Skip to main content

Cercetare teatrală: muncă individiuală, gândire comună

drd. Alexandru Macrinici


Atelierul va avea loc în 25 mai, joi de la ora 17, în Foaierul Teatrului Studio. Scopul atelierului este să faciliteze accesul la temele de cercetare ştiinţifică desfăşurate în Şcoala Doctorală, să dezvăluie cadrele şi metodologia acestora. Școala doctorală prezintă cu regularitate rezultatele câte un doctorand și ipotezele sale ştiinţifice.

Formele prezentării sunt complexe. Doctorandul îşi prezintă tezele rezumate într-un expozeu de 30 de minute, după care conducători de doctorat și cercetători recunoscuţi din domeniu îşi exprimă opiniile. Toate acestea sunt urmate de dezbateri, la care îi aşteptăm cu drag pe cei interesaţi.