Skip to main content

Un proiect destinat elevilor organizat de UAT

”UAT-O destinație cu perspective / ACTUL I, SCENA 1- primul pas spre teatru” 29 mai - 2 iunie 2022


Duminică, 29 mai 2022, va începe la Universitatea de Arte din Târgu Mureș proiectul ”UAT-O destinație cu perspective / ACTUL I, SCENA 1- primul pas spre teatru”, în cadrul căruia, universitatea noastră va găzdui timp de 4 zile, 40 de elevi și 10 profesori din ciclul liceal.

Pe durata șederii la Târgu Mureș, vor avea loc ateliere practice coordonate de cadre didactice din universitatea noastră, în care elevii vor avea posibilitatea de a se familiariza cu tehnici și metode de predare moderne, non-formale, cu un caracter interactiv, metode ce aparțin educației prin teatru (Actorie, dans, jurnalism teatral, Regie de teatru, animație), un atelier cu tema "Creativitatea în artele combinate, ca alternativă la mijloacele clasice de predare-însușire-înțelegere", o sesiune de dialog destinată cadrelor didactice, având ca temă importanța rolului pe care îl au în determinarea conștientizării de către elevi a necesității continuării studiilor și a rolului pe care îl are educația în evoluția lor și o masă rotundă cu cei 40 de elevi, coordonatorii lor, studenți voluntari ai UAT și cadre didactice ale acesteia, având ca teme majore necesitatea orientării și consilierii profesionale, soluții de prevenire a abandonului școlar, prevenția situațiilor de risc privind integrarea elevilor și studenților în mediul social și profesional, facilitarea accesului elevilor spre nivelul universitar, promovarea educației prin artă.

Proiectul își propune să creeze o legătură directă și constantă cu mediul preuniversitar, aducând elevii și profesorii/îndrumătorii lor în mediul de lucru concret al unei universități de arte. Elevii și profesorii  impliacți în proiect vor face cunoștință cu ceea ce numim creativitatea în artele combinate, ca alternativă la mijloacele clasice de predare-însușire-înțelegere; credem că nevoia și necesitatea de perfecționare aparțin deopotrivă elevului și profesorului, atunci când e vorba de actul de predare-învățare.