Skip to main content

Alice și Frankenstein: postumanismul în vizualitatea scenică

In 30 martie 2023., cu prelegerea doctorandului Lokodi Anna-Aletta, Șc. D. din cadrul UAT va continua seria de conferinţe intitulată Cercetarea teatrală – travaliu individual, gândire colectivă, care îi invită pe cei interesaţi la o oră deschisă de atelier.


Atelierul facilitează accesul la temele de cercetare ştiinţifică desfăşurate în Şcoala Doctorală, dezvăluie cadrele şi metodologia acestora. Programul public prezintă cu regularitate lunară rezultatele câte unui doctorand, ipotezele sale ştiinţifice.

Formele prezentării sunt complexe. Doctorandul îşi prezintă tezele rezumate într-un expozeu de 2o de minute, după care conducători de doctorat și cercetători recunoscuţi ai domeniului îşi exprimă opiniile. Toate acestea sunt urmate de dezbateri, la care aşteptăm cu plăcere pe cei interesaţi.