Skip to main content

ARTA ÎN EDUCAȚIE - Prezentul viitorului

17 aprilie 2024


Viitorul ne este necunoscut, în lumea noastră există multe evenimente și procese
imprevizibile, în schimbare rapidă. Educația și formarea ar trebui să pregătească tinerii pentru a
face față acestor situații viitoare imprevizibile, ceea ce reprezintă o provocare uriașă și ridică
câteva întrebări:


Care este secțiunea transversală a realității educaționale actuale? Cum ar putea sistemul
educațional, părinții și profesorii să facă față provocărilor viitoare? Ce îi caracterizează pe
tinerii de astăzi? Cum ne putem conecta eficient cu ei? Pentru ce ar trebui să fie pregătiți elevii,
în ce ar trebui să fie întăriți, ce ar trebui să le fie predat pentru a face față provocărilor
imprevizibile ale viitorului? Cine are grijă de profesorii în exercițiu, cine îi ajută să se
recupereze? Avem de-a face cu părintele (și dacă nu, de ce da)?


Presupunem că în primul rând profesioniștii care se ocupă de educație și formare sunt
interesați de întrebările formulate mai sus, dar îi așteptăm și pe studenții și profesorii deschiși la
acest subiect din domenii conexe, științe interdisciplinare.


Pentru conferința noastră (prelegere și/sau atelier) aștetpăm contribuții din partea cadrelor
didactice, cercetătorilor și studenților care se ocupă de științele educației și/sau arte. Vă rugăm să
trimiteți rezumatul prelegerii și/sau workshop-ului (maximum 400 de cuvinte) pe care doriți să-l
prezentați în cadrul conferinței și informații despre apartenența instituțională a autorului în limba
română sau maghiară și engleză la adresa conferinta.dppd.2016@gmail.com.


Termen limită pentru contribuții: 25 februarie 2024.


Lucrările conferinței se prezintă în limbile română și maghiară. Comitetul științific al
conferinței decide asupra contribuțiilor. Articolele prezentate sub forma unor prelegeri sau
ateliere susținute la conferință vor fi publicate într-un volum al conferinței.
Așteptăm cu drag toate părțile interesate!


În numele organizatorilor,


dr. habil Kinga Bakk-Miklósi, profesor universitar
Director DPPD