosarului le puteți găsi aici.
Documente tip:
Declarație de incompatibilitate
- Formular de înscriere


Rezultatul interviului pentru concursul de ocupare a postului de Tehnician I (Maestru de sunet)


Rezultatul probei practice pentru concursul de ocupare a postului de Tehnician I (Maestru de sunet)


Rezultatul selecției de dosare pentru concursul de ocupare a postului de Tehnician I (Maestru de sunet)


Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță organizarea unui concurs pentru  ocuparea postului de Tehnician I (Maestru de sunet)

Documentele necesare pentru depunerea dosarului le puteți găsi aici.
Documente tip:
- Declarație de incompatibilitate
- Formular de înscriere


 

Iunie 2023

Rezultatul final al concursului de ocupare a posturilor didactice vacante

Rezultatul concursului de ocupare a posturilor didactice vacanteUniversitatea de Arte din Târgu Mureș anunță organizarea unui concurs pentru  ocuparea postului de Audit Intern.

Documentele necesare pentru depunerea dosarului le puteți găsi aici.
Documente tip:
- Cerere pentru eliberearea certificatului de integritate comportamentală
- Declarație de incompatibilitate
- Formular de înscriere


Concursul didactic de ocupare a funcției de Lector universitar, poziția nr. 45, disciplinele: Medii teatrale; Structuri dramatice ale textelor antologice; Istoria teatrului universal și a artelor spectacolului; Atelier de presă scrisă, s-au emis:

- Avizul juridic
- Rezoluția comisiei 

 

 

Aprilie 2023

Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță, conform publicării din Monitorul Oficial, organizarea unui concurs de ocuparea a funcției de:

Lector universitar, poziția nr. 45, disciplinele: Medii teatrale; Structuri dramatice ale textelor antologice; Istoria teatrului universal și a artelor spectacolului; Atelier de presă scrisă. 

Calendarul concursului îl puteți găsi aici.

Documentele necesare pentru depunerea dosarului trebuie să cuprindă și:
FISA DE AUTOEVALUARE  UAT_LECTOR_CERCETATOR_III_anexa 2
CERERE INSCRIERE LA CONCURS POST DIDACTIC Anexa4
DECLARATIE DATE PERSONALE
DECLARATIE DE INCOMPATIBILITATE Anexa5
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE Anexa6
 


Rezultatul final al concursului de promovare în grade/trepte profesionale pentru postul contractual de Secretar I

Rezultatele selecției de dosare.

Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță organizarea unui examen de promovare in grade/trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual conform HG nr. 1336/2022, pentru postul contractual de Secretar I, cu studii superioare, treapta profesională I din cadrul Institutului de Cercetări Teatrale și Multimedia.

 

Martie 2023

Rezultatul final al concursului de promovare in grade/trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual conform HG nr. 1336/2022, pentru postul contractual de regizor artistic IA

Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță organizarea unui examen de promovare in grade/trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual conform HG nr. 1336/2022, pentru postul contractual de regizor artistic IA, cu studii superioare, treapta profesională IA din cadrul Facultatatii de Arte în Limba Română.

Decembrie 2022

Rezultatul final al examenului de ocuparea postului de Administrator financiar (comunicare)

Rezultatele probei scrise la examenul de ocuparea postului de Administrator financiar (comunicare)

 

Rezultatele concursului de dosare pentru ocuparea postului administrator financiar

 

Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor didactice vacante de:

Lector universitar, poziția nr. 40, disciplinele: Tehnica vorbirii, Tehnica vorbirii în arta animației, Arta vorbirii în teatrul de animație, Vorbire scenică.

Anunț concurs
Calendarul concursului
Monitorul Oficial

Documente:
- Fișa autoevaluare lector
- Cerere de înscriere
- Declarație date personale
- Declarație de incompatibilitate
- Declarație pe proprie răspundere

Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de:

Administrator Financiar I.

Anunț
Fișa Postului

Anunț Colectiv

Monitorul Oficial

Documente:

Cerere înscriere la concurs
Declarație date personale
Declarație de incompatibilitate
Documente necesare

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Universității de Arte din Târgu-Mureș.

 

REZULTATELE SELECȚIEI DE DOSARE:  

REZULTATELE EXAMENELOR:

Administrator Financiar:
Rezultat Comisie:

 

Noiembrie 2022

Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de:

Administrator Financiar I.

