Infrastructură, servicii

   

  Teatrul Studio

  sală cu 174 locuri
  tehnicã de scenã modernã
  sistem microport
  sistem de traducere simultanã

  Teatrul Studio 2.1

  sală de spectacole cu 80 locuri
  tehnicã de scenã modernã
   

  Biblioteca UAT

  Biblioteca Universitãţii de Arte este o bibliotecã specializatã (teatru, muzică coregrafie și multimedia), și este finanţatã din bugetul  universitãţii. De serviciile bibliotecii beneficiazã studenţii, cadrele didactice, specialiştii din diverse domenii de activitate din cadrul universitãţii, cadrele didactice asociate, personalul de specialitate de la Teatrului Naţional şi  Teatrul “Ariel”. Cititorii vor putea utiliza întregul patrimoniu documentar, indiferent de formatul în care acesta a fost publicat.
  Biblioteca Universitãţii de Arte este parte integrantã a sistemului naţional de învãţãmânt superior şi participã la procesul de instruire, formare şi educaţie, precum şi la activitatea de cercetare ştiinţificã. 
  Biblioteca Universitãţii de Arte dezvoltã colecţii specializate de publicaţii cu caracter artistic, filosofic, estetic, literar, şi de înaltã valoare culturalã, din ţarã şi de peste hotare, pe toate categoriile de suporturi documentare, în acord cu programele de învãţãmânt şi de cercetare.
  Patrimoniul documentar include: cãrţi, publicaţii seriale, documente de muzicã tipãrite, documente audiovizuale, documente fotografice, documente multiplicate, alte categorii de documente (afişe, caiete-program).
  Colecţiile Bibliotecii Universitãţii de Arte se constituie şi se dezvoltã prin achiziţionare, transfer, schimb interbibliotecar naţional şi internaţional, donaţii, sponsorizãri. Numãrul total de titluri, volume este de 41.895 titluri (la sfârşitul anulului 2011).


  Spații pentru cititori: o salã de lecturã cu 24 de locuri
  Cataloage: Cataloage generale, specializate și cataloage on line
  Servicii: 

  • Asistență bibliografică
  • Studiu în sala de lectură: acces liber la raft numai pentru periodice
  • Împrumut la domiciliu: Utilizatorii pot împrumuta numai cărți: casetele VHS, DVD-urile și CD-urile sunt împrumutate pentru 48 de ore.
  • Împrumut interbibliotecar: naţional şi internaţional
  • Copiere: se poate solicita după caz
  • Acces la Internet: calculatoare, wireless pe tot teritoriul bibliotecii

  Colecții: 

  • Fondul de cărți (39.745 titluri)
  • Fondul de reviste (2.150 titluri)
  • Fondul audio-vizual (discuri, partituri, benzi de magnetofon: 928; casete video VHS: 935; casete audio: 21; CD-rom-uri: 208; DVD-uri: 110)
  • Colecția de disertații 
  • Colecția de afișe și caiete-program

  Program: luni-vineri, între orele 9.00-18.00
  Contact: 0040.265.266.281

  biblioteca@uat.ro

  ATELIERE DE CREAȚIE SI SĂLI DE CURS

  Clădirea principală - Facultatea de Arte, strada Köteles Sámuel, nr.6
  Ateliere de creaţie:
  1. Studioul de arta actorului Stefan Braborescu dotat cu:

  • scenã, covor de scenã;
  • pian;
  • elemente de decor şi recuzitã;
  •  dimmer LOOX POWER 6 X 2,5 kW cu comandã internã;
  • 6 reflectoare de câte 1000 W;
  • instalaţie de sonorizare 2 X 35 W.

  2. Studioul de arta actorului Zaharia Bârsan dotat cu:

  • scenã, covor de scenã;
  • pian;
  • elemente de decor şi recuzitã;
  • dimmer digital PEGASUS PRO 12 X 2,3 kW;
  • pupitru de comandã STAGE 2412DMX;
  • 6 reflectoare de câte 1000 W;
  • instalaţie de sonorizare 2 X 35 W.

