Metodologia de admitere

ETAPA 1 – Probă scrisă la alegere din următoarele discipline:

  • Limba și literatura română (din materia claselor IX. – XII.)
  • Psihologie (clasa a X-a)
  • Sociologie (clasa a XI-a)
  • Filosofie (clasa a XII-a)

ETAPA a 2-a – probă orală, se vor evalua următoarele competențe: 

  • capacitatea de argumentare;
  • capacitate de formare obiectivă, fără prejudecăți a opiniei în legătură cu o situație reală sau fictivă dată;
  • capacitatea de rezolvare a unei probleme reale sau fictive cu ajutorul mijloacelor de comunicare;

 Componența mediei de admitere:

  • 30% media de bacalaureat;
  • 40% nota obținută la examenul scris;
  • 30% nota obținută la proba orală.

Criterii de departajare în caz de medii egale: media obținută la proba scrisă.