În cadrul specializării Coregrafie se aprofundează o bază teoretică și practică în domeniul artei coregrafice, unde studenții se familiarizează cu cele mai relevante metode de cercetare și creație din istoria dansului. Pe parcursul anilor de studiu se pune accent pe diferite tehnici și stiluri de dans (ballet, dans contemporan, jazz, ballroom dancing) ce permit fiecărui student abordarea unei direcții originale și reprezentative pentru arta coregrafică contemporană.

Diversitatea stilurilor și a noțiunilor de tehnică studiate în cadrul secției de coregrafie oferă studenților posibilitatea experimentării unei fizicalități proprii, dar și abordarea unor direcții estetice menite să le definească personalitatea artistică.


Metodologia de admitere

ETAPA 1:

  1. Testarea aptitudinilor muzicale (ritm, auz muzical); 
  2. Evaluarea cunoştinţelor din domeniul coregrafiei prin analiza unui fragment dintr-un spectacol coregrafic înregistrat. 

ETAPA a 2-a:

  1. Improvizaţie coregrafică pe un fragment muzical (3-5 minute) din lucrări muzicale aparţinând repertoriului universal-practic; 
  2. Interpretarea a 3-5 dansuri din repertoriul propriu.

 

Candidații vor prezenta la înscriere un repertoriu personal compus din minim 5 coregrafii de dans (popular / modern / contemporan / sportiv). Fondul muzical pentru dans poate să fie prezentat pe suport CD audio sau acompaniament live.

Criterii de departajare în caz de medii egale:  Nota acordată pentru etapa a 2-a.