Metodologia de admitere

ETAPA 1 (oral): se notează cu admis/respins

Aptitudini muzicale. Verificarea auzului, ritmului şi memoriei muzicale: redarea şi recunoaşterea unor intervale şi acorduri cântate la pian; redarea unui ritm dat; redarea unui fragment melodic cântat la pian.

ETAPA a 2-a  (scris/oral) - pondere 75%

a.Solfegiu la prima vedere: citirea la prima vedere a câte unui solfegiu de 12-14 măsuri, în cheile Sol şi Fa, în măsuri de 2, 3 sau 4 timpi, în tonalităţi cu până la 4 alteraţii inclusiv.

b.Proba de canto: Interpretarea vocală (fără acompaniament) a unei piese la libera alegere a candidatului.

c.Proba de instrument:  Interpretarea unei piese la un instrument (instituţia pune la dispoziţie doar pian).

d.Teoria muzicii (scris) 

Se verifică cunoştinţele de ritm, metru muzical, tonalitate, intervale muzicale, acorduri

 

BIBLIOGRAFIE:

- Victor Giuleanu: Tratat de Teoria Muzicii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1986; - Victor Giuleanu: Manualele de Teoria Muzicii și Solfegiu clasele IX-XII.

Media de bacalaureat: pondere 25%.

Criterii de departajare în caz de medii egale: media obtinută la Etapa a 2 -a, proba d.).