RELAȚII INTERNAȚIONALE

Colaborări internaționale:

Universitatea de Arte din Târgu-Mureş a încheiat contracte de colaborări cu urmãtoarele universitãţi şi instituţii:

Hungarian Dance Academy - Budapest, Hungary - http://www.mtf.hu
LARK Play Development Center - New York, USA - http://www.larktheatre.org
L'Université du Québec a Montréal - Montreal, Canada - http://www.uqam.ca
University of Theatre and Film - Budapest, Hungary - http://www.szfe.hu/
University of Pécs - Pécs, Hungary - http://www.pte.hu/
University of Pannonia - Veszprém, Hungary  http://www.vein.hu/
University of Kaposvár, Faculty of Arts - Kaposvár, Hungary - http://www.kemfk.hu/
Hungarian Theatre Museum and Institute - Budapest, Hungary - http://www.oszmi.hu/

ERASMUS

ERASMUS este un program european, care oferă burse în străinătate pentru un semestru (SM), plasamente la instituții din străinătate (SMP), stagii de predare la universități din străinătate pentru profesori (STA), și mobilități ale personalului administrativ (STT)

Informaţii suplimentare la:
Szegedi Attila, coordonator Erasmus
Tel: 0265-266281, e-mail: szegedi17@yahoo.com ,
Bordi Alíz, secretar şef
Tel: 0265-2662810733-505816, e-mail: uat@uat.ro,

 

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR INTERNAŢIONALI!

Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetaţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, după recunoașterea studiilor efectuate de aceștia în țările de domiciliu de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), din cadrul Ministerului Educației Naționale.
Lista actelor necesare în vederea echivalării studiilor efectuate în străinătate:

Pentru înscrierea la studii universitare de licență: https://www.cnred.edu.ro/ro/studii-preuniversitare

Pentru înscrierea la studii universitare de masterat și doctorat: https://www.cnred.edu.ro/ro/studii-universitare

Documententele menționate mai sus vor fi transmise în copii legalizate. Cele redactate în alte limbi decât limba engleză și franceză vor fi traduse în limba română.

Diplomele din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga.

După obținerea documentului de echivalare a studiilor, candidații se pot înscrie la admitere.

 

ROMÂNI DE PRETUTINDENI:

Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă (2017-2018)

 

CETĂȚENI STRĂINI DIN STATE TERȚE AL UE:

Metodologia de admitere a cetățenilor din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană