Hotărârea nr. 22/17.04.2020

privind prelungirea suspendării activității didactice față în față

Având în vedere:   

 

Decretul semnat de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, din 16 martie 2020, Măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă – art. 49 și Decretul privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României începând cu data de 15 aprilie 2020,

 

Consiliul de Administrație al Universității de Arte din Târgu Mureș, în data de 17.04.2020,

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Suspendarea activității didactice cu studenții și a tuturor evenimentelor artistice, stabilite prin deciziile nr.13/10.03.2020 și 15/26.03.2020 se prelugește până în data de 15 mai 2020.

 

Art.2. Cursurile teoretice vor fi ținute în continuare prin metode alternative de predare (on-line, skype, pe platforma de e-learning etc.).

 

Art.3. Cursurile practice, atelierele și seminariile care nu pot fi ținute prin metode alternative de predare vor fi recuperate ulterior.

 

Art.4. Serviciile administrative vor lua măsuri de urgență pentru intensificarea măsurilor profilactice specifice.

 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează decanii Facultății de Arte și directorii de departamente.

 

 

 

Rector,

 

Prof.univ.dr.habil Sorin Crișan

 

 

 

Târgu Mureș, 17 aprilie 2020