Skip to main content

LANSAREA PROIECTULUI LEGĂTURI

Punem în legătură arta, patrimoniul & comunitatea


Asociația Centrul de Voluntariat Saschiz (CEVOS), în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu
Universitatea de Arte din Târgu-Mureş (UAT) și Autoritatea locală Saschiz anunță lansarea proiectului
LEGĂTURI. Evenimentul va avea loc miercuri, 26 iulie 2023, în sala de ședințe a Centrului de Informare
Turistică din Saschiz.
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE (NextGenerationEU prin
Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), în calitate de agenție de implementare pentru
Investiția I5, Investiția I5 - 1: Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere
cultural, Componenta 11, Pilonul IV din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNNR) –„PNRR:
Fonduri pentru România modernă și reformată!”.

Obiectivul general al proiectului LEGĂTURI îl reprezintă crearea unui cadru educațional non-formal și
transdisciplinar cu aplicații în artele spectacolului, artele digitale și artele participative (teatru, dans,
muzică, creații multimedia, rezidențe artistice), care să completeze și să consolideze agenda culturală a
comunei Saschiz.
Totodată, proiectul LEGĂTURI urmărește facilitarea cunoașterii reperelor culturale locale, naționale și
internaționale prin acțiuni informare și de educație culturale, contribuind astfel la combaterea
excluziunii sociale prin reducerea decalajelor între mediul urban și cel rural, în ceea ce privește accesul la
cultură. Prin activitățile sale, proiectul își propune să intensifice contribuția comunității artistice la
creșterea economiei locale, sprijinind creativitatea, promovarea patrimoniului local și incluziunea
socială.
Implementarea proiectului LEGĂTURI se bazează și pe co-finanțarea Primăriei Saschiz și pe parteneriatul
Universității de Arte din Târgu Mureș, care facilitează prezența a 10 studenți în cadrul „TABEREI
INTERNAȚIONALE DE REZIDENȚE ARTISTICE „LEGĂTURI”, desfășurată în perioada 07-17 august 2023.
În contextual taberei „LEGĂTURI” vor fi realizate printre altele, activități cultural-educative, susținute de
artiști consacrați pe plan național și internațional: dansatorul și coregraful Daniel POP (FR), designerul
de modă Eddie CORPS (MX), cântăreața Sylvie BURGER (FR), actrițele de teatru și film Simona
MĂICĂNESCU (RO) și Elena PUREA (RO), păpușarii Nuți și Sorin DOROBANȚU (RO), precum și de
reprezentanți ai mediului antreprenorial din România.
Grupul țintă este format din:
 beneficiari direcți prin participarea la activitățile proiectului – locuitori ai comunei Saschiz (satele
Saschiz, Cloașterf și Mihai Viteazu);
 reprezentanți ai autorităților locale și instituțiilor culturale – reprezentanți ai Primăriei și Consiliului
Local Saschiz, precum ai instituțiilor culturale reprezentative;
 participanți la „Tabăra de creație artistică, cu prezență internațională – Legături”, – 10 studenți,
selectați de partenerul proiectului, Universitatea de Arte din Târgu Mureș;
 ONG-uri care desfășoară pe plan local și zonal activități în domeniul cultural, meșteri și artizani locali,
mass-media;
 spectatori – persoane din comunitatea locală, turiști regionali, naționali și străini etc.
Valoarea totală a proiectului este de 224.268,00 lei din care valoarea contractului de finanțare este de
199.995,00 lei, iar co-finanțarea, asigurată de Autoritatea locală Comuna Saschiz este de 24.273,00 lei.
Perioada de implementare a proiectului LEGĂTURI este de 15 luni, începând cu data de 31.03.2023 până
la 30.06.2024.

ECHIPA PROIECTULUI:
Florentiva Mărcuș (CEVO) – manager proiect
Alexandra Negrei (CEVO) – responsabil financiar
Daniel Pop – coordonator artistic al taberei LEGĂTURI
Adriana Boantă – responsabil comunicare și strategie vizuală

CONTACT:
Centrul de Voluntariat Saschiz (CEVOS)
Adresa: Sat Cloașterf, nr. 3, comuna Saschiz, Județul Mureș, România, cod postal 54751
web: www.centruldevoluntariatsaschiz.com
e-mail: cevosaschiz@gmail.com
Persoana de contact: Alexandra Negrei, Președinte (CEVOS)
telefon: 0720.196.958
Responsabil comunicare: Adriana Boantă, e-mail: tabaralegaturi@gmail.com