Aplicare Erasmus+ pentru anul scolar 2023/2024

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR!

ERASMUS+ este un program european, care oferă burse în străinătate pentru un semestru (SM), sau burse de practică la instituții din străinătate (SMP).

În cadrul programului ERASMUS+ anunţăm apelul pentru anul universitar 2023/2024 în următoarele domenii:

 

ATENȚIE: apelul este pentru întregul an școlar 2023/2024, se depun dosarele pentru semestrul I. și semestrul II.

 

MOBILITĂȚI STUDENȚI (SMS)

PLASAMENTE(PRACTICĂ) STUDENȚI (SMP)

Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului Sectorial ERASMUS, solicitanţii trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

  • să fie înmatriculaţi la Universitatea de Arte, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”);
  • să fi absolvit cel puţin un an de studiu în momentul începerii mobilităţii (se aplică numai în cazul nivelului licenţă);
  • să fie integralişti după ultima sesiune de examene;
  • să deţină un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează; (sau cursuri universitare care atestă cunoașterea limbii străine)

Important! Studenții, care beneficiază de bursă socială, sau se incadrează în această categorie pot primi o suplimentare de 250 euro/lună la bursa erasmus (la mobilitățile de studiu)

Suma bursei se schimbă în funcție de țara de destinație (între 540-600 euro/luna)

·         Lista Universităților partenere se găsește pe www.uat.ro/erasmus-plus/institutii-partenere

 

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor: 21 martie 2023.

Nou: Aplicația se face Online prin completarea Formularului în Google Forms. Documentele de candidatură trebuie atașate la Formularul Google.

Dosarul de aplicaţii trebuie să cuprindă următoarele documente:

1.      Formularul Google completat:

         Mobilități de studiu:
         https://docs.google.com/forms/d/1TAG7bsXqC0XkWHcc_nSRVDAZapPersNTHmhvijPZ9KI/edit
         Mobilități de plasamente studenți:
        https://docs.google.com/forms/u/1/d/16wY0qblhTOltU3wybJcq5SngiM0WElRXVQcbe288e0g/edit?usp=forms_home&ths=true

2.      Declarație pe propria răspundere

3.      Declarația GDPR

4.      CV Europass (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp)*

5.      Scrisoare motivațională*

6.      Copie după Carnetul de Identitate

7.      Acordul tutorelui de an în scris (Model)

8.      Altele: participare la conferințe științifice, publicații, recomandare de la un profesor de specialitate, alte adeverințe ale activităților profesionale

9.     Documentele care atestă situația socială (dacă aplică la o bursă socială)

*în limba română și limba instituției gazde

 

 

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE ȘI NEDIDACTICE!

ERASMUS+ este un program european, care oferă burse în străinătate pentru stagii de predare la

universități din străinătate pentru profesori (STA), și mobilități ale personalului administrativ (STT)

În  cadrul  programului  ERASMUS+ anunțăm  apelul pentru  anul  universitar  2023/2024 în

următoarele domenii:

  1. MOBILITĂȚI DE PREDARE PENTRU PROFESORI (STA)

-          Minim 5 zile la o universitate din străinătate

-          Minim 8 ore de predare efectuate

-          Copie după Carnetul de Identitate

-          Formularul Google completat: https://docs.google.com/forms/d/1b4DlQ0E77tl0tr9_tSrppaVDXGS38M5f8HMmiqzkelk/edit

-          Planul de lucru (se poate descărca de pe pagina web a universității)

-          CV în format Europass (în limba română, și engleză)

-          Lista universităților partenere este listată pe pagina web al universității

2.   FORMAREA PERSONALULUI DIDACTIC ȘI NEDIDACTIC (STT)

-          Minim 5 zile de formare la o instituție din străinătate

-          Copie după Carnetul de Identitate

-         Formularul Google: https://docs.google.com/forms/u/1/d/1JS73RAUyxIEBMesTJTmdaBcuEAqOXYNPeLDwzCYWXf4/edit?usp=forms_home&ths=true

-          Planul de lucru (se poate descărca de pe pagina web a universității)

-          CV în format Europass (în limba română, și engleză)

 

Puteți descărca toate documentele necesare pe linkul următor: http://www.uat.ro/erasmus/documente

Documentația se trimite online, prin completarea Formularului Google.

*Pentru completarea formularului este nevoie de un cont Google
*Dacă nu funcționează linkul vă rog trimiteți un mail pe adresa de contact și vă trimitem o invitație prin e-mail pentru completarea formularului.

 

Informaţii suplimentare la:

Szegedi Attila, coordonatorErasmus

Tel: 0265-266281, e-mail: szegedi17@yahoo.com  

Bordi Alíz, secretar şef

Tel: 0265-266281, e-mail: uat@uat.ro,