Erasmus+

Programul ERASMUS +, finanţat de Comisia Europeană prin EACEA (Educational, Audivisual & Culture Executive Agency) pentru activităţi în domeniile educaţiei, culturii, tineretului şi sportului, se desfăşoară în perioada 2021 – 2026. Instituţiile europene de învăţământ superior care doresc să organizeze mobilităţi individuale şi să dezvolte partneriate strategice trebuie să deţină Charta ERASMUS pentru Învăţământ Superior (ECHE).

Activități:

1. MOBILITĂȚI DE STUDIU PENTRU STUDENȚI (SMS)
Mobilități de studiu în străinătate la o instituție de învățământ superior parteneră. Perioada de studiu în străinătate trebuie să facă parte din programul de studiu al studentului pentru obținerea unei diplome în cadrul oricărui ciclu de studiu. 0 mobilitate de studiu poate consta în minim 2 luni (sau un semestru ori trimestru universitar) și 12 luni de mobilitate fizică. Aceasta poate include o perioadă de stagiu complementară, dacă este planificată de la început. Combinația respectă regulile de finanțare și durata minimă a mobilității pentru studiu.


2. MOBILITĂȚI DE PLASAMENTE PENTRU STUDENȚI (SMP)
Mobilități de plasament în străinătate, într-o universitate, într-o întreprindere, într-un institut de cercetare, într-un laborator, într­o organizație sau în orice alt loc de muncă relevant. Stagiile în străinătate sunt sprijinite în timpul studiilor, indiferent de ciclul de studiu, precum și în cazul proaspeților absolvenți. Ori de câte ori este posibil, stagiile trebuie să fie o parte integrantă a programului de studiu al studenților. Stagiul presupune între 2 și 12 luni de mobilitate fizică.3. MOBILITĂȚI ALE PERSONALULUI DIDACTIC CU SCOP DE PREDARE (STA)
Perioada de predare în străinătate permite oricărui cadru didactic din instituie (exclusiv cadrelor didactice asociate) să predea la o instituie de învățământ superior partener din străinătate. Mobilitatea personalului în scopul predării poate avea loc în orice domeniu de studiu care face obiectul de expertiză al candidatului, cu condiția ca domeniul de predare să fie cuprins în acordul bilateral dintre UAT și universitatea gazdă.

 

 

4. MOBILITĂȚI ALE PERSONALULUI DIDACTIC SAU NEDIDACTIC CU SCOP DE FORMARE (STT)
Mobilitatea personalului în străinătate într-o instituție de învățământ superior participant în programul Erasmus+, într-o întreprindere sau în orice alt loc de muncă relevant. Perioada de formare în străinătate permite oricărui membru al personalului UAT cu normă întreagă (profesor sau personal) să ia parte la o activitate de formare în străinătate care este relevant pentru activitatea sa de zi cu zi în instituție. Această mobilitate poate lua forma unor evenimente de formare (exceptând conferințele) sau de job shadowing și de perioade de observare.

 

Regulamentul Erasmus


Contact:

Szegedi Attila, coordonator Erasmus
Tel: 0265-266281, e-mail: szegedi17@yahoo.com

Bordi Alíz, secretar şef
Tel: 0265-266281, e-mail: uat@uat.ro