Conducerea Universității de Arte din Târgu-Mureș

STRUCTURILE ŞI FUNCŢIILE DE CONDUCERE ÎN UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREŞ

Rector: Prof.univ.dr.habil. Sorin Crișan

Prorector: Prof.univ.dr. András Balási

Membrii Senatului:
1. Prof.univ.dr. András Balási                                         
2. Prof.univ.dr.habil. Erzsébet Bob                    
3. Prof. univ. dr. Anna Kós                                     
4. Prof.univ.dr.habil. Daniela Lemnaru   
5. Prof.univ.dr. habil. Alina Nelega 
6. Conf.univ.dr. Zoltán Zsolt Harsányi              
7. Conf.univ.dr. Erzsébet Tünde Molnár
8. Conf.univ.dr. Traian Penciuc
9. Conf.univ.dr. Sabin Sabadoș  - președinte
10. Lect.univ.dr. Mária Albert                                            
11. Lect.univ.dr. Adriana Boantă                               
12. Lect.univ.dr. Traian Moldovan         
13. Gențiana Ganea, student 
14. Horia Șerban Grigoraș, student
15. Roland Kelemen, student 
16. Boróka Vajda, student

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Prof.univ.dr.habil. Sorin CRIȘAN - rector
Prof.univ.dr. András BALÁSI - prorector
Prof.univ.dr. Oana LEAHU-  Decan
Prof.univ.dr. Anna KÓS – Decan
Ec. jr. Levente SIPOS - Director General Administrativ
Cătălina MIHĂILĂ- student
Szidónia BUGNÁR - student

FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Decan: Prof.univ.dr. Oana LEAHU
Consiliul Facultății de Arte în limba română:
1. Prof.univ.dr. Oana LEAHU
2. Prof.univ.dr.habil. Daniela LEMNARU
3. Conf.univ.dr. Magdalena FLOREA
4. Conf.univ.dr. Traian PENCIUC
5. Conf.univ.dr. Sabin SABADOȘ
6. Lect.univ.dr. Adriana BOANTĂ
Studenți:
1. Ioana-Cătălina GULAN, anul III – studii de licență, Artele spectacolului - actorie
2. Valențiu APOLȚAN – anul II – studii de masterat, EMC

Departamentul de Teatru și Arte vizuale 
Conf.univ.dr. Daniela LEMNARU – Director de Departament
Consiliul Departamentului:
1. Prof.univ.dr. Oana LEAHU
2. Prof.univ.dr.habil. Daniela LEMNARU
3. Conf.univ.dr. Magdalena FLOREA
4. Conf.univ.dr. Sabin SABADOȘ
5. Lect.univ.dr. Adriana BOANTĂ

Departamentul de Muzică
Conf.univ.dr. Traian PENCIUC – Director de Departament 
Consiliul Departamentului:
1. Conf.univ.dr. Traian PENCIUC
2. Conf.univ.dr. Ramona PREJA
3. Lect.univ.dr. Daniela Floare NEAMȚ GILOVAN

 

FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA MAGHIARĂ

Decan: Prof.univ.dr. Anna KÓS

Consiliul Facultății de Arte în limba maghiară:
1. Prof.univ.dr. Anna KÓS
2. Prof.univ.dr.habil. Ildikó UNGVÁRI ZRÍNYI
3. Conf.univ.dr. Márta ELEKES
4. Conf.univ.dr. Zoltán-Zsolt HARSÁNYI
5. Conf.univ.dr. Kinga LUCA
6. Conf.univ.dr. Ildikó NOVÁK
Studenți:
1. Tamás BORSOS, anul I – studii de masterat, Arta actorului
2. Attila LÁSZLÓ – anul III – studii de licență, Muzică

Departamentul de Teatru, Arte vizuale și Media
Conf.univ.dr. Zoltán-Zsolt HARSÁNYI – Director de Departament
Consiliul Departamentului:
1. Prof.univ.dr. Anna KÓS
2. Prof.univ.dr.habil. Ildikó UNGVÁRI ZRÍNYI
3. Conf.univ.dr. Zoltán-Zsolt HARSÁNYI
4. Conf.univ.dr. Kinga LUCA
5. Conf.univ.dr. Ildikó NOVÁK

Departamentul de Muzică
Conf.univ.dr. Márta ELEKES – Director de Departament
Consiliul Departamentului:
Departamentul de Teatru, Arte vizuale și Media

Conf.univ.dr. Zoltán-Zsolt HARSÁNYI – Director de Departament
Consiliul Departamentului:
1. Prof.univ.dr. Anna KÓS
2. Prof.univ.dr.habil. Ildikó UNGVÁRI ZRÍNYI
3. Conf.univ.dr. Zoltán-Zsolt HARSÁNYI
4. Conf.univ.dr. Kinga LUCA
5. Conf.univ.dr. Ildikó NOVÁK

Departamentul de Muzică
Conf.univ.dr. Márta ELEKES – Director de Departament
Consiliul Departamentului:
1. Conf.univ.dr. Márta ELEKES
2. Conf.univ.dr. Gyöngyvér MAKKAI
3. Conf.univ.dr. Tünde MOLNÁR

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
Director Departament: Prof.univ.dr.habil. Kinga BAKK-MIKLÓSI
Consiliul Departamentului:
Prof.univ.dr.habil. Kinga BAKK-MIKLÓSI
Conf.univ.dr. Silvia NEGRUȚIU
Lect.univ.dr. Iringó VARGANCSIK-THÖRIK

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
Director Departament: Prof.univ.dr.habil. Kinga BAKK-MIKLÓSI
Consiliul Departamentului:
Prof.univ.dr.habil. Kinga BAKK-MIKLÓSI
Conf.univ.dr. Silvia NEGRUȚIU
Lect.univ.dr. Iringó VARGANCSIK-THÖRIK 

 

Structurile şi funcţiile de conducere sunt rezultatul Hotărârii Senatului, pe baza alegerilor organizate în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor structurilor și funcțiilor de conducere la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş și cu H.G. nr. 580/2014, privind aprobarea structurii instituțiilor de învățământ superior.