Skip to main content

Conferințele Americii Latine - MULTICULTURALIDAD (CALM)

Universitatea de Arte din Târgu-Mureș (UAT), în parteneriat cu Institutul de Cercetări Teatrale și Multimedia (ITCM) și Societatea Antreprenorială Studențească (SAS), organizează în perioada 27 februarie – 3 martie 2023, CONFERINȚELE AMERICII LATINE – MULTICULTURALIDAD (CALM).


Dezvoltat de Institutul de Cercetări Teatrale și Multimedia (ITCM) din cadrul Universității de Arte din Târgu-Mureș (UAT), în parteneriat cu Societatea Antreprenorială Studențească (SAS UAT), la inițiativa coregrafului Daniel POP, directorul artistic al evenimentului, sub coordonarea managerului de proiect, lect. univ. dr. Adriana Boanta, CALM urmărește promovarea excelenței în cercetare, prin dezvoltarea de activități științifice și de formare cultural-artistice, în vederea realizării unor proiecte inter- și trans-continentale, având ca prim obiectiv, valorificarea potențialului creativ al studenților, afirmarea identității artistice, consolidarea mobilității studenților și acordarea de burse de cercetare.

Parte activă din pregătirea non-formală asigurată prin intermediul proiectelor derulate de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, CALM întregește educația formală de specialitate, oferită de programele de studiu ale universității, facilitând studenților, profesorilor și cercetătorilor, posibilitatea de a participa la atelierele-laborator de creație și cercetare teatrală, coregrafică și muzicală.

Astfel, evenimentul oferă multiple oportunități pentru formare, perfecționare, prin intermediul celor două secțiuni ale sale conferințeși workshop-uri, dedicate cercetării fenomenului performativ, facilitând dezvoltarea de noi conținuturi, metode și practici inovatoare în pedagogia artele spectacolului.

Pe parcursul celor cinci zile ale evenimentului, cinci artiști performativi invitați, reprezentând cinci spații culturale definitorii ale Americii Latine (Argentina, Brazilia, Chile, Mexic și Peru) vor susține cinci conferințe și vor conduce cinci laboratoare de creație și cercetare exploratorie în artele performative (teatru-dans-performance-muzică).

Artiștii invitați:

  • Théophile Choquet (Universidade de Brasília, Brazilia), artist performativ;
  • Maria Paz Valle Riestra Ortiz de Cevallos, (Universidad Católica del Perú, Lima) , coregrafă;
  • Laura Fuentes Matus, artist performativ și directorul artistic al Asociației Culturale PEMEHUE CAI Collaboration Artistique Internationale (Chile);
  • Melissa Castillo Caviedes (Plataforma 322 Producción, Arte y Cultura, Puerto Vallarta Mexic), coregrafă;
  • Marina Eugenia Rios (Instituto Nacional del Tango Buenos Aires din Argentina), solistă și actriță.

Activitățile workshop-urilor se adresează cu precădere studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor interesați de un dialog intercultural substanțial, care doresc să își diversifice și dezvolte plasticitatea, expresivitatea corporală și aptitudinile vocale.

CALM urmărește stabilirea unor relaţii lucrative, cu instituţii culturale, centre de cercetare și artiști din America Latină, în vederea realizării unor proiecte de creație și cercetare interdisciplinară. Născut din dragoste pentru cultura latino americană, CALM este o celebrare a diversității culturale, promoveză dialogul intercultural, favorizează cunoaşterea în profunzime a fenomenului spectacular, valorificând interferenţele pe care cele două culturi le dezvoltă în interacțiunea lor.” – Daniel Pop, directorul artistic al CALM

CALM se propune ca un incubator de cercetare și creație artistică trans-continental, cu rolul promovării valorilor multiculturalității, stimulării dialogului intercultural substanțial, creării de contexte de învățare extinse. Astfel, CALM dorește să furnizeze studenților universității oportunități suplimentare de formare pentru valorificarea potențialului creativ, în domeniul artelor performative; să faciliteze interacțiunea activă cu modele de învățare noi și să contribuie la consolidarea dialogului intercultural, prin intermediul practicilor artistice.” –lect.univ.dr. Adriana Boantă, managerul proiectului CALM

Institutul de Cercetări Teatrale și Multimedia (ITCM) este o structură în cadrul Universității de Arte din Târgu-Mureș ce desfășoară activități de cercetare intense, sprijină inițiativele de cercetare ale doctoranzilor și tinerilor cercetători, organizând sesiuni științifice, cu impact internațional. Integrat în peisajul științific internațional, ITCM dispune de o echipă de cercetători formată din specialiști cu o bogată experiență academică și de cercetare în științele teatrale și multiple participări la simpozioane și conferințe naționale și internaționale.

