Skip to main content

Decizia nr.31/18.05.2020

privind activitatea în universitate în perioada stării de alertă


Decizia nr. 31 din 18.05.2020

Având în vedere:   

Hotărârea de Guvern prin care este declarată starea de alertă în baza legii nr. 55/2020,

Rectorul Universității de Arte din Târgu Mureș, în data de 18.05.2020,

DECIDE:

Art. 1. Suspendarea activității didactice cu studenții și a tuturor evenimentelor artistice, stabilite prin deciziile nr.13/10.03.2020, 15/26.03.2020 și 22/17.04.2020 se prelugește până la sfârșitul anului universitar 2019/2020.

Art. 2. Cursurile teoretice vor fi ținute în continuare prin metode alternative de predare, (online, skype, pe platforma de e-learning etc.).

Art. 3. Examenele semestriale și de finalizare a studiilor se vor susține prin mijloace online, în conformitate cu procedurile specifice aprobate de către Senat.

Art. 4. Cadrele didactice și personalul didactic auxiliar își vor desfășura activitățile cu respectarea tuturor prevederilor legale, astfel purtarea măștilor în spațiile închise din incinta universității și păstrarea distanței de 2 m față de alte persoane este obligatorie.

Art. 5. Studenții pot avea acces la biblioteca universității pentru împrumutarea de cărți cu programare prealabilă, zilnic între orele 10.00-14.00. Se recomandă transmiterea în prealabil către personalul bibliotecii a titlurilor cărților solicitate  - prin e-mail la adresa imolart@yahoo.com sau prin telefon la numerele 0770-210225 sau 0745-567553, pentru pregătirea din timp a acestora, evitând astfel așteptarea prelungită în incinta bibliotecii.

Art 6. Accesul studenților în sălile de clasă este permis numai din motive întemeiate, pentru ridicarea unor obiecte aparținând studenților sau a obiectelor neapărat necesare pentru susținerea examenelor și numai pentru cel mult 15 minute.

Art. 7. Serviciile administrative vor lua măsuri de urgență pentru intensificarea măsurilor profilactice specifice.

Art. 8. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează decanii Facultății de Arte și directorii de departamente.

 

Rector,

Prof.univ.dr.habil Sorin Crișan

Târgu Mureș, 18 mai 2020