Anunț
Fișa Postului

Muncitor I. (Recuziter)

Anunț
Fișa Postului

Muncitor I. (Mânuitor Decor)

Anunț
Fișa Postului

Regizor Culise

Anunț
Fișa Postului

 

Anunț Colectiv

Monitorul Oficial

Documente:

Cerere înscriere la concurs
Declarație date personale
Declarație de incompatibilitate
Documente necesare

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Universității de Arte din Târgu-Mureș.

Detaliile și datele de contact le găsiți în Anunț.

REZULTATELE SELECȚIEI DE DOSARE:  Rezultate

REZULTATELE EXAMENELOR:

Mânuitor Decor: Rezultat

Recuziter: Rezultat

Administrator Financiar: Rezultat, Rezultat Comisie: Anunț

Regizor Culise: Rezultat

Septembrie 2022

INSTITUTUL DE CERCETĂRI TEATRALE ȘI MULTIMEDIA LINIA ROMÂNĂ ȘI MAGHIARĂ în cadrul UNIVERSITATĂȚII DE ARTE TÂRGU-MUREȘ organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de:

Anunț Asistent de cercetare științifică pe durată determinată

Vă așteptăm!

19.09.2022: Aviz Juridic

20.09.2022: Rezultat Comisie

Mai 2022

Rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante în semestrul II. anul universitar 2021/2022:

Rezultat comisie

Rezultate finale

Rezultat proba scrisă:

Audit Intern

Rezultat final audit intern


Audit intern

Anunț organizare examen de promovare în grade/trepte profesionale: ANUNȚ

Rezultat promovare în grade/trepte profesionale: REZULTAT

INSTITUTUL DE CERCETĂRI TEATRALE ȘI MULTIMEDIA LINIA ROMÂNĂ ȘI MAGHIARĂ în cadrul UNIVERSITATĂȚII DE ARTE TÂRGU-MUREȘ organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de:

Asistent de cercetare științifică

Aviz juridic Asistent de cercetare științifică

Rezoluție comisie Asistent de cercetare științifică

Rezultat comisie Asistent de cercetare științifică

 

Rezultat final:

Administrator Financiar (Proiecte)

Administrator Financiar (Resurse Umane)

Rezultat proba scrisă:

Administrator Financiar (Proiecte)

Administrator Financiar (Resurse Umane)

Rezultate selecție dosare la concursul organizat pentru posturile vacante de Administrator Financiar (Resurse Umane), Administrator Financiar (Proiecte), Audit Public Intern: REZULTATE

 

Fișa de verificare pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare scoase la concurs: SM   SR

Avizul de legalitate pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare scoase la concurs: SM   SR

Universitatea de Arte din Târgu Mureş anunţă publicarea în Monitorul Oficial a concursului pentru ocuparea următoarelor posturi, după calendarul stabilit

- Cercetător științific, poz.7
- Conferențiar, 19 SR
- Conferențiar, 22 SM
- Conferențiar, 22 SR
- Conferențiar, 23 SR
- Lector, 40 SM
- Lector, 40 SR
- Lector, 41 SR
- Lector, 46 SR
- Lector, 47 SM
- Profesor, 8 SR

Dosarul trebuie să conțină și următoarele documente tip:
- Cerere înscriere concurs
- Declarație date personale
- Declarație de incompatibilitate
- Declarație pe propria răspundere
- Fișă autoevaluare - Lector/Cercetător
- Fișă standarde - Conferențiar/Profesor 


Universitatea de Arte din Târgu Mureș, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile și completările ulterioare ale HG 286/2011, anunțăorganizarea la sediul din str. Koteles Samuel, nr.6, Târgu Mureș, cod poștal 540057, a concursului pentru ocuparea, cu normă întreagă, a posturilor contractual vacante de:

Administrator Financiar I. (Proiect)

ANUNȚ

FIȘA POSTULUI

Administrator Financiar I. (Resurse Umane)

ANUNȚ

FIȘA POSTULUI

Auditor Public Intern I.

ANUNȚ

FIȘA POSTULUI

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs in termen de 10 zile lucratoare de Ia publicarea anuntului in Monitorul Oficial, la sediul Universitatii de Arte din Târgu Mureș. 

Lista documentelor necesare pentru concurs le puteți găsi aici: DOCUMENTE

Cerere de înscriere
- Declarația privind datele personale
- Declarație de incompatibilitate

 

Vă așteptăm!

Ianuarie 2022

Rezultatul selecției dosarelor pentru postul de Editor Imagine.

