Simpozion Ştiinţific Studenţesc

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) vă invită cu drag la Simpozionul Științific Studențesc care va fi organizat în data de 22 aprilie 2015. Tema evenimentului este Arta în educație.

Programul este atașat, vă așteptăm cu mult drag!

În numele organizatorilor,
Dr. Bakk-Miklósi Kinga,
director DPPD


ARTA ÎN EDUCAŢIEStrategii şi tendinţe contemporane22 aprilie 2015 

Datorită diversităţii lumii artistice contemporane, pregătirea pentru înţelegerea şi acceptarea artelor este o activitate complexă. Simpozionul studenţesc Arta în educaţie oferă posibilitate, cadru ştiinţific şi practic pentru abordarea unor probleme, precum: Poate fi dezvoltată sensibilitatea faţă de artă? Poate fi invăţată arta? Ce metode de predare sunt aplicabile pentru predarea artei? Ne poate pregăti şcoala pentru fenomenele artistice actuale? Ce presupune educaţia pentru arta modernă?...

În încercarea de a găsi o parte din răspunsurile la aceste întrebări, lucrările Simpozionului aduc laolaltă studenţi-viitori profesori, profesori-mentori, profesori didacticieni, precum şi alţi profesori interesaţi de predarea artei, de folosirea instrumentelor artistice în educaţie, respectiv de subtilităţile valenţelor instructiv-formative ale artei.

La o dezbatere comună îi aşteptăm pe studenţi, pe profesori şi pe toţi cei preocupaţi de acest subiect!

Program

Locație: Foaierul Studio

9.30: Cuvânt de bun-venit
Dr. Sorin Crişan – Rector Universitatea de Arte, Tîrgu-Mureş
Dr. Bakk-Miklósi Kinga – Director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic                                              
Dr. Oana Leahu –  Decan Facultatea de Arte în Limba Română
Dr. Kós Anna – Decan Facultatea de Arte în Limba Maghiară
Prof. Simona Turcu – Inspector şcolar Aria curriculară „Arte”, ISJ Mureş

10.00: Prelegeri profesori
Activitatea  didactică dincolo de rigiditate, şabloane şi stereotipi
Conf. univ. dr. Silvia Negruţiu, DPPD, UAT

Arta
imaginaţie, creativitate, act
Drd. Iolanda Cătinean, Director Palatul Copiilor Tîrgu-Mureş

Metodele activ-participative - necesitate, eficienţă şi artă în predarea muzicii
Jeddi Tunde, prof. de muzică, Colegiul „Alexandru Papiu-Ilarian” Tîrgu-Mureş

Muzica şi subtilităţile valenţelor sale educative
Dr. Carmen Mihăescu, Departamentul de Muzică al UAT Tîrgu-Mureş

11.00: Prelegeri studenţi
·       Metode nonformale de educaţie artistică la clasele primare: improvizaţia şi jocul
Ana Maria Galea, stud. DPPD nivel II, UAT Tîrgu-Mureş, specializarea Actorie
·       Eficienţa artei în educaţia contemporană modernă
Teodora Sântean, stud. Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Ştiinţele Educaţiei  Preşcolare şi Primare, an III
·       Educaţie prin muzică pentru „creiere colorate”
Laura Frim, stud. DPPD UAT Nivel I, an III, specializarea Pedagogie Muzicală
·       Rolul concertelor educative în dezvoltarea percepţiei asupra artei
Ioan Sorin David, stud. DPPD UAT Nivel I, an. III,  specializarea Pedagogie Muzicală
·       Rolul şi importanta educaţiei muzicaleîn dezvoltarea celorlalte dimensiuni aleeducaţieielevilor
Emilia Muntean, stud. DPPD UAT Nivel I, an. II,  specializarea Pedagogie Muzicală
·       Captarea atenţiei elevilor în cadrul orelor de educaţie muzicală - importanţă, metode
Drd. Ana Niculescu, UAT Tîrgu-Mureş, domeniul Teatru
·       Teatrul în educaţia extraşcolară 
Edina Soós, stud. DPPD UAT Nivel I, an. II,  specializarea Teatrologie
·       Teatrul în educaţie,  provocare pentru studentul-actor, viitor profesor               
Cătălina Elena Mihăilă, stud. DPPD UAT Nivel I, an. II,  specializarea Arta Actorului

13.00: Pauză de masă
14.00: Workshop-uri
14.00 : Improvizaţia în artele scenice. Alternative didactice pentru învăţământul primar
Sala: 35, Invitat: Ana Maria Galea, stud. DPPD nivel II, UAT, specializarea Actorie
15.00: Terapii ocupaţionale: expresia verbală – povestea terapeutică, Sala 3/III,
           Invitat: Psiholog dr. Paşca Dorina Maria, conf. univ. UMF, Tîrgu-Mureş
16.00: Metamorfoze corporale: de la gest şi imagine la expresie scenică, Sala 8/Parter,
           Invitat: Drd. Denisa Badea, UAT Tîrgu-Mureş, Profesor de balet – Palatul    Copiilor, Tîrgu-Mureş
17.00: Theatre in education (Teatrul în educaţie)
            Invitat: Scott Johnston – lecturer in acting, Edinburg’s College, Scotland
18.00: O sinteză a concluziilor Simpozionului

Pentru o bună organizare şi gestionare a evenimentului (mape, diplome), avem  rugămintea să vă anunţaţi participarea la simpozion (deopotrivă profesori şi studenţi) la adresa de e-mail silvianegrutiu@yahoo.com, până în data de 18 aprile.
Subliniem faptul că toţi cei prezenţi (cu şi fără lucrări) vor primi diplome de participare.
 
           Vă aşteptăm cu interes!