Skip to main content

Rezultatele cautarii

Afișare rezultate 41 pâna la 50 din totalul de 341:
41. Licenţă  
Licenţă A D M I T E R E A   Sesiunea SEPTEMBRIE 2019 STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR…  
42. Informatii_generale2018.pdf  
UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU–MUREȘ MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM ADMITEREA Sesiunea septembrie 2019 STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ Durata studiilor: 3 ani Forma de învățământ: cursuri de zi …  
43. Informatii_masterat2018.pdf  
UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU–MUREȘ MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM ADMITEREA Sesiunea septembrie 2019 STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT Durata studiilor: 2 ani Forma de învățământ: cursuri de zi…  
44. Şcoala doctorală  
REGULAMENTE ȘI METODOLOGII: Regulamentul studiilor de doctorat Ghid de elaborare a tezei de doctorat Plan individual de studii - model Metodologie privind generarea și analiza raportului de…  
45. Doctorat  
CRITERII DE ADMITERE:  I. PROBĂ DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ pentru o limbă de circulaţie internaţională - pentru candidaţii care nu au depus Certificat de competenţă lingvistică; …  
46. Licenta  
CRITERII DE ADMITERE CRITERII DE ADMITERE:   A.    Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI – ACTORIE B.    Specializarea ARTELE…  
47. DOCUMENTE.doc  
Dosarul de concurs Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: a) cerere de înscriere la concurs; b) copia actului…  
48. Cerere_inscriere_la_concurs.doc  
Către, Universitatea de Arte din Tg-Mureș În atenția domnului Rector, & P Œ š Ä ................... Data …  
49. Declaratie_date_personale.doc  
DECLARAŢIE Subsemnatul (a), _______________________________, fiul (fiica) lui ____________ şi al _________________, născut (ă) la data de ______________ în localitatea ___________, judeţul/sectorul…  
50. Anexa13_1_3Codul_de_etica2016_1.pdf  
UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU–MUREȘ MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ UNIVERSITARĂ I. INTRODUCERE 1.1. Domeniul de aplicare Art. 1. Codul de conduită…  
Afișare rezultate 41 pâna la 50 din totalul de 341