Avizul de legalitate pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante scoase la concurs in anul universitar 2021/2022

Rezolutie privind verificarea informatiilor din fișa de verificare standardelor minimale, pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante scoase la concurs in anul universitar 2020/2021

 

 

Universitatea de Arte din Târgu Mureș, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile și completările ulterioare ale HG 286/2011, anunță organizarea în data de 10.02.2022, ora 12, la sediul din str. Koteles Samuel, nr.6, Târgu Mureș, cod poștal 540057, a concursului pentru ocuparea, cu normă întreagă, a postului contractual vacant de editor imagine II, în cadrul Faculății de Arte în Limba Română. 

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs in termen de 10 zile lucratoare de Ia publicarea anuntului in Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Universitatii de Arte din Târgu Mureș. 


Documentele necesare pentru concurs le puteți găsi aici.

Cerere de înscriere
- Declarația privind datele personale
- Declarație de incompatibilitate

Calendarul concursului poate fi consultat aici.

Vă așteptăm!

Octombrie 2021

Rezlutatul concursului de Costumier poate fi găsit aici.Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță concurs pentru postul de Costumier.

Fișa postului poate fi consultată aici.

Documentele necesare pentru concurs le puteți găsi aici.

Cerere de înscriere

- Declarația privind datele personale

- Declarație de incompatibilitate

Vă așteptăm!

Februarie 2021

Decizia comisiei privind ocuparea postului vacant de Mânuitor decor

Rezultatul selecției de dosare pentru postul de Mânuitor decor

 

Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță concurs pentru ocuparea postului de:

- Mânuitor decor

Dosarele se depun la secretariatul universității conform programului de concurs și e necesar să conțină următoarele documente:

- Cerere de înscriere la concurs
- Declarație de incompatibilitate
- Declarație date personale

 

Septembrie 2020

Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță organizarea unui examen de promovare în grad/trepte profesionale a personalului contractual conform HG nr.286/2011, cu modificările și completprile ulterioare.

Mai 2020

ANUNȚ CONCURS pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante publicate în Monitorul Oficial partea a III-a, nr. 306 din data de 15.04.2020 
 
Facultatea de Arte în Limba Română, Departamentul de teatru și arte vizuale 
    -  Lector universitar, poziția nr. 47, disciplinele: Istoria și analiza imaginii. Multimedia și jurnalism online. Teoria și practica jurnalismului. Radio și telejurnalism. Arta actorului de film, radio, TV. 
 
Facultatea de Arte în Limba Maghiară, Departamentul de teatru, arte vizuale și media 
    -  Conferențiar universitar, poziția nr. 20, disciplinele: Istoria teatrului universal și a artelor spectacolului. Elaborarea textului de spectacol.Teatrologie.
     - Lector universitar, poziția nr. 39, disciplinele: Interpretarea caracterelor dramatice în condițiile spectacolului public. Arta interpretării în teatrul muzical.  

Calendarul concursului îl puteți consulta aici.

Documentele necesare pentru concurs le puteți găsi aici.
Cerere de înscriere
- Declarația privind datele personale
- Declarație de incompatibilitate
- Fișă evaluare lector
- Fișă evaluare conferențiar

Vă așteptăm!

Martie 2020

Decizie suspendare concurs

Rezultatele selecției dosarelor pentru postul de:

- Rezultat final concurs: administrator financiar casier

- Rezultat concurs proba scrisă

- Administrator financiar casier
- Audit public intern

Februarie 2020

Rezultatele concursului de ocupare a posturilor didactice


Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță concurs pentru postul de Administrator financiar/Casier.

Fișa postului poate fi consultată aici.

Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță concurs pentru postul de Audit intern.

Fișa postului poate fi consultată aici.

 

Documentele necesare pentru concurs le puteți găsi aici.

- Cerere de înscriere

- Declarația privind datele personale

- Declarație de incompatibilitate

Vă așteptăm!


Aviz de legalitate pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante.
Rezoluție privind verificare informațiilor din fișa de de verificare a standardelor minimale pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante.


Rezultatul final pentru concursul pentru postul de Secretar/Casier.
Rezultatul probei practice pentru concursul pentru postul de Secretar/Casier.
Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul pentru postul de Secretar/Casier.

Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță concurs pentru postul de Secretar/Casier.

Fișa postului poate fi consultată aici.

Documentele necesare pentru concurs le puteți găsi aici.

- Cerere de înscriere

- Declarația privind datele personale

- Declarație de incompatibilitate

Vă așteptăm!


