Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră a fost înființat în cadrul Universității de Arte din Târgu-Mureș conform Hotărârii Senatului Univerității nr. 53 din 18 decembrie 2015.

Obiectivele specifice ale CCOC, derivate din obiectivul fundamental sunt:
a. Orientarea şi consilierea elevilor/studenţilor astfel încât aceştia să fie capabili să îşi poată planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional;
b. Reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în carieră, precum şi de motive personale sau de adaptare la mediul universitar;
c. Facilitarea relaţiei dintre studenţi şi piaţa muncii, astfel încât aceştia să cunoască nevoile şi provocările reale ale pieţei muncii;
d. Creşterea angajabilităţii studenţilor în domeniile de studiu absolvite.