În cadrul specializării Coregrafie se aprofundează o bază teoretică și practică în domeniul artei coregrafice, unde studenții se familiarizează cu cele mai relevante metode de cercetare și creație din istoria dansului. Pe parcursul anilor de studiu se pune accent pe diferite tehnici și stiluri de dans (ballet, dans contemporan, jazz, ballroom dancing) ce permit fiecărui student abordarea unei direcții originale și reprezentative pentru arta coregrafică contemporană.

Diversitatea stilurilor și a noțiunilor de tehnică studiate în cadrul secției de coregrafie oferă studenților posibilitatea experimentării unei fizicalități proprii, dar și abordarea unor direcții estetice menite să le definească personalitatea artistică.


Metodologia de admitere

ETAPA 1:

 1. Testarea aptitudinilor muzicale (ritm, auz muzical).
  • candidatul va pregăti un fragment muzical sau o melodie pe care o va interpreta acapela sau cu negative;
  • candidatul va reproduce anumite ritmuri date de examinator prin bătăi din palme;
 2. Evaluarea cunoştinţelor din domeniul coregrafiei prin analiza unui fragment dintr-un spectacol coregrafic înregistrat.

Prima etapă se notează cu ADMIS/RESPINS

ETAPA a 2-a:

 1. Improvizaţie coregrafică pe un fragment muzical (3-5 minute) din lucrări muzicale aparţinând repertoriului universal-practic, la alegerea comisiei.
 2. Interpretarea a 3-5 dansuri din repertoriul propriu, folosind stiluri de dans diferite, ex: dans contemporan, dans sportiv, jazz, hip-hop, dans popular, dans clasic, street dance etc.

IMPORTANT

Candidații vor prezenta la înscriere un repertoriu personal compus din minim 5 coregrafii de dans (popular / modern / contemporan / sportiv). Fondul muzical pentru dans poate să fie prezentat pe suport CD audio sau acompaniament live.

  • Adresa de e-mail a candidatului se va comunica la secretariat în momentul înscrierii pentru a vă putea oferi toate informațiile de care va fi nevoie ulterior în timpul admiterii
  • Candidatul trebuie să fie îmbrăcat în echipament de mișcare, pentru a se putea observa fiecare mișcare/detaliu al expresiei corporale pe toată durata examenului de admitere
  • Pentru proba de improvizație candidatul va folosi la alegere elemente de recuzită/decor (de ex: un scaun, o pălărie, o carte, o floare, un sacou etc.)
  • Pentru ultima probă, la pregătirea dansurilor din repertoriul propriu candidatul poate folosi elemente de costum
  • Este de preferat ca în repertoriul candidatului să fie cât mai multe stiluri de dans diferite pentru o evaluare cât mai corectă

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 • Nota acordată pentru etapa a 2-a.

*În cazul în care situația epidemiologică va impune desfășurarea examenului de admitere online, candidatul va primi toate informațiile necesare pregătirii pentru un format online, pe adresa de email.