Școala de regie a universtăriții din Târgu Mureș s-a impus în educația universitară, atât la nivel de licență cât mai ales la nivel masteral ca una dintre cele mai importante școli de teatru din țară și nu numai. Cu o abordare riguroasă, curricula de studiu cuprinde studiul explicit, teoretic și aplicat practic, al curentelor teatrale, școlilor regizorale, influențele și modificările în limbajul scenic al artelor de la origini până în prezent, cu accentul pe avangardă și experiment.

Profilul distinct urmărit în formarea noilor generații de regizori este cel de deschidere spre multitudinea de formule teatrale unde fiecare își poate găsi propria voce, personalitate, respectiv propriul limbaj de exprimare.

Coordonatele abordate prin materialul de studiu includ: textul de teatru, curentele regizorale, munca cu actorul, influențe ale artelor în regia contemporană, studiul asupra unor regizori reprezentativi, contextualizarea artei regizorale, artele performative.

Colaborarea cu studenții de la specializările actorie, scenografie, coregrafie, scriere dramatică este o caracteristică distinctă a ofertei UAT în formarea regizorilor.

Regizori și teoreticieni, scenografi, coregrafi și actori care s-au afirmat în cariera lor națională și internațională sunt implicați concret și constant în formarea profesională a studenților regizori, oferindu-le șansa de a deveni oameni de teatru complecși, care pot constitui modele pentru generații viitoare.

CRITERII DE ADMITERE:

Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI – REGIE

ETAPA 1 (a).-oral şi b).-scris) se notează cu admis/respins
a). Probă de aptitudini şi cunoştinţe de cultură; testarea spiritului de observaţie, a memoriei vizuale, a fanteziei creatoare şi a capacităţii de a sugera o acţiune dramatică; cunoştinţe din domeniul teatrului, artei şi literaturii; recitarea unei poezii la alegerea candidatului;
b). Analiza unei opere dramatice din repertoriul de concurs; transpunerea în imagini scenice a unui fragment din această operă.

ETAPA a 2-a, practic
Realizarea  scenică a unui fragment dintr-o piesă cuprinsă în repertoriul de concurs.
          N.B. Candidaţii se vor pregăti pe baza repertoriului de concurs care cuprinde piese de teatru din dramaturgia naţională şi universală, comunicate mai jos:
Repertoriul de concurs: 
1. I.L. Caragiale: „O scrisoare pierdută” 
2. Camil Petrescu: „Suflete tari”  
3. W. Shakespeare: „Romeo şi Julieta” 
4. J.B. Molière: „Avarul” 
5. C. Goldoni: „Slugă la doi stăpâni” 
6. A.P. Cehov: „Pescăruşul” 
7. A. Miller: „Moartea unui comis-voiajor” 
8. E. Ionescu: „Cântăreaţa cheală” 
Criterii de departajare în caz de medii egale: Nota acordată pentru transpunerea pe scenă a unui fragment scurt.