Skip to main content

Rezultatele cautarii

Afișare rezultate 61 pâna la 70 din totalul de 341:
61. InformatiiConcursLectorpoz43ArteSM.pdf  
In fo r ma ți i po st Universitatea UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÎRGU-MUREȘ Facultatea Facultatea de Arte în Limba Maghiară Departament Teatru, arte vizuale și științe ale comunicării Poziția în…  
62. DOCUMENTE.doc  
Lista documentelor ce trebuie înclus în dosarul de concurs 1. În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic candidatul întocmește un dosar care conţine, cel puţin,…  
63. CERERE_INSCRIERE_LA_CONCURS_POST_DIDACTIC_Anexa4.doc  
DOMNULE RECTOR, Subsemnatul (a) _____________________________________________________________, născut (ă) la data de (ziua, luna, anul) ___________________________________, domiciliat (ă) în…  
64. DECLARATIE_PE_PROPRIA_RASPUNDERE_Anexa6.doc  
D E C L A R A Ţ I E, Subsemnatul / subsemnata__________________________________________________, cu domiciliul în judeţul __________________ municipiul/oraşul _________________________…  
65. DECLARATIE_DE_INCOMPATIBILITATE_Anexa5.doc  
D E C L A R A Ţ I E, Subsemnatul / subsemnata__________________________________________________, cu domiciliul în judeţul __________________ municipiul/oraşul _________________________…  
66. CV_Cristache.pdf  
A ceastă imagine nu se poate afișa. Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume CRISTACHE, Niculae Adresa România Telefon Mobil: 0743.203.926 Fax E-mail Cetăţenia Data naşterii…  
67. TA_Cristache.pdf  
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ TEZĂ DE ABILITARE CONCEPTUL DE „METODĂ“ ÎN ARTA TEATRULUI ÎN SECOLUL XX CONF. UNIV. DR.…  
68. FS_Cristache.pdf  
UNIVERSITATEA DE ARTE TÂRGU-MUREŞ FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA ROMÂNA DEPARTAMENTUL: TEATRU ȘI ARTE VIZUALE Concurs pentru ocuparea postului de Profesor, poz. Data 2019 Disciplinele: Interpretarea…  
69. Infrastructură, servicii  
Infrastructură, servicii TEATRUL STUDIO sală cu 174 locuri tehnicã de scenã modernã sistem microport sistem de traducere simultanã   ATELIERE DE CREAȚIE SI SĂLI DE CURS 2.1. Clădirea principală…  
70. Cercetare ştiinţifică, creaţie artistică  
CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, CREAȚIE ARTISTICĂ Institutul de Cercetări Teatrale Și Multimedia din cadrul Universităţii de Arte Tîrgu-Mureș este înfiinţat pentru a se crea un cadru unitar, armonios şi…  
Afișare rezultate 61 pâna la 70 din totalul de 341