MESAJUL RECTORULUI

Universitatea de Arte din Târgu Mureș și-a câștigat un binemeritat prestigiu în țară și în afara acesteia grație unui efort comun, precum și asumării și punerii în practică a unor principii europene și universale, între care regăsim respectul față de valorile umanismului, credința în egalitatea de șanse o dată cu respingerea oricărei forme de discriminare, parteneriatul dintre cadrele didactice și studenți în întreg procesul educațional, promovarea multiculturalismului, a ideilor de adevăr, bine și frumos.


Ținta întregii noastre comunități academice este performanța (în activitatea didactică, de cercetare științifică și de creație artistică), iar în acest sens suntem cu toții pregătiți să depășim momentele de „încercare”, fie ele de natură financiară, politică sau de orice altă natură prin competența și demnitatea de care dau dovadă profesorii, cercetătorii și studenții noștri, dar și prin transformarea dificultăților în provocări.


Paradigma fundamentală a universității noastre este aceea a centrării preocupărilor (dar și a mentalității) pe producerea de cunoaștere, singura modalitate pertinentă prin care putem îngemăna tradiția cu eforturile novatoare, cu libertatea ideilor și cu progresul. Artele figurative, ale spectacolului și cele ale muzicii, alături de pedagogia și comunicarea media sunt pilonii pe care am construit de-a lungul anilor un mediu intelectual și o „castă” care, paradoxal, se deschide spre ceilalți, în măsura în care tot ceea ce realizăm este dedicat privirii și auzului „lumii”. Adică spectatorului de azi și celui de mâine.

Prof.univ.dr.habil Sorin Crișan,
Rector Universitatea de Arte din Târgu Mureș