 

AGENDA Evenimentului

Conferințele Americii Latine – Multiculturalidad (CALM)
Târgu-Mureș, Romania, 27 Februarie – 3 Martie 2023
Las Conferencias de Latinoamerica – Multiculturalidad (CALMA)
Târgu-Mureș, Rumanía, 27 de febrero – 3 de marzo de 2023

Prima zi

Luni, 27.02.2023 – Foaierul Teatrului Studio” din Târgu-Mureș

10.30-11.00 | Deschiderea oficială
Prof.univ habil.dr.Sorin Ion Crișan, Rectorul Universității de Arte din Târgu-Mureș
Daniel POP, Directorul artistic al evenimentului

11.00 - 12.00 | Conferință – Teatru și turism cultural vs. imersiune”,
susținută de Théophile CHOQUET (Brazilia)
Universidade de Brasília (Brazilia)

12.00 - 13.00 | Discuții, moderatorDaniel POP, director artistic

Coffee break

16.00-19.30 | Workshop – Încearcă să fii frumos și prezent pe scenă, ca o vacă pe  pajiște
Coordonat deThéophile CHOQUET (Brazilia)
locul: sala 7, UAT

 

Ziua a 2-a

Marți, 28.02.2023 – Foaierul Teatrului Studio” din Târgu-Mureș

11.00 - 12.00 | Conferință – Identități în mișcare”,
susținută de Maria Paz VALLE RIESTRA ORTIZ DE CEVALLOS (Peru),
Universidad Católica del Perú, Lima (Peru),

12.00 - 13.00 | Discuții, moderatorDaniel POP, director artistic

Coffee break

16.00-19.30 |Workshop – Identități în mișcare”,
coordonat deMaria Paz VALLE RIESTRA ORTIZ DE CEVALLOS (Peru),
Universidad Católica del Perú, Lima (Peru)
locul: sala 7, UAT

 

Ziua a 3-a

Miercuri, 01.03.2023 – Foaierul Teatrului Studio” din Târgu-Mureș

11.00 - 12.00 | Conferință – Teatru politic vs. politici culturale internaționale”
susținută de Laura FUENTES MATUS (Chile),
Pemehue Cai Collaboration Artistique Internationale (Chile),

12.00 - 13.00 | Discuții, moderatorDaniel POP, director artistic

Coffee break

16.00-19.30 |  Workshop – Vocea în munca actorului”
coordonat deLaura FUENTES MATUS (Chile),
Pemehue Cai Collaboration Artistique Internationale (Chile)
locul: sala 7, UAT

Ziua a 4-a

Joi, 02.03. 2023 – Foaierul Teatrului Studio” din Târgu-Mureș
11.00 - 12.00 | Conferință –
Dans și teatru în mediul instituțional vs. mediul independent
susținută de Melissa CASTILLO CAVIEDES (Mexic),
Plataforma 322 Producción, Arte y Cultura, Puerto Vallarta

12.00 - 13.00|  Discuții,moderatorDaniel POP, director artistic

Coffee break

16.00-19.30 |  Workshop – Latidos – bătăi de inimi”,
coordonat deMelissa CASTILLO CAVIEDES (Mexic),
Plataforma 322 Producción, Arte y Cultura, Puerto Vallarta
locul: sala 7, UAT

 

Ziua a 5-a

Vineri, 03.03.2023 – Foaierul Teatrului Studio” din Târgu-Mureș
11.00 - 12.00 | Conferință –
Fii tanguera! Macismul teatral”,
susținută de Marina Eugenia RIOS (Argentina),
Instituto Nacional del Tango Buenos Aires (CTI)

12.00 - 13.00 | Discuții, moderatorDaniel POP, director artistic

Coffee break

16.00-19.30 |Workshop – Vocile în Tango și relația lor cu personajele Tangueros
coordonat deMarina Eugenia RIOS (Argentina),
Instituto Nacional del Tango Buenos Aires (CTI)
locul: sala 7, UAT

 

Parteneri:
Societatea Antreprenorială Studențească a UAT (SAS UAT), 
Instituto Nacional del Tango Buenos Aires (CTI) (Argentina),
Universidade de Brasília (Brazilia),
Pemehue Cai Collaboration Artistique Internationale (Chile),
Plataforma 322 Producción, Arte y Cultura, Puerto Vallarta (Mexic),
​​​​​​​Universidad Católica del Perú, Lima (Peru).