Skip to main content

APEL LA CONTRIBUȚII - Conferința Internațională de Studii Teatrale

Ediția a XXIV-a 8-9 decembrie 2023 ARTELE SPECTACOLULUI ȘI INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ


De la experimente de laborator rezervate doar programatorilor acum câteva decenii, interacțiunea om-mașină prin intermediul platformelor de inteligență artificială a ajuns astăzi o prezență accesibilă „la un click distanță”. A picta un tablou în maniera lui Cézanne ori a scrie un scheci în două personaje a cărui acțiune se petrece în Târgu Mureș au devenit verbe deloc străine platformelor electronice care emulează experiențe ale ființei într-o combinatorică proprie. Mai mult decât atât, inteligența artificială redactează lucrări academice, intră în dialog cu utilizatorul răspunzând la întrebări complexe, rezumă cele mai noi apariții editoriale sau imită stilul unor creatori de referință.

Conferința noastră își propune să dezbată care sunt oportunitățile, dar și riscurile unor astfel de tehnologii în raport cu artele spectacolului. Poate inteligența artificială să potențeze viul sau tinde să i se substituie? Vor fi aceste tehnologii înglobate natural în artele spectacolului, vor genera noi forme de expresie sau este inteligența artificială o amenințare pentru memoria, creativitatea ori gândirea umană; cât de marea este tentația manipulării informației și a deturnării ideologice? Care sunt liniile directoare ale spectacolelor care chestionează sau includ în propriile demersuri teatrale potențialul inteligenței artificiale? Care sunt motivațiile artistice ale creatorilor de spectacole care explorează aceste tehnologii? Cum au evoluat relațiile dintre natural și artificial, real și virtual, om și mașină în contextul teatral? Iată câteva teme care pot fi abordate, alături de alte perspective (artistice, psihologice pedagogice, etice, estetice, tehnice ș.a.) privind intersecția dintre artă și inteligența artificială.

La conferință sunt invitați să ia parte cercetători, oameni de cultură, cadre didactice, studenți, artiști, specialiști în informatică, toți cei care cred că pot intra în dialog, în raport cu tema propusă. Vă invităm să trimiteți rezumatele lucrărilor (maximum 400 de cuvinte) în limbile română, maghiară, engleză sau franceză, împreună cu afilierea instituțională a autorilor, prin e-mail (în format compatibil Microsoft Word), către conference@uat.ro până la data de 20 noiembrie 2023. Conferința se va desfășura, pe secțiuni, în limbile română, maghiară, engleză și franceză. Comisia științifică va selecta lucrările care vor participa la conferință înainte de 1 decembrie 2023. Lucrările acceptate prin sistemul peer-review vor fi publicate în revista Symbolon, (symbolon.ro), o revistă academică publicată de editura UArtPress sub egida Universității de Arte din Târgu-Mureș, indexată ERIH PLUS, CEEOL, DOAJ, Crossref, și Google Scholar și clasificată în categoria B de către CNCS.