DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

ADMITEREA 

LA DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA 

PERSONALULUI DIDACTIC

 

Admiterea pentru anul universitar 2023/2024

 

Acte necesare pentru înscriere la NIVELUL I:

Pentru studenții înmatriculați la programe de licență în cadrul Universității de Arte din Târgu-Mureș:

1. fișa de înscriere tipizată (la secretariatul universității); 

2. adeverință privind statutul financiar al studentului la programul de studiu la care este înmatriculat.

Pentru candidații neînmatriculați la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș:

1. fișa de înscriere tipizată (la secretariatul universității); 

2. diplomă de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta – copie și original;

3. certificatul de naştere, copie și original; 

4. adeverinţă medicală tip; 

5. adeverință din care să rezulte calitatea de student (dacă e cazul), respectiv diploma de licenţă sau diploma de absolvire a unui program de studii universitare de licență în domeniul Arte, în copie și original; 

6. certificatul de căsătorie, după caz, în copie și original; 

7. copia buletinului sau cărţii de identitate; 

8. un dosar plic.

 

Acte necesare pentru înscriere la NIVELUL II:

Pentru studenții înmatriculați la programe de masterat în cadrul Universității de Arte din Târgu-Mureș:

1. fișa de înscriere tipizată (la secretariatul universității); 

2. adeverinţă care să ateste calitatea de masterand;

3. Certificat (adeverinţă) Modul pedagogic Nivel I - copie și original;

4. Foaie matricolă Modul pedagogic Nivel I - copie și original.

Pentru candidații neînmatriculați la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș:

1. fișa de înscriere tipizată​​​​​​​​​​​​​​ (la secretariatul universității); 

2. diplomă de bacalaureat sau diploma e  chivalentă cu aceasta – copie și orinal;

3. diplomă de licență sau adeverință echivalentă cu aceasta (obținută în domeniul Arte) – copie și original;

4. Certificat (adeverinţă) Modul pedagogic Nivel I - copie și original;

5. Foaie matricolă Modul pedagogic Nivel I - copie și original;

6. adeverință din care să rezulte calitatea de student masterand (dacă e cazul);

7. certificatul de naştere, copie și original; 

8. adeverinţă medicală tip; 

9. certificatul de căsătorie, după caz, în copie și original; 

10. copia buletinului sau cărţii de identitate; 

11. un dosar plic.

 

CRITERIILE PENTRU ADMITERE:

Pentru NIVELUL I:

Proba 1- test de ortografie  - probă eliminatorie – se acordă punctaj de la 0 la 100;

Proba 2 - susţinerea unui interviu care vizează competenţele academice ale candidatului, analizarea motivaţiei şi a atitudinii faţă de profesia didactică. 

Pentru NIVELUL II:

Probă unică - susţinerea unui interviu care vizează competenţele academice ale candidatului, analizarea motivaţiei şi a atitudinii faţă de profesia didactică.

 

Informații suplimentare:

UNIVERSITATEA DE ARTE

TÂRGU-MUREŞ

MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM

540057 Târgu-Mureş, Str.Köteles Sámuel, nr. 6

Tel: 0265-266281, 260362, Fax: 0265-266281

E-mail: uat@uat.ro, Website: www.uat.ro