Înscriere pentru concursul de admitere - Doctorat

Pentru înscriere documentele solicitate se vor trimite la adresa admitereuat@gmail.com:

PERIOADA ADMITERII:

Înscrieri: 13-21 septembrie 2021 (în data de 21 septembrie cel târziu până la ora 13.00);

Examene (studii în limba română, la sediul universității): 23 septembrie 2021
Examene (studii în limba maghiară, online): 23-24 septembrie 2021


ANUNȚ:
1.    Înscrierea candidaților se face online în perioada 13-21  septembrie 2021 (prin e-mail la adresa admitereuat@gmail.com (studiile în limba română), felveteli@uat.ro (studiile în limba maghiară). Candidaţii sunt responsabili de transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de admitere al Universității de Arte din Târgu Mureș, aprobat prin Hotărârea Senatului din data de 22.01.2020, semnate (unde este cazul) și scanate. Fac excepție de la această regulă fotografiile care vor fi aduse în format fizic la momentul începerii activității didactice. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată. 
2.    Din componenţa dosarului de concurs se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către persoana/persoanele care are/au atribuţii desemnate în acest sens. Prin excepţie, pentru constituirea dosarului de concurs aferent anului universitar 2021/2022 se poate realiza înscrierea online prin încărcarea documentelor de către candidaţi cu asumarea responsabilităţii de către aceştia cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate şi cele originale. 

! Pachetul de documente să nu depășească 2 Mb.

3.    Confirmarea locului se face personal, iar candidatul admis în învăţământul universitar va depune un dosar cu următoarele acte: 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:  

1. formularul de înscriere;
2. curriculum vitae;
3. lista de publicaţii şi de creaţie artistică;
4. certificatul de naştere;
5. certificatul de căsătorie (dacă e cazul);
6. diploma de bacalaureat;
7. diploma de licenţă şi foaia matricolă;
8. În cazul studiilor efectuate în străinătate: atestat privind recunoașterea studiilor efectuate în străinătate, eliberat de Ministerul Educației și Cercetării (www.cnred.edu.ro);
9. carte de identitate;
10. adeverință medicală;
11.diploma de master şi foaie matricolă ;
12. certificat de competenţă lingvistică ;
13. referat cu tema tezei de doctorat, concept structurat într-un referat (4-6 pagini) privind tema, aria şi bibliografia cercetării propuse pentru studiul doctoral
14. rezumat scris al proiectului  în limba engleză (pentru candidaţii care nu dețin Certificat de competenţă lingvistică)

15. declarație privind protecția datelor cu caracter personal.

 

Formularul de înscriere și modelul declarației privind protecția datelor personale se găsește la adresa:

https://www.uat.ro/admitere/inscriere