ÎNSCRIEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020/2021

 

Formulare de înscriere:

- Fișa de înscriere STUDII DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT -  anul universitar 2020/2021

- Fișa de înscriere MODUL PSIHOPEDAGOGIC - NIVEL I  -  anul universitar 2020/2021

- Fișa de înscriere MODUL PSIHOPEDAGOGIC - NIVEL II  -  anul universitar 2020/2021

 

REGULAMENTE, METODOLOGII:

Metodologia de organizare a examenelor de finalizare a studiilor - examen de licență, examen de disertație

           Proceduri specifice  de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în forma online - sesiunea iunie-iulie 2020 

           Formular de înscriere la examenele de finalizare a studiilor

Metodologia de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material studenților 2020/2021

                      Anunț Burse 2020/2021

                      Model cerere pentru bursa socială

                      Model cerere pentru bursă de performanță

Metodologia privind criteriile generale de organizare si desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2020-2021

                 PROCEDURA-CADRU DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ADMITERII ONLINE LA UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ - IULIE 2020

Regulament de cazare a studenților

                            Model cerere pentru cazare

Regulament de Ordine Interioarã

Regulament de organizare a practicii artistice

Regulament privind activitatea profesională a studenților

Regulament de examinare a studenților 

           Proceduri specifice de examinare online - sesiunea de vară 2020

Regulament privind redistribuirea locurilor finanţate de la bugetul de stat la UAT

Regulamentul bibliotecii

Regulamentul cheilor

Regulamentul Editurii UAT

Taxe si tarife care se percep la Universitatea de Arte din Târgu-Mures, pentru servicii universitare

MODALITATEA DE PLATĂ A TAXELOR DE ȘCOLARIZARE

 

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2020/2021

METODOLOGIA DE REPARTIZARE A LOCURILOR ÎN TABERELE STUDENȚEȘTI

Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă (2017-2018)