Skip to main content

INVITAȚIE

„Teatrul în perioada dictaturii comuniste“


După cel de al doilea război mondial, sub influența decisivă a factorului de putere sovietic, România, ca şi alte ţări din Europa Centrală, a intrat în sfera de influență a URSS. Viața culturală, artistică, inclusiv cea teatrală, a fost supusă la rândul ei unei presiuni politice pentru a deveni purtătorul ideologiei și a propagandei comuniste.Această presiune ideologică a fost prezentă în diferite forme (în contextul discursurilor politice și ideologice) pe tot parcursul perioadei între 1948-1989. Existența teatrului în această perioadă este caracterizată de o duplicitate, pe de o parte de tendința de a continua linia „tradițională“, misiunea culturală, menirea de a transmite valori, impresia estetică și de a pune întrebări asupra existenței umane, iar pe de altă parte datoria de a sluji regimul, de a crea cadrul cultural pentru receptarea mesajelor ideologice ale noului regim.

Conferința noastră invită la reflecție asupra situației teatrului în regimul comunist: Cum a evoluat discursul ideologic care a influențat direct sau indirect teatrul? Cum a funcționat cenzura? În ce măsură și prin ce metode a influențat puterea realizarea repertoriilor? Care erau personalitățile importante din lumea teatrului? Care erau caracteristicile dramaturgiei epocii? Cum a evoluat relația între teatru și organele Securității? Care sunt izvoarele istorice ale teatrului din această perioadă și cum le utilizăm? Lucrările conferinței își propune să aducă într-o dezbatere comună cercetători, profesori, doctoranzi interesați de temele sus menționate.

Vă invităm, așadar, cu drag la Conferința internațională „Teatrul în perioada dictaturii comuniste, organizată de Institutul de Cercetări Teatrale și Multimedia din cadrul Universității de Arte din Târgu-Mureș, în zilele de 9 şi 10 decembrie 2020; problematica abordată este totodată tema conferinței anuale a universității.Lucrările conferinței se vor desfășura în mediul online, pe platforma Zoom, miercuri având loc prelegerile și atelierele în limba română, iar joi cele în limba maghiară. Lucrările științifice care se află la baza prelegerilor și atelierelor prezentate în cadrul conferinței vor putea fi publicate în volumul colectiv al conferinței. Înscrierile se fac prin trimiterea titlului și a rezumatului lucrării (3 alineate, maximum 15 rânduri) pe adresa de e-mail ictm.secretariat@gmail.compână în data de 25 noiembrie 2020.

Vă așteptăm cu interes!

În numele organizatorilor,

dr. Novák Csaba Zoltán

Director ICTMa