REGULAMENTE ȘI METODOLOGII

                      Formulare:  - Contract de studii de doctorat - model

                                         - Act adițional - întrerupere studii - model

                                         - Act adițional - perioada de grație - model

                                         - Act adițional - publicarea tezei - model

         RAPORTUL DE ACTIVITATE A ȘCOLII DOCTORALE 2011-2015

          ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

                          PROGRAMAREA EXAMENELOR DE ADMITERE

          TEME / DIRECȚII DE CERCETARE