Conducerea Universității de Arte din Târgu-Mureș

STRUCTURILE ŞI FUNCŢIILE DE CONDUCERE ÎN UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREŞ

Rector: Prof.univ.dr.habil. Sorin Crișan

Prorector: Prof.univ.dr. Anna Kós

 

Membrii Senatului:

1. Conf.univ.dr. Sabin SABADOȘ -președintele Senatului

2. Prof.univ.dr.habil. Erzsébet BOB

3. Prof..univ.dr. Anna KÓS

4. Prof.univ.dr. Oana LEAHU

5. Prof.univ.dr. habil. Daniela LEMNARU

6. Conf.univ.dr.habil. Márta-Adrienne ELEKES

7. Conf.univ.dr. Zoltán-Zsolt HARSÁNYI

8. Conf.univ.dr. Csongor KUTI

9. Conf.univ.dr.Traian PENCIUC

10. Lect.univ.dr. Adriana BOANTĂ

11. Lect.univ.dr. Dezideriu BONCZIDAI

12. Lect.univ.dr. Traian MOLDOVAN

Studenți:

1. Casilda MATIOCA – studii de licență, actorie, păpuși-marionete, secția română
2. Adriana BURLACU, studii de licență, actorie  – secția română
3. OLTEAN Mark-Daniel  – studii de licență, Teatrologie, secția maghiară
4. CSEGZI Andrea – studii de licență, Cinematografie și media, secția maghiară

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Prof. univ. dr. habil. Sorin CRIȘAN - rector
Prof. univ. dr. Anna Kós - prorector
Prof. univ. dr. Oana LEAHU-  Decan
Conf. univ. dr. Zoltán-Zsolt HARSÁNYI – Decan
Ec. jr. Levente SIPOS - Director General Administrativ

Studenți:

1. Casilda MATIOCA – studii de licență, actorie,  păpuși-marionete, secția română
2. GÁSZPOR Adrienne-Dorottya – studii de licență, Teatrologie, secția maghiară

 

 

I. FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Consiliul Facultății:

 1. Prof.univ.dr. Oana Veronica LEAHU
 2. Prof.univ.dr.habil. Daniela LEMNARU
 3. Conf.univ.dr. Sabin SABADOȘ
 4. Conf.univ.dr. Maria Magdalena FLOREA
 5. Conf.univ.dr. Traian PENCIUC
 6. Lect.univ.dr. Adriana BOANTĂ

Studenți:
1. Casilda MATIOCA – studii de licență, actorie,  păpuși-marionete
2. Adriana BURLACU, studii de licență, actorie

 

Departamentul de Teatru, Arte vizuale și Media

Prof.univ.dr.habil. Daniela LEMNARU – Director de Departament

Consiliul Departamentului:

 1. Prof.univ.dr. Oana Veronica LEAHU
 2. Prof.univ.dr.habil. Daniela LEMNARU
 3. Conf.univ.dr. Sabin SABADOȘ
 4. Conf.univ.dr. Maria Magdalena FLOREA
 5. Lect.univ.dr. Adriana BOANTĂ

 

Departamentul de Muzică

Conf.univ.dr. Traian PENCIUC– Director de Departament

Consiliul Departamentului:

 1. Prof..univ.dr. Carmen MIHĂESCU
 2. Conf.univ.dr. Traian PENCIUC
 3. Lect.univ.dr. Ioana BAALBAKI

 

 

 

II. FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA MAGHIARĂ

Decan: Conf.univ.dr. Zoltán-Zsolt HARSÁNYI

Consiliul Facultății:

 1. Prof.univ.dr. Anna KÓS
 2. Conf.univ.dr.habil. Márta-Adrienne ELEKES
 3. Conf.univ.dr. Zoltán-Zsolt HARSÁNYI
 4. Lect.univ.dr. Dezideriu BONCZIDAI
 5. Lect.univ.dr. Rozália MÁTHÉ
 6. Lect.univ.dr. Attila SZÁSZ

Studenți:
1. KOVÁCS István – studii de licență, Cinematografie, fotografie, media
2. SZÉLYES Boróka  - studii de licență, Actorie

 

Departamentul de Teatru

Lect.univ.dr. Dezideriu BONCZIDAI – Director de Departament

Consiliul Departamentului:

 1. Conf.univ.dr. Kinga LUCA
 2. Conf.univ.dr. Moise-Aba SEBESTYÉN
 3. Prof.univ.dr. Ildikó UNGVÁRI ZRÍNYI
 4. Lect.univ.dr. Katalin BEREKMÉRI
 5. Lect.univ.dr. Dezideriu BONCZIDAI

 

Departamentul de Arte vizuale și Media

Lect.univ.dr. Attila SZÁSZ – Director de Departament

Consiliul Departamentului:

 1. Conf.univ.dr. József BARTHA
 2. Lect.univ.dr. Tibor JAKAB
 3. Lect.univ.dr. Attila SZÁSZ

 

Departamentul de Muzică

Conf.univ.dr. Márta-Adrienne ELEKES – Director de Departament

Consiliul Departamentului:

 1. Conf.univ.dr.habil. Márta-Adrienne ELEKES
 2. Lect.univ.dr. Csaba BOROS
 3. Lect.univ.dr. Árpád-Attila BUTA

 

 

III. DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
Director Departament: Prof.univ.dr.habil. Kinga BAKK-MIKLÓSI
 

Consiliul Departamentului:

1. Prof.univ.dr.habil. Kinga BAKK-MIKLÓSI

2. Lect.univ.dr. Traian MOLDOVAN

3. Lect.univ.dr. Iringó VARGANCSIK-THÖRIK

 

 

 

IV. ȘCOALA DOCTORALĂ

Directorul Școlii Doctorale: Prof.univ.dr.habil. Erzsébet BOB

Consiliul Școlii Doctorale:

1. Prof.univ.dr.habil. Erzsébet BOB

2. Prof.univ.dr.habil. Alina NELEGA

3. Student-doctorand: László MÁRTON

 

Structurile şi funcţiile de conducere sunt rezultatul Hotărârii Senatului, pe baza alegerilor organizate în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor structurilor și funcțiilor de conducere la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş. Alegerile s-au organizat în perioada octombrie 2023-februarie 2024.