Skip to main content

Simpozionul ”De la renascentiști la... contemporani”

Ediția a IX-a, 25 mai 2022, online


Lucrările Simpozionului național al studenților și al cadrelor didactice din învățământul preuniversitar se vor desfășura online, având în vedere următoarele tematici:

  • Tudor Jarda - profesorul, folcloristul, reprezentantul marcant al muzicii românești;
  • Artă și pedagogie muzicală;
  • Istoria și teoria artei.

Acceptăm lucrări elaborate de către studenți, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice din învățământul preuniversitar și specialiști în domeniu, cu maximum 4 coautori. Un singur autor va participa cu cel mult două articole inclusiv în calitate de coautor. Lucrările vor fi supuse procedurii de evaluare calitativă (peer-review), iar comitetul de organizare își rezervă dreptul de selectare a lucrărilor prezentate, în conformitate cu tematica propusă și cerințele de redactare. Lucrările selectate vor fi publicate într-o publicație cu ISBN si indexate in baze de date internaționale.
Lucrările simpozionului se vor desfășura în limba română. Participarea la simpozion se poate face exclusiv prin prezentarea în cadrul simpozionului a comunicării propuse conform termenelor.

Program:

  • 5 aprilie 2022 - termenul de trimitere a formularului de înscriere completat și a unui rezumat de max. 200 cuvinte, însoțit de cinci cuvinte cheie.
  • 4 mai 2022 - termenul de transmitere a lucrărilor, în formatul final.

Adresa de email pentru corespondență și transmitere a documentelor este: lectuniv2009@yahoo.com
 Despre simpozion:https://muzica-uat.blogspot.com/search/label/SCDIP

 Desărcări:

Fișa de înscriere: shorturl.at/xABOU