CARTA UNIVERSITĂȚII

CARTA UNIVERSITĂȚII DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ - 2023

Codul de etică a Universității de Arte din Târgu Mureș - 2023

 

***

DEZBATERE - ACTUALIZAREA ȘI MODIFICAREA CARTEI UNIVERSITĂȚII DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ

Senatul Universității de Arte din Târgu Mureș a lansat propunerea de actualizare și modificare a Cartei universitare.

Supunem Carta universitară unei dezbateri la nivelul comunității academice și vă invităm să vă aduceți contribuția la acest proiect important al universității noastre.
Vă rugăm să transmiteți observațiile, propunerile de modificări sau sugestiile dumneavoastră în perioada 9.09.2023  - 06.10.2023, completând formularul de mai jos. Adresa la care așteptăm propunerile Dumneavoastră: uat@uat.ro.

Formularul de  amendamente Carta UAT

Calendarul privind adoptarea Cartei Universității de Arte din Târgu Mureș

Textul Cartei Universității cu propuneri de modificare


Președintele Senatului,
Conf.univ.dr. Sabin Sabadoș

 

CARTA
UNIVERSITĂŢII DE ARTE
TÂRGU-MUREŞ
2019

 


I. PREAMBUL
Art. 1. (1) Universitatea de Arte din Târgu-Mureş, înfiinţată în anul 1946 prin Decretul-lege nr. 276, este o instituţie de învăţământ superior de stat, multiculturală şi multilingvă, care desfăşoară activităţi de învăţământ, creaţie artistică şi cercetare ştiinţifică pe baza reglementărilor şi valorilor de referinţă stabilite în Carta Universităţii, în conformitate cu legislaţia naţională şi cu principiile Spaţiului European al Învăţământului Superior. Ea este, totodată, şi o instituţie de spectacole care susţine o stagiune în condiţiile artistice şi organizatorice ale teatrelor profesioniste.
(2) Universitatea de Arte funcţionează în baza Constituţiei României şi a Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, a altor legi şi reglementări naţionale în domeniile învăţământului şi culturii, precum şi a reglementărilor proprii.
(3) Universitatea de Arte din Târgu-Mureş este acreditată cu calificativul Grad de încredere ridicat.
(4) Universitatea de Arte din Târgu-Mureş este o instituţie de interes public, independentă de ideologii, religii şi doctrine politice, ataşată tradiţiei gândirii şi creaţiei libere, libertăţii academice, recunoaşterii drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi principiul supremaţiei legii.
(5). Universitatea de Arte din Târgu-Mureş este persoană juridică de drept public care, în raporturile sale cu terţii, se identifică prin:
a). Denumire: denumirea oficială este Universitatea de Arte din Târgu-Mureş. Denumirea în limba maghiară este Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;
b). Sediul rectoratului: Târgu-Mureş, cod poştal 540057, strada Köteles Sámuel, nr. 6;
c). Tel/fax/e-mail: 0040-265-266.281 / uat@uat.ro;
d). Site: www.uat.ro;
e). Ziua universităţii: 9 aprilie;
f). Antetul universităţii: este stabilit de Senat.
II. MISIUNE
Art. 2. Universitatea de Arte din Târgu-Mureş pregăteşte specialişti în domeniul artelor, precum şi în cel al audiovizualului şi multimedia în limbile română şi maghiară, la nivelul ciclurilor de licenţă, master şi doctorat. Totodată, Universitatea de Arte organizează anual o stagiune de teatru şi una de teatru de animaţie, cu participarea studenţilor şi cadrelor didactice, în condiţiile instituţiilor profesioniste de spectacole. În această situaţie, misiunea asumată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureş se concentrează pe următoarele:
a). Organizarea studiilor universitare de licenţă, master şi doctorat în vederea asigurării formării iniţiale şi continue a creatorilor şi specialiştilor în domeniul artelor teatrale, muzicale şi vizuale, audiovizualului şi multimedia în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-cultural.
b). Promovarea activităţilor creative ale cadrelor didactice şi ale studenţilor în domeniul artelor teatrale, muzicale, al artelor plastice, al audiovizualului şi multimedia, precum şi a cercetării fenomenelor artistice şi comunicaţiei în concordanţă cu cerinţele circuitului naţional şi internaţional de valori.
c). Asigurarea unui cadru de interferenţe multiculturale, multilingvistice şi interconfesionale, în vederea predării, învăţării, creaţiei şi cercetării în limbile română şi maghiară, în condiţii de egalitate.
d). Participarea la dezvoltarea locală, regională, naţională şi europeană prin implicarea efectivă a activităţilor desfăşurate în viaţa culturală şi educaţională a comunităţii, precum şi prin diseminarea rezultatelor în aceste spaţii culturale.

 

Textul Cartei în întregime: Carta Universității de Arte din Târgu-Mureș - 2019

ORGANIGRAMA Universității de Arte din Târgu Mureș