Conferința internațională ”Arta în educație – Fundament și dezvoltare a personalității adolescentine”

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) vă invită cu drag la Conferința cu participare internațională ”Arta în educație – Fundament și dezvoltare a personalității adolescentine”,în cadrul Universității de Arte Tîrgu-Mureș, în data de 27 aprilie 2018.


Stimați colegi profesori, dragi studenți! Datorită diversității lumii artistice contemporane, pregătirea pentru înțelegerea și acceptarea artelor este o activitate complexă. Conferința internațională ”Arta în educație – Fundament și dezvoltare a personalității adolescentine” oferă posibilitate, cadru științific și practic pentru abordarea unor probleme, precum: Poate fi dezvoltată sensibilitatea față de artă în adolescență? Poate fi învățată arta? Ce metode de predare sunt aplicabile pentru predarea artei? Ce presupune educația pentru arta modernă? Ce influențe poate avea arta asupra dezvoltării personalității adolescenților? În încercarea de a găsi răspunsuri la aceste întrebări, lucrările conferinței doresc să aducă laolaltă studenți-viitori profesori, profesori-mentori, profesori didacticieni, psihoterapeuți, precum și alte cadre didactice interesate de predarea artei, de folosirea instrumentelor artistice în educație, respectiv de subtilitățile valențelor instructiv-formative ale artei. Vă invităm, așadar, cu drag la Conferința cu participare internațională ”Arta în educație – Fundament și dezvoltare a personalității adolescentine”, organizată de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea de Arte Tîrgu-Mureș, în data de 27 aprilie 2018. Lucrările conferinței se vor desfășura în limbile română și maghiară, în incinta Universității de Arte și vor fi structurate pe trei secțiuni:  1. Intervenții ale unor invitați de prestigiu, care activează în domeniul educației și artelor; 2. Sesiune de lucrări științifice prezentate de studenți ai DPPD din UAT; 3. Ateliere susținute de specialiști în domeniul educației și artelor. Înscrierile la conferință se fac prin trimiterea titlului și a rezumatului lucrării (3 alineate, maxim 15 rânduri) pe adresa de e-mail conferinta.dppd.2016@gmail.com, până în data de 16 martie 2018.  Data limită pentru trimiterea lucrării in extenso este 31 martie 2018. Precizăm că lucrările prezentate în cadrul conferinței vor fi publicate într-un volum colectiv.  Taxa de participare este de 50 lei (studenții și cadrele didactice din UAT au gratuitate). Taxa de participare se poate achita la casieria universității, în clădirea din str. Köteles Sámuel nr. 6, etajul II, cam. 10., sau prin virament bancar în contul universității: Universitatea de Arte Târgu-Mureș, Cod fiscal 4323101, 540057 Târgu-Mureş, Str.Köteles Sámuel, nr. 6, Cod IBAN: RO72TREZ47620F332000XXXX, Banca: TREZORERIA TG. MUREŞ. Dovada de plată se va prezenta la înregistrare în ziua conferinței.  PROGRAMUL CONFERINȚEI Vă așteptăm cu interes! În numele organizatorilor, Prof.univ.dr.habil. Bakk-Miklósi Kinga Informații suplimentare: UNIVERSITATEA DE ARTE TÂRGU-MUREŞ 540057 Târgu-Mureş, Str.Köteles Sámuel, nr. 6 Tel: 0265-266281 E-mail: conferinta.dppd.2016@gmail.com Website: www.uat.ro