Concurs posturi didactice

Universitatea de Arte din Târgu Mureș propune spre publicare în Monitorul Oficial următoarele posturi:

- Lector (1)

- Lector (37)

- Lector (39)

- Lector (43)

- Lector (44)

- Conferențiar

Calendarul concursului îl puteți găsi aici.

Documentele necesare pentru dosar sunt: 

- Cerere înscriere concurs

- Declarație de incompatibilitate

- Declarație pe proprie răspundere

- Fișă de autoevaluare - Lector

- Fișă de autoevaluare - Conferențiar

Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță examen pentru promovarea în grade/trepte profesionale.

Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță concurs pentru ocuparea postului Administrator patrimoniu. Fișa postului poate fi consultată aici.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

     a) cerere de înscriere la concurs;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    e) cazierul judiciar;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae.

 

 Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță concurs pentru ocuparea unor posturi în cadrul proiectului ”UAT's next?!”

Rezultatul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante

Lista candidaților înscriși la concursul pentru ocupare a posturilor vacante scoase la concurs în semestrul I 

Avizul juridic pentru concurs

Rezoluția privind verificarea informațiilor din fișa de verificare

ANUNȚ CONCURS

pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante publicate în Monitorul Oficial partea a III-a, nr. 1359 din data de 05.12.2018 de UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREŞ

Facultatea de Arte în Limba Română - Departamentul de teatru și arte vizuale

Profesor universitar, poziția nr. 8, disciplinele: Elaborarea textului de spectacol, Interpretarea caracterelor dramatice în condițiile spectacolului public

Profesor universitar, poziția nr. 10, disciplinele: Arta regizorului de teatru, Arta actorului de teatru, Atelier de creație teatrală, Interpretarea caracterelor dramatice în condițiile spectacolului public

Lector universitar, poziția nr. 42, disciplinele: Scenografie, Limbajul plastic, Spațiul și costumul scenic.

Institutul de Studii Teatrale și Multimedia

Cercetător științific grad III, poziția nr. 4, disciplina din planul de învățământ: Istoria teatrului - linia română.

Lista documentelor necesare o puteți găsi aici.

Calendarul concursului

Documente:

- cerere înscriere - Anexa4

- declarație - Anexa5

- declarație - Anexa6

- fișă autoevaluare - Anexa2

- fișă standarde - Anexa3

 Metodologia-cadru pentru ocuparea posturilor didactice, Metodologia proprie și de Hotărârea Senatului/Biroului Senatului Universității. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0265-266281 sau la adresa Universității de Arte din Tîrgu-Mureș, str. Köteles Sámuel nr. 6.


Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș
Raportul final al examenului de promovare

Examen de promovare in grade/trepte profesionale

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului de secretar.

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de secretar.

Rezultatul concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul proiectului UAT's next.

Rezultatul selectiei de dosare pentru ocuparea postului de secretar.

Anunț important privind data concursului pentru ocuparea postului de secretar.

Rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea funcțiilor din cadrul proiectului UAT's next.

 

Universitatea de Arte anunță concurs pentru ocuparea postului de secretar.

Fișa postului poate fi găsită aici

Candidații sunt rugați să completeze cererea de înscriere. Dosarul trebuie să cuprindă și documentele precizte în acest document.

 

Universitatea de Arte din Târgu-Mureș anunță concurs pentru ocuparea posturilor din cadrul proiectului UAT's next? Detalii puteți găsi aici.

 

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului de cercetător științific.

Rezultatul preliminar al concursului pentru ocuparea postului de cercetător științific.

Candidații înscriși la concursul pentru ocuparea postului de cercetător științific.

Solutionarea contestaţiei depuse la concursul din 16-17 mai 2018

Anunț privind soluționarea contestațiilor depuse la concursul din 16-17 mai 2018.

Calendarul concursului pentru cuparea postului de cercetător științific îl găsiți aici.

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea posturilor din cadrul proiectului Uat's next? le găsiți aici.

Rezultatele concursului din data de 16.05.2018.

Anunt important și rezultatul selecției dosarelor pentru proietul UAT's next?

 

Universitatea de arte din Tîrgu Mureș anunță lista posturilor propuse pentru publicare în monitrul oficial.

Pentru participarea la concursul pentru ocuparea acestor posturi, al carui calendar îl găsiți aici, candidații vor avea nevoie de urmatoarele documente:

- cerere de înscriere

- declarație de incompatibilitate

- declarație pe propria răspundere

- fișa de autoevaluare.