Istoricul Teatrului Studio al Universitãţii de Artã Teatralã

Teatrul Studio este o instituţie publicã de spectacole aflatã în subordinea Universitãţii de Artã Teatralã din Târgu-Mureş. Obiectivul principal îl constituie promovarea, în arealul local şi regional a produsului acestei şcoli teatrale: absolvenţii claselor de actorie, regie, teatrologie şi pedagogie muzicalã.

În perioada 1954-1962 spectacolele de absolvire ale studenţilor Institutului de teatru "Szentgyörgyi István" de atunci s-au reprezentat, alãturi de cele ale Teatrului de Stat, pe scena Palatului Culturii din Târgu-Mureş.

De la inaugurarea sa, din octombrie 1962, Teatrul Studio a devenit, în timp, un nucleu de polarizare şi atracţie nu doar pentru studenţii şi cadrele didactice ale universitãţii, ci şi pentru publicul târgumureşean, consacrându-şi pe parcursul anilor virtuţile unui veritabil teatru profesionist.
Prima stagiune teatralã, avându-i la pupitru pe György Kovács, Lajos Kãmíves Nagy şi Géza Gergely, a fost vizionat de un numãr de 19.864 spectatori, în 105 reprezentaţii publice. Analiza dinamicã a audienţei spectacolelor de absolvenţã, a relevat faptul cã stagiunea 1965-1966 a avut cel mai mare succes la public, fiind înregistraţi statistic un numãr total de 23.550 spectatori.

Maeştri precum Lajos Szabó, László Tarr, Imre Nagy,  Miklós Tompa, Constantin Codrescu,András Csorba, Cãlin Florian, Loránd Lohinszky, Dan Alecsandrescu, Levente Kovács, Constantin Doljan şi alţii şi-au confirmat vocaţia şi talentul ca formatori ai tinerilor actori. Nume sonore ale artelor spectacolului din România şi-au început cariera profesionalã pe aceastã scenã teatralã (vezi tabelul absolvenţilor Universitãţii).

În cei 53 de ani de existenţã, Teatrul Studio o reuşit sã reprezinte importante texte din dramaturgia naţionalã şi universalã. Dupã 1976, de la reorganizarea secţiei române a Universitãţii, repertoriul acesteia, cu trei sau patru premiere pe stagiune, a cuprins atât autori consacraţi ca I.L.Caragiale, A.P.Cehov, V.Alecsandri, A.Strindberg, Mircea Stefãnescu, Bertolt Brecht, H.Ibsen, W.Shakespeare, Moliere, Marin Sorescu, Mihail Sebastian, Eugen Ionesco, C.Goldoni, dar şi nume în devenire: Andreea Vãlean, Biljana Sbrljanovic.

Dacã istoria Teatrului Studio se caracterizeazã prin reprezentarea celor mai ofertante scrieri din punctul de vedere al partiturii actoriceşti şi promovarea mijloacelor moderne de regie a constituit, de asemenea, una dintre preocupãrile fundamentale ale şcolii noastre teatrale. Alãturi de cadrele didactice ale Universitãţii sunt invitate sã colaboreze la proiectele teatrale studenţeşti personalitãţi marcante ale lumii teatrale din România şi Ungaria. Efervescenţa actualã a spiritului creator e stimulatorie pentru generaţiile viitoare, iar potenţialul artistic al studenţilor e foarte cuprinzãtor şi practic inepuizabil.

Teatrul Studio este deopotrivã spaţiu de învãţãmânt şi de creaţie artisticã atât pentru studenţii absolvenţi, dar şi pentru cadrele didactice. În ultimii ani, Atelierul Academic, organizat cu intenţia fructificãrii disponibilitãţilor creative ale corpului profesoral, a obţinut performanţe deosebite, concretizate în participãri la Festivaluri naţionale şi internaţionale, premii, distincţii.

Opţiunile repertoriale ale perioadei actuale se îndreaptã spre diversificarea ofertei culturale aTeatrului Studio prin prezentarea, alãturi de spectacolele stagiunii teatrale, a unor recitaluri individuale ale studenţilor din anii terminali, precum şi concertele studenţilor de la specializarea Pedagogie muzicalã.

Considerãm cã Teatrul Studio al Universitãţii de Artã Teatralã din Târgu-Mureş (renovat complet în anul 2006 şi dotat cu cea mai modernã tehnicã de scenã: masã mixaj, micro-porturi, instalaţie pentru traducere simultanã la cãşti, cu ateliere noi de croitorie, tâmplãrie, lãcãtuşerie, picturã decoruri) este trezorierul unui trecut care obligã la deferenţã şi gestionarul unui prezent aflat într-o continuã devenire.