Skip to main content

ANUNŢ

Procedură proprie pentru atribuirea Acordului-cadru având ca obiect servicii de pază și monitorizare


Declarația de participare la procedura de achiziţie publică privind atribuirea acordului-cadru având ca obiect: ”SERVICII DE PAZĂ ȘI MONITORIZARE – UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ” - 17.07.2023

 

Universitatea de Arte din Târgu·Mureș, str. Köteles Sámuel nr. 6, telefon/fax: 0265-266281, e-mail: uat@uat.ro, cod fiscal 4323101, organizează procedură proprie pentru atribuirea Acordului-cadru având ca obiect servicii de pază și monitorizare.

Data limită de depunere a documentelor de participare la licitație: 14.07.2023, orele 1000.

Înscrierile se fac zilnic, la Secretariatul Universității de Arte din Târgu Mureș, str. Köteles Sámuel nr. 6, între orele 900-1400.

Documentaţia de participare la licitație poate fi transmisă prin curierat rapid.

Documentaţia pentru licitaţie, se poate descărca de aici:
ANUNȚ DE PARTICIPARE SERVICII DE PAZĂ
INSTRUCTIUNI pentru ofertanti SERVICII DE PAZĂ
CAIET de sarcini SERVICII DE PAZĂ
ACORD CADRU SERVICII DE PAZĂ
CONTRACT SUBSECVENT
FORMULARE pentru ofertanti SERVICII DE PAZA r1 doc
FORMULARE pentru ofertanti SERVICII DE PAZA r1 pdf