Skip to main content

Cercetare teatrală: muncă individuală, gândire comună

Prelegere susținută de drd Măriuca Ignat


Școala doctorală a Universității de Arte din Târgu Mureș vă invită la o prelegere susținută de drd Măriuca Ignat, cu titlul ”Scenografi români și cenzura comunistă (1948-1989)”. 

Îndrumător științific: Prof. univ. dr. habil. Alina Nelega,
La discuție participă cadru didactic asociat Monica Ristea și dr. Rodica Arghir.

Prelegerea va avea loc în Foaierul Teatrului Studio, în 21 Martie 2024, ora 17:00.