Metodologia de admitere

ETAPA 1 (oral): se notează cu admis/respins

Aptitudini muzicale. Verificarea auzului, ritmului şi memoriei muzicale: redarea şi recunoaşterea unor intervale şi acorduri cântate la pian; redarea unui ritm dat; redarea unui fragment melodic cântat la pian.

ETAPA a 2-a  (oral) - pondere 75%

a. Solfegiu la prima vedere.
Citirea la prima vedere a câte unui solfegiu de 12-14 măsuri, în cheile Sol şi Fa, în măsuri de 2, 3 sau 4 timpi, în tonalităţi cu până la 4 alteraţii inclusiv.

b. Probă practică la alegere canto sau instrument.
Canto: Interpretarea vocală (fără acompaniament) a unei piese la libera alegere a candidatului.
Instrument:  Interpretarea unei piese la un instrument (instituţia pune la dispoziţie doar pian).

c. Teoria muzicii (scris)
Se verifică cunoştinţele de ritm, metru muzical, tonalitate, intervale muzicale, acorduri
Media de bacalaureat: pondere 25%.

Criterii de departajare în caz de medii egale: media obținută la Etapa a 2 -a, proba d.).

BIBLIOGRAFIE:
Giuleanu, Victor, Tratat de Teoria Muzicii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1986.
Giuleanu, Victor, Manualele de Teoria Muzicii și Solfegiu clasele IX-XII, orice ediție.

*În cazul în care situația epidemiologică va impune desfășurarea examenului de admitere online, candidatul va primi toate informațiile necesare pregătirii pentru un format online, pe adresa de email.