CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, CREAȚIE ARTISTICĂ

Institutul de Cercetări Teatrale Și Multimedia din cadrul Universităţii de Arte Tîrgu-Mureș este înfiinţat pentru a se crea un cadru unitar, armonios şi coerent de colaborare la nivelul universităţii pentru întreaga activitate de cercetare ştiinţifică, care se desfăşoară specific fiecărei facultăți.

Astfel, se va putea asigura un management eficient al resursei umane, bazei materiale şi logistice pentru ca activitatea de cercetare a Universităţii de Arte să se dezvolte şi să se afirme pe plan naţional şi internaţional. Institutul de Cercetări Teatrale și Multimedia va promova colaborarea ştiinţifică inter-disciplinară în folosul comunităţii academice.

Institutul de Cercetări Teatrale și Multimedia este înfiinţat prin Hotărârea Senatului nr. 49 din 20 septembrie 2017 şi funcţionează ca structură internă a Universităţii de Arte aflată în subordinea şi in coordonarea Prorectorului pentru Cercetare ştiinţifică si are ca obiect de activitate:

- sprijinirea culturii și artei,

- valorificareapatrimoniului cultural din punct de vedere științific, prin cercetarea fenomenului teatral,

- studierea efectelor reciproce a diferitelor culturi în contextul tendințelor și fenomenelor internaționale,

- stabilirea de strategii proprii privind tematici de actualitate pe plan naţional şi internaţional.

 

Detalii: www.theatre-research.ro

 

Creație și cercetare

Organizarea creaţiei artistice şi a cercetãrii ştinţifice este asiguratã în cadrul Institutul de Cercetări Teatrale și Multimedia. Cercetarea ştiinţificã se desfãşoarã pe baza proiectelor naţionale, internaționale şi a programelor individuale. Creaţia artisticã se realizeazã prin stagiunile teatrale ale teatrului Studio din universitate şi prin contracte personale. 
Activitãţile creative ale cadrelor didactice şi studenţilor sunt orientate spre douã direcţii: creaţia artisticã (interpretarea unor roluri, regizarea unor spectacole, realizarea scenografiei, coregrafiei sau coloanei sonore a unor spectacole de teatru, traducerea şi adaptarea de texte pentru spectacolele teatrale, compoziţie muzicalã); Cercetarea fenomenului teatral prin studii de istoria, teoria, estetica, pedagogia teatrului.

Teatrul Studio
Teatrul Studio al Universitãţii a fost construit în anul 1962. Teatrul Studio funcţioneazã ca instituţie de spectacol cu secretariat artistic, compartiment tehnico-administrativ, serviciu de publicitate şi public-relations. Universitatea de Arte din Târgu-Mureş este o instituţie de învãţãmânt superior artistic privilegizat prin faptul că dispune de o salã de spectacole de teatru proprie. Teatrul Studio este spaţiu de învãţãmânt şi de creaţie teatralã pentru studenţi şi cadre didactice. La Teatrul Studio sunt prezentate anual spectacole realizate de studenții masteranzi. În fiecare stagiune teatralã sunt prezentate minimum patru premiere ale acestora (douã în limba românã şi douã în limba maghiarã) care se impresariazã în regimul teatrelor profesioniste.  Sãptãmânal sunt programate la Teatrul Studio patru, cinci spectacole. 

Cercetări individuale și colective
În universitate a funcționat, din anul 2003 un Centru de Studii şi Creaţii Teatrale, recunoscut de CNCSIS, în cadrul căruia au început cercetările individuale (de ex. estetica fenomenului teatral, psihologia și fiziologia semnului scenic, teatrul postdramatic, studii shakespeariene, teatrul intercultural, imaginea teatrală) și cercetări colective (de ex. cercetări de istorie și antropologie a teatrului axate pe trecutulul universității). Pe lângă acestea se desfășoară și alte cercetări în domeniul studiilor muzicale: individuale - în istoria instrumentelor, ale muzicii sacre, ale dramaturgiei muzicale, ale interdisciplinarității muzicale și ale folclorului muzical, precum și cercetări colective - asupra fenomenului de ecou sonor în interpretare şi creaţie sau rolul educației muzicale în procesul de învățământ. În domeniul multimedia există de asemenea cercetări individuale, de ex: Comunicare vizuală în noile media, Legislația media europeană, precum și cercetări colective: relații interetnice, comunicare și mass media.  

Conferințe organizate
Din 2000, fără întrerupere, se organizează anual o sesiune ştiinţifică cu participare internațională în domeniul ştiinţelor teatrale. Temele conferințelor sunt alese ținând cont de actualitatea lor în discursul științific al teoriei teatrale, de tendințele creaționale din teatru, dar și în funcție de cercetările individuale ale profesorilor. Astfel, în ultimii ani am organizat conferințe cu următoarele teme: "Public, experiență, receptare" (2005), "Teatrul: instituţie/ cercetare/ formare. Alternativele teatrului european în secolul al XXI-lea" (2006), "Rolul în teatru – Repere culturale, repere psiho-sociale" (2007), "Teatru–Artă–Cultură. Perspective interculturale şi interetnice" (2008), "Provocarea absurdului. Ionesco, ieri şi azi" (2009), "Teatrul înainte şi după 1989. 100 de ani de la naşterea lui Tompa Miklos". – plus o secțiune de muzicologie: "Muzica înainte şi după 1989" (2010), "Dramaturgia scenei"(2011), "Mulltimedia și inovația în teatru" (2012). Lucrările prezentate la conferințe, în urma deciziei referenților de specialitate, sunt publicate în revista de ştiinţe teatrale a universității - "Symbolon". Din anul 2012, Universitatea organizează conferințe în domeniul științelor comunicării, prima având tema "Consumul de mass media în rândul minorilor" (2012).

Revista Symbolon și Editura UArtPress
Tot din 2000 apare cu regularitate revista de ştiinţe teatrale "Symbolon", care este un for al gândirii teoretice teatrale în comunitatea academică. Revista precum și cea mai mare parte a rezultatelor cercetărilor individuale efectuate de profesori sunt editate de editura Universităţii de Arte Tîrgu-Mureș, UArtPress.