  3. Studioul de arta actorului Radu Stanca dotat cu:

  • scenã, covor de scenã;
  • pian;
  • elemente de decor şi recuzitã;
  • Dimmer LOOX POWER 6 X 2,5 kW cu comandã internã;
  • 6 reflectoare de câte 1000 W;
  • instalaţie de sonorizare 2 X 35 W.

  4. Studioul de arta actorului Kovács György dotat cu:

  • scenã, covor de scenã;
  •  pian;
  • elemente de decor şi recuzitã;
  • dimmer digital PEGASUS PRO 12 X 2,3 kW;
  • pupitru de comandã STAGE 2412DMX;
  • 6 reflectoare de câte 1000 W;
  • instalaţie de sonorizare 2 X 35 W.

  5. Studioul de arta actorului Csorba András dotat cu:

  • scenã, covor de scenã;
  •  pian;
  • elemente de decor şi recuzitã;
  • dimmer digital PEGASUS PRO 12 X 2,3 kW;
  • pupitru de comandã STAGE 2412DMX;
  • 6 reflectoare de câte 1000 W;
  • instalaţie de sonorizare 2 X 35 W.

  6. Studioul de arta actorului Delly Ferenc dotat cu:

  • scenã, covor de scenã;
  •  pian;
  • elemente de decor şi recuzitã;
  • dimmer digital PEGASUS PRO 12 X 2,3 kW;
  • pupitru de comandã STAGE 2412DMX;
  • 6 reflectoare de câte 1000 W;
  • instalaţie de sonorizare 2 X 35 W.

  7. Studioul de arta actorului mânuitor de pãpuşi şi marionete dotat cu:

  • scenã, covor scenã;
  • pãpuşi, marionete;
  • aparaturã de ecleraj şi sonorizare.

  8. Studioul de mişcare scenicã Eghy Ghyssa dotat cu:

  • cu pian;
  • sistem audio;
  • oglinzi;
  • bare.

  9.  Studioul de mişcare dotat cu:

  • cu pian;
  • sistem audio;
  • oglinzi;
  • bare;
  • spaliere.

  Sãli de curs:

  • sala 33: video, televizor şi DVD player;
  • sala 36: video, televizor şi DVD player;
  • sala 37: pian
  • et. III sala 8
  • et. III sala 10

   
  CAMERE DE OASPEȚI
  5 camere cu douã paturi.
   
  PARC AUTO
  1 bucatã Microbus IVECO 19+1 persoane;
  1 db. Daewoo Nubira Limuzin.
   
  ATELIERE
  În curtea clãdirii principale sunt situate mai multe ateliere în care se confecţioneazã decorurile şi costumele scenice pentru spectacolele Teatrului Studio:

  • Atelier de lãcãtuşãrie;
  • Tâmplãrie;
  • Vopsitorie;
  • Croitorie.

  Studio multimedia

  Camere profesionale
  Echipamente de editare și transmisiune live 
  Echipamente audio și foto profesionale

  Departamentul de muzică

  Clădirea corp C6  - str. Köteles Sámuel nr.6 - secția română
   
  Casa Pálffy, str. Bolyai nr. 12/A - secția maghiară
  Parter, sala 1: televizor, video player, DVD player
  Parter, sala 2: pianinã Blugner  
  Parter, sala 3: pianinã Blugner
  Etaj, sala 1: pianinã YAMAHA, HI-FI player
  Etaj, sala 2: pianinã YAMAHA, HI-FI player 
                        pian electronic ROLAND

  Căminul studențesc

  Universitatea de Arte  dispune de douã cãmine. Clãdirea aflatã în Strada F. J. Curie, nr. 28/A are 11 camere cu douã, trei şi patru paturi, dotate cu televizor, frigider, calculator conectat la Internet. Bucãtãria și spălătoria se află în subsolul clãdirii.  
  În curtea clãdirii centrale din strada Köteles Sámuel se aflã un alt edificiu cu 4 camere cu douã, trei şi patru paturi, dotate cu televizor, frigider, calculator conectat la Internet.