Skip to main content

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Studium-Prospero Alapítvány ösztöndíj jellegű pályázata a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Kara és a Doktori Iskola hallgatói számára a 2020-as évre.


Pályázni lehet művészeti és tudományos projektek megvalósítására, rendezvényeken való részvételre, illetve hátrányos szociális helyzet esetén.

November 2. – november 22. közötti időszakban fogadunk el pályázatokat. A pályázatok elbírálása a 2020-as évre megszabott költségvetés függvényében történik; eredményhirdetés: december 5.

1. A művészeti és tudományos projektekre vonatkozó pályázati anyagoknak tartalmazniuk kell a megvalósítandó projekt leírását, technikai adatait (időszak, költségvetés stb.), megvalósíthatósági tervét, a pályázó(k) szakmai önéletrajzát és ajánlást az egyetem egy tanárától.

2. A rendezvényeken való részvételre vonatkozó pályázati anyagoknak tartalmaznia kell a rendezvény rövid leírását, a pályázó(k) részvételének célját és várható eredményeit, a pályázó(k) szakmai önéletrajzát, ajánlást az egyetem egy tanárától.

3. A szociális támogatásra vonatkozó pályázatoknak tartalmazniuk kell a pályázó szakmai önéletrajzát, a szociális támogatás igénylésének indoklását, az egyetem egy tanárának ajánlását és a következő bizonylatokat:

  • Igazolás szülők nettó fizetéséről / nyugdíjszelvény utolsó három hónapból;
  • Szülők saját felelősségre történő nyilatkozata, amelyből kiderül, származik-e jövedelmük független tevékenységből, ingatlan bérbeadásából, mezőgazdasági tevékenységből stb.;
  • Testvérek beiskolázásáról igazolás (iskolától, egyetemtől);
  • Diák saját felelősségre történő nyilatkozata arról, hogy nem rendelkezik jövedelemmel, illetve, hogy nem kap szociális ösztöndíjat a 2020-2021-es tanévben az egyetem részéről;
  • Árva/félárva pályázó esetén az árvaságot tanúsító okirat fénymásolata;
  • Amennyiben a pályázó házas: másolat férj/feleség egyetemista igazolványáról, házassági oklevél másolata, házastársak nyilatkozata jövedelmükről, illetve szülők nyilatkozata, hogy nem tartják el az egyetemista pályázót (amennyiben ez fennáll).

Minden pályázat esetében az alapfeltételek között szerepel az egyetemi kötelezettségek folyamatos (vizsga, óralátogatás, próbákon való részvétel stb.) teljesítése. A szalmai önéletrajz és a tanári ajánlás adatai között ezért szerepelnie kell az előző évek tanulmányi eredményeinek, elsőévesek esetén a felvételi eredményének. Az egyetemi kötelezettségek teljesítésének elmulasztása az ösztöndíj folyósításának ideje alatt, ennek a megvonásával jár. A döntést a kuratórium az osztályvezető tanár jelzése alapján hozza meg, az érintett hallgató meghallgatása, és a felmerülő tények mérlegelése alapján.

Minden pályázat esetében a kedvezményezettek kötelesek írásban beszámolni az ösztöndíj felhasználásának módjáról és az elért szakmai eredményekről. A beszámoló leadásának határideje: a projekt lezárása után maximum 10 nap. Szociális ösztöndíj esetén a végső beszámoló leadásának határideje annak az egyetemi félévnek az utolsó napja, mely alatt a pályázó támogatásban részesült. A projektek megvalósításai határideje: 2021. február 1.

A pályázatokat a fentebb megjelölt idősávban a következő email címekre: prospero.palyazat@gmail.com , office@studium.ro .

Studium-Prospero Alapítvány – Központi Hivatal Marosvásárhely, Gral. Gh. Avramescu (volt Rigó) utca 11. szám.

www.studium.ro

www.szini.ro