Skip to main content

PROIECTUL „STUDENT START-UP 1.0”

Proiectul „Student Start-up 1.0”, cod 142131, se adresează studenților de la două universități din Târgu Mureș: Universitatea de Arte și Universitatea „Dimitrie Cantemir”, care doresc să își dezvolte competențele antreprenoriale și să-și înființeze propria afacere.


Proiectul „Student Start-up 1.0”, cod 142131, se adresează studenților de la două universități din Târgu Mureș: Universitatea de Arte și Universitatea „Dimitrie Cantemir”, care doresc să își dezvolte competențele antreprenoriale și să-și înființeze propria afacere.

Obiectivele proiectului:

  • 342 de studenți, masteranzi şi doctoranzi beneficiari ai unui program integrat de formare antreprenorială, mentorat și consiliere;
  • dezvoltarea competențelor antreprenoriale, prin cursuri de formare antreprenorială acreditate de ANC;
  • minim 308 certificate ANC emise absolvenților;
  • minim 13 planuri de afaceri selectate pentru a primi sprijin și finanțare nerambursabilă între 40.00 și 100.000 de euro;
  • minim 65 de locuri de muncă create.

Proiectul este derulat de Asociația Culturală Amphion din Tîrgu Mureş, în parteneriat cu Universitatea de Arte din Târgu Mureș și Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tg. Mureș și este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Apelul pentru proiecte: POCU/829/6/13 – Innotech Student.

Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2022 – decembrie 2023 (24 de luni) şi beneficiază de finanțare în valoare totală eligibilă de 9.049.810,53 lei, din care finanțare din FSE 7.687.388,22 lei, contribuția națională 1.349.615,65 lei și cofinanțare de 12.806,66 lei.

Pentru mai multe informații despre proiect vizitați: https://innotech.amphion.ro/
Pentru înscriere în grupul țintă, completați formularul aici: https://innotech.amphion.ro/inscriere-grup-tinta/
Pentru informații despre programul de finanțare POCU 2014-2020, accesați www.fonduri-ue.ro/pocu-2014