Pre înscrire doctorat

Compleatrea și trimiterea acestui formular NU reprezintă finalizarea înscrierii. Pentru a finaliza înscriere e nevoie de depunerea fizică a următoarelor documente: 

1.cerere de înscriere;
2.curriculum vitae;
3.lista de publicaţii şi de creaţie artistică;
4.certificatul de naştere – copie legalizată;
5.certificatul de căsătorie (dacă e cazul) - copie;
6.diploma de bacalaureat – copie legalizată;
7.diploma de licenţă şi foaia matricolă – copie legalizată;
8.În cazul studiilor efectuate în străinătate: atestat privind recunoașterea studiilor efectuate în străinătate, eliberat de Ministerul Educației și Cercetării (www.cnred.edu.ro);
9.copie xerox a cărţii de identitate;
10.adeverință medicală (de la medicul de familie – conține: nu suferă de boli contagioase, apt pentru continuarea studiilor);
11.trei fotografii 3x4;
12.diploma de master şi foaie matricolă ;
13.certificat de competenţă lingvistică ;
14.referat cu tema tezei de doctorat, concept structurat într-un referat (4-6 pagini) privind tema, aria şi bibliografia cercetării propuse pentru studiul doctoral
15.rezumat scris al proiectului  în limba engleză (pentru candidaţii care nu dețin Certificat de competenţă lingvistică)
16.un dosar plic.

 

Pre-înscriere doctorat

Step

(activitate artistică sau publicații despre teatru și arta spectacolului)