Skip to main content

Teatrul în perioada dictaturii comuniste

Conferință internațională a Universității de Arte Târgu-Mureș și Institutului de Cercetări Teatrale și Multimedia


Teatrul în perioada dictaturii comuniste

9 decembrie 2020, Târgu-Mureș

După cel de al doilea război mondial, sub influența decisivă a factorului de putere sovietic, România, ca şi alte ţări din Europa Centrală, a intrat în sfera de influență a URSS. Viața culturală, artistică, inclusiv cea teatrală, a fost supusă la rândul ei unei presiuni politice pentru a deveni purtătorul ideologiei și a propagandei comuniste. Această presiune ideologică a fost prezentă în diferite forme (în contextul discursurilor politice și ideologice) pe tot parcursul perioadei între 1948-1989. Existența teatrului în această perioadă este caracterizată de o duplicitate, pe de o parte de tendința de a continua linia „tradițională“, misiunea culturală, menirea  de a transmite valori, impresia estetică și de a pune întrebări asupra existenței umane, iar pe de altă parte datoria de a sluji regimul, de a crea cadrul cultural pentru receptarea mesajelor ideologice ale noului regim.

Conferința noastră invită la reflecție asupra situației teatrului în regimul comunist: Cum a evoluat discursul ideologic care a influențat direct sau indirect teatrul? Cum a funcționat cenzura? În ce măsură și prin ce metode a influențat puterea realizarea repertoriilor? Care erau personalitățile importante din lumea teatrului? Care erau caracteristicile dramaturgiei epocii? Cum a evoluat relația între teatru și organele Securității? Care sunt izvoarele istorice ale teatrului din această perioadă și cum le utilizăm? 

Lucrările conferinței își propun să aducă într-o dezbatere comună cercetători, profesori, doctoranzi interesați de temele sus menționate. 

Locul de desfășurare a conferinței: lucrările conferinței, din cauza situației create de pandemie, se vor desfășura în mediul online, pe platforma Zoom, accesând următorul link: 
https://us02web.zoom.us/j/86205786898 
Meeting ID: 862 0578 6898
Passcode: 150647

 

PROGRAM 

10.00 Urări de bun-venit 
Prof. univ. dr. habil. Sorin Crișan, rectorul Universității de Arte din Târgu-Mureș
Dr. Novák Zoltán, directorul Institutului de Cercetări Teatrale și Multimedia al Universității de Arte din Târgu-Mureș 

10: 15 Prelegeri
I. Moderator Conf.univ.dr. Maria-Magdalena FLOREA

10: 15 Prof.univ.dr. Cristian STAMATOIU, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș - L. Caragiale faţă cu marele ecran la „jubiloiul“ primului său centenar din 1952 
10: 30 Lect.univ.dr. Raluca BLAGA, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș - Valeriu Moisescu și liniile directoare ale regiei active
10:45 Lect. univ. dr. Angela PRECUP, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș - Naționalul târgumureșean și revista „Vatra - refugiu reciproc în comunism 
11:00 Prof.univ.dr. Ardian KYCYKU, Universitatea „Gheorghe Cristea“ din Bucureşti - Scoaterea teatrului în afara unei realități care produce teatru pe viu. Între supunere patetică și haz fără necaz. Studiu de caz: Aspecte ale evoluției teatrului din Albania în perioada 1944-1990 

11:15 Discuții
11:35 Pauză
11:50 Prelegeri

II. Moderator:  Lect. univ. Angela Precup

11:50 Conf.univ.dr. Maria-Magdalena FLOREA,  Universitatea de Arte din Târgu-Mureș - Considerații privind teatrul târgumureșean în perioada 1965-1989
12:05 Dr. Marcela Livia DAN, Institutului de Cercetări Teatrale și Multimedia al Universității de Arte din Târgu-Mureș - Ipostaze ale puterii în dramaturgia lui Romulus Guga

12:20 Doctorand Cătălina-Elena Mihăilă, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș - Amprenta cenzurii
12:35 Doctorand Maria (Manolescu) Borșa, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș - Ion Manolescu, între strigoi și Artist al Poporului.Imaginea artistului ca metaforă a societății sale

12:50 Discuții
13:10 Încheierea conferinței