Aplicare Erasmus+ pentru anul 2024

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR!

Se lansează apel de burse Erasmus+ pentru

 

 1. MOBILITĂȚI DE PLASAMENTE STUDENȚI (SMP)
   

Acest apel este valabil pentru anul 2024. Mobilitățile de plasamente pot fi realizate în perioada de vacanță (între 1 iulie – 30 septembrie), excepție fiind studenții proaspăt absolvenți, ei având dreptul să efectueze mobilitatea de plasament în termen de 12 luni de la absolvire.

 

În luna octombrie se va lansa un apel pentru mobilități de studiu pentru semestrul de primăvară 2025, iar în primăvara anului 2025 un apel pentru mobilități de plasamente pentru anul 2025 și mobilități de studiu pentru semestrul de toamnă din 2025.

 

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este marți, 14 mai 2024.

 

Modul de aplicare este online, prin Google Forms. Accesați formularul tipului de mobilitate pentru care doriți să aplicați, completați toate câmpurile și atașați documentele cerute. Denumirea documentelor să conțină numele dvs. (ex. Muntean_Ioan_CV.pdf). Puteți trimite cererea o singură dată, după care veți primi confirmare pe e-mail. Dacă întâmpinați probleme sau aveți întrebări în legătură cu completarea formularului vă rog să contactați Coordonatorul Erasmus+ pe adresa de e-mail szegedi17@yahoo.com.

 

Pentru a candida la concursurile de selecție în vederea obținerii unei mobilități în cadrul Programului ERASMUS+, solicitanții trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

 • să fie înmatriculați la Universitatea de Arte, indiferent de nivelul de studiu (licență, master, doctorat) și indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”);
 • să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență);
 • să fie integraliști după ultima sesiune de examene;

 

Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă următoarele documente:

Aplicația se face Online prin completarea Formularului în Google Forms. Documentele de candidatură trebuie atașate la Formularul Google.

 

 1. Formularul de candidatură completat în Google Forms: https://docs.google.com/forms/d/16wY0qblhTOltU3wybJcq5SngiM0WElRXVQcbe288e0g/edit
 2. Declarație GDPR
 3. Declarație Erasmus+
 4. Scrisoare motivațională (redactată în limba de studiu la UAT și în limba străină în care se vor efectua studiile la prima opțiune exprimată);
 5. Curriculum vitae (tehnoredactat în limba de studiu la UAT sau în limba străină în care se vor efectua studiile la prima opțiune exprimată);
 6. Copie carte de identitate;
 7. Acordul tutorelui de an, semnat
 8. Scrisoare de invitație de la instituția unde doriți să efectuați plasamentul
 9. Participarea sau implicarea în diverse activități academice și extrașcolare (conferințe științifice, publicații, recomandare de la un profesor de specialitate, alte adeverințe ale activităților profesionale, voluntariat, etc.)

ATENȚIE

În anul 2024 a fost actualizat Regulamentul Erasmus+. Vă rugăm consultați regulamentul și Anexele acestuia în secțiunea Documente pe pagina www.uat.ro

Aici găsiți grila de punctaj și lista documentelor necesare pentru a semna contractul financiar în cazul unei candidaturi cu succes, cât și documentele necesare pentru decontul la sfârșitul mobilităților.

Evaluarea candidaților va include un Interviu de Selecție.

Evaluarea candidaturilor se face la nivel de Universitate de către o comisie propusă de Rectorul Universității și aprobată de Senat.

 

Suma bursei poate varia în funcție de țara de destinație, între 756 și 824 euro / lună.

 

Informaţii suplimentare la:

Szegedi Attila, coordonatorErasmus

Tel: 0265-266281, e-mail: szegedi17@yahoo.com  

Bordi Alíz, secretar şef

Tel: 0265-266281, e-mail: uat@uat.ro,