Metodologia de admitere

  • media examenului de bacalaureat
  • probă scrisă de creativitate
  • interviu

PROBA va cuprinde:

  • Un INTERVIU DE PREZENTARE a candidatului, care să cuprindă profilul candidatului, motivele preferinței pentru domeniul comunicării (audiovizuală/cinematografie/fotografie/scenaristică/publicitate) și care poate include, opțional, un portofoliu de produse sau activități cultural-artistice ale candidatului.
  • ESEU ORIGINAL (pentru testarea creativității) care va consta în elaborarea unei „povești din spatele imaginii” (1-2 pag.), elaborat pe baza unei fotografii premiate Pulitzer, la alegerea candidatului. Nu este obligatoriu ca povestea imaginată de candidat să fie în legătură cu contextul real al fotografiei. Imaginea selectată de candidat va fi atașată poveștii create. Candidatul poate folosi orice imagine de pe site-ul www.pulitzer.org, incluzând între documentele de concurs link-ul cu adresa fotografiei.

ESEUL SE VA TRIMITE ÎN FORMAT ELECTRONIC ODATĂ CU DOCUMENTELE DE ÎNSCRIERE la adresa  uat_decanat@yahoo.com,

La admitere se vor evalua următoarele competențe:
- capacitatea de formulare și argumentare a unei opinii
- coerența exprimării și corectitudinea lingvistică
- capacitatea imaginativă și de creație narativă pe baza unui suport vizual

Componența mediei de admitere:

  • 30% media de bacalaureat;
  • 40% nota obținută la interviul de prezentare;
  • 30% nota obținută la eseul de creativitate.

Criterii de departajare în caz de medii egale:

  • Nota acordată pentru eseu

*În cazul în care situația epidemiologică va impune desfășurarea examenului de admitere online, candidatul va primi toate informațiile necesare pregătirii pentru un format online, pe adresa de email.